palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat külföldi tanulmányútra

padaAz PADA céljaival összhangban támogatásban kívánja részesíteni azon közgazdasági és pénzügyi, illetve az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris tudományi területeken tanuló egyetemi, főiskolai hallgatókat, doktoranduszokat és doktorjelölteket, akik tanulmányaik előrehaladása érdekében nemzetközi tanulmányúton kívánnak részt venni.


A TANULMÁNYÚT CÉLJA

 • tanulmányút egy külföldi oktatási intézményben
 • tanulmány, tudományos cikkek írása;
 • doktori disszertáció készítése;
 • magyar és angol nyelvű tananyagfejlesztés;
 • tanfolyam a tudományos cikkek írásának tudományos módszertani elsajátítására;

A Pályázó számára egyszeri támogatást nyújtunk az általa megjelölt képzési helyre.

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK
Tehetséges egyetemi, főiskolai hallgatók, diplomás vagy posztgraduális képzésben résztvevő személyek, illetve posztgraduális fokozatot nemrégiben (1-5 éve) megszerzett kutatók, akik a vizsgált szakterület szempontjából releváns tudással rendelkeznek

A TANULMÁNYÚT IDŐTARTAMA: Maximum 2 év.

A MAXIMÁLISAN ODAÍTÉLHETŐ ÖSSZEG: 2 000 000,- Ft/tanulmányút, mely az alábbiakat tartalmazhatja:

 • tandíj/tanfolyamdí
 • szállásdí
 • regisztrációs dí
 • utazási költsé
 • szakirodalom beszerzés
 • konferencián való részvétel költsége

A napidíj és az élelmiszer jellegű költségeket csak önrészre számolhatóak el, így az Alapítvány azokat nem támogatja. Ezekről a tételekről, nem kell saját nevére kiállított számlával elszámolnia.

A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE
Pályázni folyamatosan lehet, de a pályázatot legalább a tervezett kiutazás előtt 3 hónappal be kell nyújtani.

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

 1. Szakmai önéletrajz (magyar)
 2. Munkaterv/programterv magyar nyelven
 3. Tudományos publikációk jegyzéke
 4. Ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől, eredeti aláírással, valamint pecséttel és/vagy fejléccel ellátva. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet meg a fogadólevél aláírójával.
 5. Oklevél vagy index másolata (csak magyar nyelven)
 6. Alap-, mester-, vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók esetén az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi pecséttel ellátott leckekönyvi másolat, diplomás pályázók esetén oklevélmásolat,
 7. Doktorandusz hallgatók esetén diplomamásolat és az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető, előadói aláírással és intézményi pecséttel ellátott leckekönyvi másolat,
 8. Állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata
 9. Részletes költségvetési terv, mely tartalmazza a pályázatban szereplő projekt:
  a. Teljes költségét jellemző költségnemenkénti és részletes bontásban, ahol a saját erő és az igényelt támogatás mértéke is fel van tűntetve;
  b. Saját erő mértékét (pályázatoknál elvárás, hogy a pályázó a teljes projektösszeg minimum 10%-ának megfelelő saját erővel rendelkezzen);
  c. A kért támogatás összegét;
  d. Az esetleges egyéb elnyert, illetve megpályázott források mértékét;

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyertes pályázat esetén a projekt teljes költségvetésével – a támogatással és az önerővel is – számviteli bizonylatokkal kell elszámolni. (Kivéve az élelmiszer és a napidíj jellegű költségek!

KAPCSOLAT
A pályázatokat a költségterven kívül egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezően benyújtandó dokumentumok) kell megküldeni maximum 30 oldalban a „PADA külföldi tanulmányút program 2015/2016” megjelöléssel a pallaspalyazat@padabudapest.hu email címre.

FIGYELEM!
Azon pályázók, akik a pályázatuk elküldésekor a tárgy mezőben nem tüntetik fel a „PADA külföldi tanulmányút program 2015/2016” megjelölést, valamint nem a jelentkezési űrlap és költségterv táblázat alapján nyújtják be a pályázatukat, azok sajnos automatikusan elutasításra kerülnek.