palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kulturális projektek megvalósítására

Az Európai együttműködési projektek a Kreatív Európa programban részt vevő kulturális és kreatív szervezetek nemzetközi projektjei. Lehetőséget biztosítanak a kulturális szervezetek számára a közös alkotásra, együttműködésre, kísérletezésre, innovációra, mobilitásra és az egymástól való tanulásra. A pályázat célja az európai kulturális és kreatív alkotásokhoz való hozzáférés javítása, valamint az innováció és a kreativitás ösztönzése. A projektek lefedhetnek egy vagy több kulturális és kreatív szektort, és akár interdiszciplinárisak is lehetnek.

Európai együttműködési projektek – COOP1

Határidő: 2022. március 31., 17 óra

Európai együttműködési projektek – COOP2
Határidő: 2022. március 31., 17 óra

Európai együttműködési projektek – COOP3
Határidő: 2022. március 31., 17 óra

Kategóriák:
A támogatás a projektek három kategóriájában érhető el:
KIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTEK (COOP1)
– legalább 3 szervezet együttműködése, amelyek legalább 3 különböző, a programban résztvevő országban vannak bejegyezve
– legfeljebb 200 000 euró támogatás
– legfeljebb 80% társfinanszírozás
– legfeljebb 48 hónap időtartam

KÖZEPES EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTEK (COOP2)
– legalább 5 szervezet együttműködése, amelyek legalább 5 különböző, a programban résztvevő országban vannak bejegyezve
– legfeljebb 1 000 000 euró támogatás
– legfeljebb 70% társfinanszírozás
– legfeljebb 48 hónap időtartam

NAGY EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROJEKTEK (COOP3)
– legalább 10 szervezet együttműködése, amelyek legalább 10 különböző, a programban résztvevő országban vannak bejegyezve
– legfeljebb 2 000 000 euró támogatás
– legfeljebb 60% társfinanszírozás
– legfeljebb 48 hónap időtartam

Koordinátorként minden szervezet csak egyetlen pályázatot nyújthat be a felhívásra. A pályázóknak választaniuk kell, hogy melyik kategóriában nyújtják be a pályázatukat. Amennyiben egy pályázó több pályázatot nyújt be, azok automatikusan elutasításra kerülnek!
Partnerként bármely szervezet tetszőleges számú projektben vehet részt.

Támogatható pályázók
Az Európai együttműködési projektek pályázatai minden, a kulturális és kreatív szektorban aktív szervezet számára nyitva állnak, kivéve a kizárólag audiovizuális tevékenységet végző szervezeteket és projekteket.

Az alábbi pályázók jogosultak a támogatásra:
– jogi személyek (szervezetek),
– bejegyzett székhellyel rendelkeznek egy, a Kreatív Európa programban résztvevő országban:
1. uniós tagállamok, tengerentúli országok és területek;
2. NEM uniós tagállamok:
– az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-országok az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;
– a Kreatív Európa programhoz csatlakozott országok;
– valamint azon országok, amelyekkel a csatlakozási tárgyalások folyamatban vannak, és a csatlakozás megtörténik a támogatási szerződés aláírása előtt.

CÉLOK
Azok a projektek kaphatnak támogatást, amelyek hozzájárulnak az alábbi célok egyikéhez:
– Nemzetközi alkotás és a művek nemzetközi forgalma
– Innováció: kapacitásnövelés az európai kulturális és kreatív szektorban a tehetségek támogatása, az innováció, a munkahelyek teremtése és a növekedés érdekében

PRIORITÁSOK
A fenti célok egyike mellett a projekteknek választ kell adniuk a következő prioritások legalább egyikére, de legfeljebb kettőre közülük:
– Közönség
– Társadalmi befogadás
– Fenntarthatóság (az Európai Zöld Megállapodással és az Új Európai Bauhaus-szal összhangban)
– Új technológiák
– Nemzetközi dimenzió
– Szektorspecifikus prioritások
A Kreatív Európa program 2021-2027-es időszakában a Kultúra ág új sajátosságaként erősödik a szektorális megközelítés, amelynek köszönhetően lehetőség lesz célzott, szektorspecifikus prioritások meghatározására a szakpolitikai párbeszéd és a társadalmi konzultációk során kiválasztott területeken. Ezek 2022-ben a következők:
1. zene,
2. könyvkiadás,
3. kulturális örökség,
4. építészet,
5. divat és dizájn,
6. fenntartható kulturális turizmus.

ÁTFOGÓ TÉMÁK
A projekteknek továbbá az alábbi átfogó témákra is reflektálniuk kell:
– társadalmi befogadás,
– nemek közötti egyenlőség,
– környezetvédelem és a klímaváltozás elleni küzdelem.

PROJEKTEKNEK RENDELKEZNIÜK KELL A FENTIEKEN TÚL EURÓPAI DIMENZIÓVAL IS

Költségvetés
Az Európai együttműködési projektek terület 2022-es teljes költségvetése 68 607 267 euró, amelyből hozzávetőleg 130 projektet fognak támogatni.

A pályázóknak stabil és elegendő erőforrással kell rendelkezniük a projektek sikeres megvalósításához, a támogatás mértéke 80%os,  20% önrészre van szükség a pályázatra való jelentkezéshez. Általában a szerződés aláírását követően 80%-át megkapja a támogatásnak a szervezet a projekt megkezdésére előfinanszírozásként. A projekt végén kiszámítjék a végső támogatási összeget. Ha a korábbi kifizetések összege meghaladja a végső támogatási összeget, köteles visszafizetni  a különbözetet (visszatérítés).

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A pályázatok benyújtási határideje mindhárom területen: 2022. március 31., 17:00 (brüsszeli idő szerint).

További információ: PÁLYÁZAT KULTURÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA