palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kert- és autósmozik tevékenységének ösztönzésére

Az NKA Filmművészet Kollégiuma és az Összművészeti Programok Kollégiuma közös pályázati felhívást jelentet meg hazai szabadtéri, kert- és autósmozik tevékenységének ösztönzése, valamint a magyar nemzeti filmvagyon láthatósága növelésének támogatása céljából.

Pályázati cél (1.): Hazai szabadtéri vetítések, kert- és autósmozik tevékenységének ösztönzése, valamint a magyar nemzeti filmvagyon láthatósága növelésének támogatása

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás forrása: a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 60.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 3.000.000 Ft

A Kollégiumok a támogatás összegét a rendelkezésre álló keretösszeg és a benyújtott érvényes pályázati igény alapján határozzák meg.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Altéma kódszáma: 102173/124

Pályázók köre: Hazai kert-és autósmozik üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedéllyel rendelkező szervezetek (költségvetési szervek, gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok) és magánszemélyek

Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy amennyiben nem vesznek igénybe pénzügyi lebonyolítót, úgy

 • személyi jellegű költségekre nem igényelhetnek és nem kaphatnak támogatást a támogatás terhére kizárólag számlás kifizetéseket teljesíthetnek.
 • ebben az esetben sem egyéni vállalkozóként, sem egyszemélyes Kft. vezetőjeként tiszteletdíjat – önmagának – a támogatás terhére elszámolni nem tud.
 • A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2021. május 1. – 2021. október 31.

Finanszírozás módja: A támogatás folyósítására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. § szerinti támogatási előlegként kerül sor.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át amely magában foglalja a 27% Áfát is, de legalább 5 000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% Áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégiumok nem írják elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • meghívott művész tiszteletdíja,
 • előadó tiszteletdíja,
 • rendezvényszervező megbízási díja,
 • szakmai és technikai közreműködő megbízási díja,
 • szerzői jogdíj,
 • bérleti díj (vetítőterem, technikai eszközök),
 • hagyományos és digitális filmkópia kölcsöndíja,
 • hagyományos és digitális filmkópia szállítási költsége,
 • szerkesztés tiszteletdíja (kiadványhoz kapcsolódóan),
 • grafikai tiszteletdíj (kiadványhoz kapcsolódóan),
 • nyomdaköltség (kiadványhoz kapcsolódóan),
 • szállásköltség (Idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el),
 • utazási költség,
 • reklám-, pr- és marketingköltség.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a Kollégiumok a felhívásban szereplő jogcímeken kívül más jogcímet nem támogatnak, ezért a jogcímre vonatkozó módosítási kérelem elutasításra kerül.

A támogatás terhére tényleges pénzmozgással nem járó – kompenzálással, engedményezéssel teljesített – költség nem számolható el/a költségvetésben nem szerepeltethető.

A Kollégiumok üzemeltetési és fenntartási kiadások elszámolását (rezsiköltséget) nem engedélyezik.

Személyi juttatásként fizetett tiszteletdíj részeként a munkaadókat terhelő adók és járulékok nem igényelhetők/nem számolhatók el a támogatás terhére.

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 • a pályázó a Nemzeti Filmiroda általi mozgóképszakmai szervezetként illetve természetes személyként nyilvántartásba vételéről, valamint a moziüzemeltetési tevékenység bejelentéséről szóló határozatainak másolata. Amennyiben a Nemzeti Filmiroda által kiadott fenti határozatok a pályázat benyújtásakor nem állnak még rendelkezésre, támogatott pályázatok esetén e dokumentumokat a szerződéskötést/okirat kiadást megelőzően szükséges benyújtani.
 • amennyiben releváns, az elmúlt években vetített filmek, illetve filmszakmai programok ismertetése, dokumentumainak, kiadványainak szkennelt változata, vagy internetes elérhetősége,
 • a levetíteni kívánt filmek listája, melyeknek legalább 50 %-ban magyar filmeket kell tartalmazniuk a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem rendelkezik érvényes virtuális kópiadíj-megállapodással, nyilatkozat a pályázati célra máshonnan elnyert állami forrásból származó támogatásról, a nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolata,
 • a számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza),
 • nyilatkozat az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról.

Pályázat oldala: A Filmművészet Kollégiuma valamint az Összművészeti Programok Kollégiuma nyílt pályázati felhívása

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2021. augusztus 9-én éjfélig lehet.