palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat nyelvtanulók részére a Matheidesz Mária Minőségi Díj elnyerésére

Az alapítóról elnevezett MMM Díjat Matheidesz Mária hozta létre a nyelvtanulás elősegítése céljából. A Díj – amelyre évente egy alkalommal lehet pályázni – oklevéllel, valamint egyszeri anyagi támogatással (100 000 forint) járó szakmai elismerés. A pályázat beküldésének meghosszabbított határideje: 2020. április 25.

A Díjat két külön kategóriában ítéli oda az MMM Díjat kezelő háromtagú szakmai kuratórium az idegen nyelvet oktató tanárok és nyelvtanuló diákok számára. A szakmai kuratórium minden évben külön dönt a díj összegéről, valamint a két kategóriában kiosztandó díjak számáról. A Díj átadására 2020. április 25-én, a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által rendezett nyelvtanári konferencia keretében kerül sor.

A díj összege a diák kategóriában nettó 100.000,- Ft.

A pályázat célja: A magyarországi nyelvtanulás támogatása.
A pályázat témája: A pályázó mutassa be, hogyan fejleszti nyelvtudását az iskolai tanórákon kívül. Ismertessen bármilyen, az idegennyelv-tanuláshoz kapcsolódó sikeresen megvalósított projektet, feladatot vagy ötletet, mely követendő példaként szolgálhat mások számára is.

A pályázók köre: A magyar oktatási rendszerben 9-13. évfolyamon tanuló diákok.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

  1. Pályázati adatlap (online kitöltve)
  2. A pályázat tárgyának magyar nyelvű bemutatása – leírás word formátumban, legfeljebb 15 ezer karakter szóközökkel (e-mailben és 3 példányban postai úton)
  3. Az iskola hivatalos igazolása a tanulói jogviszonyról (1 példányban postai úton)

Nem kötelező mellékletek:
Képek, fotók, film- vagy hanganyag – kizárólag online felületre feltöltve, link elhelyezésével a szöveges leírásban.
Korábbi pályázati vagy egyéb forrásból származó támogatással megvalósított projekteket, ötleteket és hiányosan benyújtott pályázatokat a kuratórium nem értékel.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat elektronikusan az mmmdij@nyelviskola.hu e-mail címre és postai úton várjuk.
Postacím: Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, 1085 Budapest, Kölcsey utca 1.

A pályázat beküldésének meghosszabbított határideje: 2020. április 25.
(Az e-mail küldésének dátumát illetve a postai bélyegző keltét vesszük figyelembe.)
További információt a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete honlapján, facebook oldalán, valamint az MMM Díj facebook oldalán találnak.

E-mail: mmmdij@nyelviskola.hu; telefon: +/36/1/225-7525, +36/30/277-3411