Pályázat műemlék épületek és építmények állagmegóvására, felújítására

Pályázati felhívás műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására.


Pályázók köre: Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével (természetes személyek, jogi személyek).

Nevezési díj: Igényelt támogatás 1%-a, amely magában foglalja a 27% áfát, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5000 Ft, amely magában foglalja a 27%-os áfát

Tervezett keretösszeg: 172.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 15 millió Ft

Altéma kódszáma: 207135/88

Megvalósítás határidő: 2019. április 1. – 2020. december 31.

Benyújtási határidő: 2019. április 29., éjfél.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

Teljes pályázati kiírás: Pályázat műemlék épületek és építmények állagmegóvására, felújítására

További pályázatok