palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat köztéri műalkotás megvalósítására

Dr. Rapcsák A., Deák F. és Lázár utcai kereszteződés körforgalmi műalkotás megvalósítása. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata országos, nyílt, jeligés pályázatot hirdet a  Dr. Rapcsák András, Deák Ferenc, Lázár utca kereszteződésében épülő körforgalomba elhelyezésre kerülő köztéri műalkotás megvalósítására.


A pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a műalkotás megvalósítására fordítható teljes összeg 6.000.000,-Ft, mely tartalmazza a szerzői díjat, a szállítás, az elhelyezés, és a posztamens költségét is.
A pályázathoz mellékelni kell a jelige feloldását tartalmazó adatokat (név, születési idő, anyja neve, értesítési cím, telefonszám), bírálható léptékű látványtervet a mű környezetbe való illesztéséről, műleírást, részletes költségvetési tervet, a mű 1:10 arányú modelljét.

A kiíró elvárásai: A megvalósítás technikája kötetlen. Az elhelyezésnél figyelembe kell venni a helyszín adottságait, így a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs program keretében megújuló utcaszakasz átépítését.

Pályázati feltételek: A pályázat nyelve magyar. A pályázat titkos. A pályázó nevét, pontos címét és telefonszámát egy lezárt borítékban kell a pályaműhöz csatolni. A borítékon, a terveken/modelleken és a mellékleten a kiíró az átvételkor a beérkezés sorrendjében tünteti fel a pályamunka sorszámát. A benyújtott pályamű nem tartalmazhat a művész személyére utaló jelölést, szignót, aláírást. A pályamunkán azonosítható szerzőség a pályamunka bírálat nélküli kizárásával jár. Egy alkotó több pályaművel is pályázhat.

Leadás határideje: 2011. november 14.

Leadás helye: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata
Polgármesteri Kabinet 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1. I.em. 9/a iroda

A pályázati feltételeket a kiíró a pályázat közzétételével, a pályázaton résztvevő alkotó pályaművének benyújtásával magára nézve kötelezően elfogadja. Határidőn túl benyújtott, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályamunkákat a pályáztató nem fogadja be.

Értékelés: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályatervek döntést előkészítő szakmai bírálatára a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus szakértői bizottságát kéri fel, mely javaslatot tesz a megvalósításra szánt pályázatra Hódmezővásárhely MJV Közgyűlésének. A szakértői bizottságban részt vesznek az önkormányzat képviselői.

Döntés: Hódmezővásárhely MJV decemberi rendes közgyűlésén.
Megvalósítás 2012. évben március hónap

A megvalósításra nem szánt pályaművek a döntéstől számított 40 napon belül átveendők a benyújtás helyén. A határidőn túl át nem vett tervekért az Önkormányzat felelősséget nem tud vállalni.

A pályázathoz kapcsolódóan: Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs program (DAOP-5.1.2/C-2010-0002) keretében megújuló a körforgalomhoz csatlakozó Dr. Rapcsák András utca látványterve az alábbi linkre kattintva tekinthető meg –>>  ITT

 

Forrás: http://www.hodmezovasarhely.hu/