palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat művészeti ágak területén működő civil és egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására

A Magyar Művészeti Akadémia 200 millió forint összegben pályázatot hirdet az állam­háztartás központi alrendszerén belüli és kívüli, a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő civil és – a központi költségvetési szervek kivételével – egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.


A pályázat kódja: MMA-19-P

A pályázat célja, hogy anyagi támogatást nyújtson a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez.

A támogatottak köre

Az alábbi személyek nyújthatják be pályázatukat:

Az MMA fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére támogatásban részesíthető az MMA Alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő, az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli jogi személyiségű civil és – a központi költségvetési intézmény és a 4.2. pontban felsoroltak kivételével – egyéb szervezet; civil szervezet abban az esetben részesíthető támogatásban, ha az arra jogosult bíróság 2018. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és a létesítő okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja.

A vissza nem térítendő, elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300 ezer forint, felső határa 1 millió forint, saját forrás biztosítása a támogatáshoz nem szükséges.

A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2019. január 1. – december 31. között megvalósuló, a pályázati kiírásban leírt tevékenysége gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem terítendő támogatás. A rendelkezésre álló összeg az MMA tagozatai között egyenlő arányban kerül felosztásra. A pályázatok benyújtása tagozati bontás alapján a kiírásban található tematika figyelembevételével lehetséges.

Letölthető dokumentum

MMA Művészeti program pályázat

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 28.

A részletes pályázati kiírás és útmutató a köztestület honlapján, a Pályázatok menüpont alatt (www.mma.hu/palyazatok) található meg.