palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kulturális fesztiválok megrendezésének támogatása

Pályázat művészeti értéket létrehozó és bemutató kulturális fesztiválok megrendezésének támogatására.

Pályázat, olyan művészeti értéket létrehozó és bemutató kulturális fesztiválok megrendezésének támogatása, amelyek: 

 • önálló koncepcióval és egyedi arculattal rendelkeznek,
 • rendszeres időközönként, ismétlődően megrendezésre kerülnek,
 • időtartamuk legalább 3 egymást követő nap,
 • napi programkínálatuk bővebb egyetlen programnál,
 • a kulturális értékközvetítést fontos elemnek tekintik és magas színvonalon valósítják meg.

A kollégium elvárása, hogy a támogatott fesztivál a kulturális alapellátást is szolgálva gazdagítsa nemzeti műveltségünket, a hazai és a nemzetközi előadók jeles képviselői mellett törekedjen a fiatal tehetségek bemutatására. Járuljon hozzá az ország/egy-egy régió/település kultúrájának megismertetéséhez, és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának és színvonalának erősítéséhez. Turisztikai, gasztrokulturális és egyéb tematikájú fesztiváloknál kizárólag a művészeti tartalommal bíró programelemeket támogatja.

Pályázati feltételek:

 • a rendezvény költségvetése Magyarország területén megvalósuló fesztivál esetén legalább 7,5 millió Ft, határon túl megvalósuló fesztivál esetén legalább 5 millió Ft
 • a költségvetés forrásai között szerepel bevétel
 • várható bevételeket (jegybevétel, vendéglátás és más kereskedelmi bevétel, bérleti díj, olyan szponzorációs bevétel, amely a pályázat beadásakor még nem áll a pályázó rendelkezésére) kell feltüntetni;
 • a fesztivál naprakész, saját online felülettel rendelkezik;
 • a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 400.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 10.000.000 Ft/pályázat.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 80%.

Altéma kódszáma: 206107/243

Pályázók köre:

 • jogi személyek,
 • egyéni vállalkozók.

A pályázati cél megvalósításának időtartama:

Pályázni a 2020. május 1. és 2021. május 02. között megvalósuló fesztiválokra lehet.

A költségvetési támogatás folyósítására

 • 3.000.000 Ft-ot el nem érő támogatási összeg esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. § szerinti támogatási előlegként;
 • a 3.000.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó támogatási összeg esetében a támogatási szerződésben meghatározott módon, támogatási előlegként, valamint az Ávr. 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor.

A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltség minimum 20 %-a.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2020. március 25-én éjfélig lehet.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 550-2613-as, (36-1) 550-2803-as számokon kaphatnak.

Pályázat kulturális fesztiválok megrendezésének támogatása