palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat magyarországi civil szervezetek európai integrációs, nemzetközi és határon túli magyar civil kapcsolatainak támogatására-NCA-NK-09-F

nca-palyazatA pályázat célja a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a magyarországi civil szervezetek nemzetközi jelenlétének segítése, különös tekintettel az európai civil szervezetekkel és a határon túli szervezetekkel folytatott tevékenységre és az új szereplők megjelenésének biztosítására, továbbá a nemzetközi tapasztalatok hazai elterjesztésének, átadásának támogatása.

A pályázat az alábbi kategóriákban nyújtható be:

F/1: Magyarország 2011-es EU soros elnökségének össztársadalmi szintű megismertetése, valamint a civil szervezeti részvétel elősegítése már az előkészítés fázisában
A kollégium elsősorban civil szervezetek közreműködésével megvalósuló szakpolitikai, a közösségi politikákkal kapcsolatos tematikus rendezvényeket és eseményeket támogat, melyeken más EU-tagországok véleményformáló civil szervezeteinek képviselői is részt vesznek. Előnyt élveznek azon projektek, melyeknek magas szakmai színvonalát Magyarország elismert tudományos intézményei is garantálják együttműködésükkel. A kollégium fontosnak tartja az energetika, a környezetvédelem, az innováció, a szociális integráció, a regionalizmus, az önkormányzatiság, az autonómia, és a határmenti együttműködés kérdésével foglalkozó jelentősebb, a soros elnökségre való felkészülés szempontjából értékelhető eredményeket felmutatni képes projektek támogatását is.

F/2: A Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttműködés

A kollégium ezen kategóriában a magyarországi civil szervezetek és a határon túli magyarság civil szervezetei közötti együttműködést támogatja. Az együttműködés formája lehet közös kiadványok (hagyományos vagy elektronikus) készítése, köztéri alkotások elkészítése vagy felújítása, tematikus rendezvények megvalósítása, ifjúsági korosztály csereprogramja, stb.  A kollégium nagy figyelmet fordít az elképzelések kidolgozottságának minőségére, és a megvalósításra rendelkezésre álló idő rövidsége miatt a kivitelezhetőség elemzésére.

F/3: Magyarországi civil szervezetek külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködése

A kollégium olyan projekteket támogat, amelyek túlmutatnak az egyszerű tapasztalatcserén vagy képzésen, és céljuk, hogy a magyarországi és a külföldi – vagy akár nemzetközi – szervezetek konkrét szakmai civil tevékenységet végezzenek közösen, vagy ilyen projekteket készítsenek elő nagyobb források bevonásának céljával. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kollégium Európán kívüli civil szervezetekkel való együttműködést csak nagyon kivételes esetben támogat; a magyar-magyar együttműködésben megvalósuló projekteket pedig csakis az F/2 kategóriában bírálja el.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen 186 804 000 Ft-ot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §-ának rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét. Az egyes alkategóriák közötti forrásfelosztásról szóló döntést a kollégium a beérkező pályázatok ismeretében hozza meg.

A támogatottak köre

  1. közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a 2008. január 1. előtt jogerősen bejegyzett szervezetek is, amelyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételüket a pályázat kiírásának évében kezdeményezték és azt a pályázat benyújtásáig jogerősen elnyerték.
  2. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1.1. pontja szerint.

A pályázatban be kell mutatni:

  1. a pályázati program indokoltságát, előzményeit
  2. a pályázati program céljait
  3. a tervezett tevékenységet és annak időbeni ütemezését
  4. a várt eredményeket
  5. a részletes költségvetést szöveges indoklással.

A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a teljes körű elszámolás beküldésének határideje is 2010. június 30., mely időpont semmiféle körülmények között sem módosítható.

A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.

Beadási határidő: 2009. szeptember 15.         24.00 óra
Határidőben benyújtott pályázatokra vonatkozó szabályokat a részletes pályázati útmutató 3.5. pontja tartalmazza.

Letölthető pályázati dokumentumok:

Pályázati kiírás
Pályázati útmutató
Támogatás téteteles indoklása
Segédlet közhasznúsági jelentés elkészítéshez

A beadás helye
ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1590 Budapest, Pf.: 102.

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az alábbi címen:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület, II. emelet

Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, valamint a www.esza.hu honlapokról, illetve az ESZA Nonprofit Kft. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.
A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra között az ESZA Nonprofit Kft. székhelyén, valamint a megyei civil szolgáltató központokon keresztül (CISZOK elérhetőségek az útmutató 1.5 pontjában).
A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00 óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1) 273-4250-es telefonszámon, valamint az info@nca.hu e-mail címen is kaphatnak.

Forrás: NCA