palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kulturális témájú, a fesztiválok európai platformjához kapcsolódó kísérleti projekt támogatására

A kísérleti projekt célja, hogy kihasználja a fesztiválok potenciálját annak érdekében, hogy maximalizálja azok különféle uniós szakpolitikai területekhez – például az innovációhoz, a társadalmi befogadáshoz, az oktatáshoz és a kultúrák közötti párbeszédhez – való hozzájárulását.  Azzal, hogy növeli Európa egyedülálló értékeinek ismertségét, a fesztiválok európai platformjának az is célja, hogy fokozza a fesztiválok európai dimenzióját, és a fesztiválok útján sok polgárt szólítson meg Európa-szerte.
A célok eléréséhez való hozzájárulás érdekében az európai platform a következő prioritásokra összpontosít majd:
 • a program-összeállítás terén komoly európai elkötelezettséget mutató fesztiválok támogatása, ismertségük és elismertségük növelése európai, nemzeti, regionális és helyi szinten, elősegítve többek között, hogy a fesztiválok köz- és magánszféra közötti partnerségeket hozzanak létre, és meglévő vagy új finanszírozási forrásokhoz férjenek hozzá;
 • az európai fesztiválok ösztönzése arra, hogy segítsenek pozitív képet nyújtani Európáról, és hívják fel a figyelmet az értékeire és különbözőkultúráira, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy a polgárok jobban azonosuljanak az Európai Unióval;
 • a szélesebb körű közönségfejlesztéshez, az új technológiák kiterjedt használatához és a társaktól való tanuláshoz való hozzájárulás;
 • a fesztiválok mobilizálása más európai országokból származó feltörekvőalkotók és művészek népszerűsítésének és bemutatásának intenzívebbé tétele, valamint a különböző európai országokból érkezőművészeti menedzserek egymástól való tanulásának fokozása érdekében;
 • az európai közös alkotás – többek között az interdiszciplináris alkotás – ösztönzése;
 • fenntartható hálózatépítési tevékenységek és a polgárokat megszólító átfogó kommunikációs folyamat biztosítása.
A kísérleti projektnek legalább a következő alapkövetelményeket kell teljesítenie ahhoz, hogy megfelelően kezelje a prioritásokat:
 • sok olyan fesztivált kell elérnie és ösztönöznie, amelynek programja erőteljes európai dimenzióval rendelkezik;
 • legalább tizenöt különbözőuniós tagállam fesztiváljára kell kiterjednie. A Bizottság örömmel fogadja, ha ennél is több ország kap szerepet;
 • meggyőző márkaépítési stratégiát kell javasolnia.
Támogatható pályázatok
Kizárólag az alábbi kritériumoknak megfelelőpályázók támogathatók:
 • jogi személyiséggel rendelkezőállami vagy magánszervezetek, amelyek fő tevékenysége kapcsolódik a kulturális fesztiválok területéhez (természetes személyek e pályázati felhívás keretében nem pályázhatnak);
 • létesítő okirat szerinti székhelyük a  28 uniós tagállam (feltéve, hogy Horvátország 2013 júliusában csatlakozik az EU-hoz) valamelyikében található;
 • legalább 2 éves igazolt gyakorlattal rendelkeznek a kulturális fesztiválok terén.
Költségvetési időtartam
A projekt társfinanszírozására elkülönített teljes költségvetés 1 000 000 EUR. 
E kísérleti tevékenység keretében csak egy fesztiválok európai platformja kap támogatást.
A Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 80 %-át.
A tevékenység/munkaprogram kezdőidőpontja várhatóan 2013 novembere lesz, és a fellépés időtartama legfeljebb 2 év lehet.
Határidő
A pályázatokat legkésőbb 2013. június 26-ig kell megküldeni a Bizottságnak.
További információk
A pályázati felhívás teljes szövege és a pályázati űrlap elérhető angol, francia és német nyelven az alábbi internetes oldalon: http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call-eac-s07-2013-pilot-project_en.htm
A pályázatot, amelynek meg kell felelnie a felhívás teljes szövegében meghatározott követelményeknek, a megadott űrlapon kell benyújtani.