palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Magyar Táncfesztivál logójának megtervezésére

A  Győri  Balett  nyílt  pályázatot  hirdet  a  szervezésében  évente  megrendezésre  kerülő  Magyar Táncfesztivál  új  logójának megtervezésére. A pályázat célja a fesztivál szellemiségéhez  illeszkedő, emblematikus logó kidolgozása.

A Magyar Táncfesztiválról: A  hagyományteremtő  szándékkal,  első  alkalommal  1998-ban  megrendezett  Magyar  Táncfesztivál a hazai  táncművészet egyik legnagyobb ünnepe.  A rendezvénysorozat keretében a táncművészet széles palettája mutatkozik be;  a klasszikus balettől a néptáncon át az alternatív előadásokig a táncművészet minden műfaja képviselteti magát. A Győri Balett, a Magyar Táncművészek Szövetsége szakmai fővédnökségével, Győr város kiemelt rendezvényeként,  2014.  június  16-22.  között  rendezi  meg  a jubileumi  „X.  Magyar  Táncfesztivált”  Győrött. A Táncfesztivál szlogenje 2000. óta változatlan: „Táncol az egész város”.

A pályázat tárgya:

A logó tartalma:

 • vizuális jel és tipográfia vagy csak vizuális jel
 • markáns, modern hangulatú, dinamikus, letisztult megjelenés

Hívószavak:

 • a táncművészet sokszínűsége
 • ünnep, fesztivál

A pályamű alaki követelményei:

 • min. 45 mm méret
 • a pályamunkát vektorosan (ai./psd.) és pdf/jpeg formátumban kell megtervezni
 • logó színes, fekete-fehér és inverz verzióját is el kell készíteni

Pályázati feltételek:

 • Nevezési díj nincs. A pályázat egyfordulós.
 • Egy pályázó több (de maximum 3) pályamunkával nevezhet.
 • Pályázatot  nyújthat  be  bármely  természetes-,  jogi  személy,  gazdasági  társaság,  civil  szervezet vagy  egyéni  vállalkozó.  Természetes  személyek  esetében  feltétel  a  18.  életév  betöltése.
 • Amennyiben több –  akár magán-, akár jogi  –  személy együtt kíván pályaművet benyújtani, ezen személyek egy pályázónak számítanak. Ebben az esetben az Adatlapon kérjük megadni a csoport nevében nyilatkozatra jogosult kontaktszemély adatait.
 • A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyag saját műve, mellyel semmilyen szerzői  és egyéb jogokat nem sért, illetve kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel.  E  feltételek  megsértése  esetén  a  pályázat  érvénytelen.  Amennyiben  a  pályázat eredményhirdetése után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a díjat visszafizetni.
 • A pályázó vállalja, hogy a pályamunka elkészítéséhez jogdíjas elemeket ne használ fel.
 • A pályázat kiírója a nyertes pályázó díjának kifizetésével a pályázat anyagának felhasználására teljes  és  kizárólagos  jogot  szerez, illetve  a  pályázat  anyagát  és  a  szerző  nevét  nyilvánosságra hozhatja.
 • A  nyertes  pályázó  kötelezi  magát,  hogy  az  értesítést  követő  5  napon  belül  a  teljes  pályázati anyagot átadja. A pályázati díj ezután kerül kifizetésre.

Benyújtandó dokumentumok:

A pályázat benyújtásához a hiánytalanul kitöltött és aláírt  Adatlap  és a  pályamunka  papír alapú  és adathordozón (CD/DVD) rögzített beküldése szükséges.

Letölthető dokumentumok

Győri balett logópályázat felhívás és adatlap

A pályázat benyújtásának határideje, módja: 

A pályázat postára adásának határideje: 2013. december 18.

A  pályázati  anyagot  (Adatlap,  Pályamunka  A4-es  papíron  és  adathordozón  is!)  postai  úton  kell benyújtani a Győri Balett címére:

Győri Balett

9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.

A borítékon kérjük feltüntetni: Logópályázat – Magyar Táncfesztivál

A  pályázó  a  pályázati  anyag  elküldésével  automatikusan  elfogadja  a  pályázati  feltételeket.  Az  a pályázat érvényes, amely a határidőig a fenti címre hiánytalanul a kiírásnak megfelelő formátumokban megérkezik.

Elbírálás:

A beérkezett pályaművek elbírálását szakmai zsűri végzi.

A bírálóbizottság tagjai:

 • Kiss János a Magyar Táncfesztivál rendezője, a Győri Balett igazgatója
 • Keszeiné Tóth Bernadett a Magyar Táncfesztivál titkára
 • Lipovics János, iparművész, – szobrász

A pályáztató a pályázatot eredményhirdetés nélkül is lezárhatja. A pályázat kiírója a nyertes pályázót – nem kötelező módon – további arculati elemek tervezésére is felkérheti.

A  pályázat  kiírója  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  határidőre  beérkezett  egyes  pályaműveket kiválasszon és új határidő kitűzésével módosításra, javításra kérje a pályázókat.

Eredményhirdetés:

A nyertes pályázót a pályázat kiírója elektronikus levélben értesíti.

A pályázat díja:

A  nyertes  pályázat  díja:  100 000  Ft+Áfa,  melynek  kifizetésére  a  pályázat  kiírója  a  pályázóval szerződést köt.

További információk:

További információkat az info@gyoribalett.hu e-mail címen kaphatnak. A tárgyban kérjük feltüntetni: Logópályázat.