palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET nevelési-oktatási intézmények számára Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.

A pályázat célja
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti és fenntarthatóságra nevelésben részesüljön.

A fenntarthatóság elveinek, a környezettudatosság és a fenntartható fogyasztás és fejlődés oktatási intézményekben történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében az oktatásért és a környezetvédelemért felelős tárcák közösen létrehozták az „Ökoiskola” címet (továbbiakban: Cím).

A Cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerése, amelyek átgondoltan és intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti, és egészségneveléssel.

A Cím adományozása kapcsolódik az ENSZ „A fenntarthatóságra oktatás 2005–2014” évtizedének programjához. A Cím pályázati rendszerének kimunkálása az ENSI (Iskolai Környezeti Kezdeményezések) nemzetközi hálózat több évtizedes tapasztalatai alapján történt.

A pályázat tárgya: A kidolgozott kritériumrendszer alapján dolgozó intézmények számára az

Ökoiskola

és

Örökös Ökoiskola cím

elnyerése

A pályázók köre: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)–g) pontjában meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények, fenntartótól függetlenül.

Az Ökoiskola cím alkalmazható

 • A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar Ökoiskola cím a nevelési–oktatási intézmények megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az intézményt a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést nyújt az intézmény munkájáról a fenntartó számára.
 • Az állami kezdeményezésre létrejövő hálózat intézményei nagyobb eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési, illetve a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon.
 • A cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.

A díjazottak oklevelet kapnak.

Az oklevelet az oktatásért és a környezetvédelemért felelős tárcák hatáskörrel rendelkező államtitkárai közösen adják ki.

A pályázaton elnyert Cím nem jár együtt költségvetési támogatással.

Az elnyerhető Címek száma nincs maximálva.

Pályázati feltételek

 • Egy intézmény [összevont igazgatású intézmény esetén: feladat-ellátási helyenként (tagintézményenként, telephelyenként stb.) külön-külön] csak egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben az intézmény az alapító okiratában rögzített több feladat-ellátási hellyel (tagintézményekkel, telephellyel stb..) rendelkezik, kizárólag azon feladat-ellátási helyeire nyújthat be külön-külön pályázatot, ahol a pályázati feltételek adottak.
 • A pályázónak rendelkeznie kell nevelőmunkájára vonatkozóan olyan kiemelkedő és eredményes feladatvállalással és tevékenységgel, melynek iránya a korszerű környezeti nevelés céljainak elérése érdekében hatékonyan valósult meg, illetve a pályázónak képesnek kell lennie arra, hogy a Cím elnyerését követően folyamatosan teljesítse az Ökoiskola kritériumrendszer feltételeit, mely 3. sz. melléklet, az Önértékelési táblázat bevezetőjét képezi.
 • A pályázónak pályázatában be kell mutatnia, hogy helyi nevelési programjában központi szerepet foglal el a környezeti nevelés, továbbá hogy a programokat az adott feladat-ellátási hely (telephely, tagintézmény stb.), illetve ha teljes intézményről van szó, akkor a teljes intézmény vonatkozásában valósítja meg.

 Pályázati feltételek az Ökoiskola cím elnyerésére első alkalommal: Minden olyan intézmény és hozzá tartozó feladat-ellátási hely pályázhat, amely úgy ítéli meg, hogy intézményi oktató-nevelő munkája során minden kritériumcsoport esetében teljesíti az Önértékelési táblázatban (3. sz. melléklet) az először pályázó intézmények számára kritériumcsoportonként meghatározott minimumpontszámokat, és ezáltal önértékelésére kapott összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 60 pontot.

Pályázati feltételek az Ökoiskola cím megújítására
Minden olyan intézmény és hozzá tartozó feladat-ellátási hely pályázhat, amely úgy ítéli meg, hogy intézményi oktató-nevelő munkája során minden kritériumcsoport esetében teljesíti az Önértékelési táblázatban (3. sz. melléklet) az újra pályázó intézmények számára kritériumcsoportonként meghatározott minimumpontszámokat, és ezáltal önértékelésére kapott összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 70 pontot.

Az intézmény bemutatása során igazolja, hogy az elmúlt három évben fejlesztette ökoiskolai munkáját.

Pályázati feltételek az Örökös Ökoiskola cím elnyerésére:

 • Minden olyan intézmény és a hozzá tartozó feladat-ellátási hely pályázhat, amely legalább három alkalommal elnyerte már az Ökoiskola címet, illetve 2012-ben harmadik alkalommal nyeri el azt.
 • Azok az intézmények, melyek korábban háromszor elnyerték az Ökoiskola címet – az Ökoiskola Hálózat adatbázisa alapján – automatikusan megkapják az Örökös Ökoiskola címet. Az automatikusan jogosult intézmények listája ide kattintva megtekinthető.
 • Az Örökös Ökoiskola cím elnyeréséhez a harmadszor pályázó intézmények az Ökoiskola 2012 pályázathoz kérjük, mellékeljék az intézmény (vagy alapító okirattal igazolt jogelődje) által korábban elnyert Ökoiskola oklevelek másolatait.

Pályázatot benyújtani az alább felsorolt összes dokumentum benyújtásával lehet: A jelen felhívás mellékleteként csatolt formanyomtatványok kitöltésével és 1 db (egy darab) eredeti példányban papír alapon, postán, valamint az önértékelési táblázat és az adatlap további egy-egy elektronikus példányának megküldésével lehet.

 • Pályázati adatlap
 • Szándéknyilatkozat
 • Önértékelési táblázat
 • Az intézmény és ökoiskolai tevékenysége bemutatása

A pályázat elbírálása: A pályázatokat az NEFMI és a VM által közösen kijelölt Értékelő bizottság szakértők bevonásával bírálja el.

Letölthető dokumentum

Pályázat_ökoiskola

A pályázat benyújtása

A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte, az elektronikus beküldés határideje): 2012. március 14. 24.00 óra

A pályázat teljes dokumentációját összeállítva, egy borítékban, ajánlott küldeményként postai úton kell eljuttatni az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet címére: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14. (1363 Budapest, Pf.:49).

 • A borítékon fel kell tüntetni: Ökoiskola cím 2012.
 • A pályázathoz elektronikusan benyújtandó dokumentumokat a varga.attila@ofi.hu címre kell eljuttatni
 • A pályázat elkészítését segítő segédanyagok a www.okoiskola.hu honlapon megtalálhatóak.

A pályázatról és szakmai kérdésekben további információt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben Varga Attila pályázati referens nyújt a 06/1/235-7249 és a 06-30-235-7803-as telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8:00–16:30 óra között, pénteken 8:00–14:00 óráig, illetve e-mailen a varga.attila.@ofi.hu, címen. Az elektronikus pályázással kapcsolatban technikai segítséget szintén ezen az e-mail címen kérhetnek.

Forrás: Kormányzati portál