palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat művészeti szakmai programok megvalósításának támogatására

A Magyar Művészeti Akadémia  nyílt  pályázatot  hirdet  országos művészeti társaság, szövetség, továbbá egyéb, jogi személyiséggel rendelkező szervezet,  természetes  személy  részére  2013.  évi művészeti szakmai programja megvalósításának támogatására.

Pályázat kódja: MMA-13-P

A  Magyar Művészeti Akadémia a  Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény  (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai  ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, művészeti szakmai programok egvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás összesen: 110 millió Forint

A támogatottak köre

  • Az  államháztartás központi alrendszerén  belüli és azon  kívüli jogi személyiségű  az  MMA Alapszabályában nevesített művészeti ágak területén országos hatókörrel működő,  közhasznú  vagy kiemelkedően közhasznú  minősítéssel rendelkező  civil szervezet,  alapítvány.
  • az  államháztartáson  belüli és  kívüli  egyéb, jogi személyiséggel rendelkező szervezet,  természetes személy

A támogatás  mértéke: minimum250.000 Ft,  maximum 6 millió  Ft

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap
Pályázati útmutató

 A pályázatok beadási határideje: 2013. május 13.

Forrás: Pályázat művészeti szakmai programok megvalósításának támogatására