palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat óriásplakátok kreatív hasznosítására Ferencvárosban

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a kerület közterein található óriásplakátokon, city lightokon történő megjelenésre.

A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

A pályázat típusa: Nyílt

A pályázat tárgya: Ferencváros területén található óriásplakátokon, city lightokon történő megjelenés 2020. december 1. napjától a pályázati keret kimerüléséig az alábbi témákban:

 • Trianon 100
 • Társadalmi célú hirdetés
 • Művészet és Ferencváros

Pályázati keretösszeg: 3.000.000,- Ft

A pályázat formája:
A pályázat nyerteseinek munkáit a szakmai zsűri javaslatára tett szakbizottsági döntés alapján az Önkormányzat legyártatja és Ferencváros területén található óriásplakátokon és city lightokon közzéteszi.

A pályázók köre: A pályázat megvalósításhoz szükséges szerzői jogosultságokkal rendelkező magánszemélyek

Benyújtható pályázatok száma: Egy pályázó több pályatervet is benyújthat.

A pályázat formai és tartalmi elemei: A pályázat nyelve: magyar

Technikai megkötés:

Óriásplakát esetében:
Felbontás: 300 DPI
Méret: 1:10 méretarány
(EURO méret esetén: {fekvő} 504 x 238 cm)
Kifutó: nem szükséges, de a plakát széleitől érdemes 10-10 cm távolságot hagyni, ahová nem kerülhet lényegi információ, például logó, szöveg, stb.
Formátumok: TIFF vagy PDF
Színrendszer: CMYK
Egyéb: Proof, Digit Proof

City light esetében:
Felbontás: 100 DPI
Méret: 1:1 méretarány (118,5 x 175 cm)
Kifutó: nem szükséges, de a plakát széleitől érdemes 5-5 cm távolságot hagyni, ahová nem kerülhet lényegi információ, például logó, szöveg, stb.
Formátumok: TIFF vagy PDF
Színrendszer: CMYK
Egyéb: Proof, Digit Proof

A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:

 • név: Ignáth Kitti alpolgármesteri főmunkatárs
 • e-mail cím: Ignath.Kitti@ferencvaros.hu

Pályázat benyújtásának módja, határideje:

Az egy digitális példányban (kizárólag CD-n vagy DVD-n) beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a pályázat formai és tartalmi elemeinek megfelelő dokumentum a kihelyezendő pályaműről,
 • elérhetőség: pontos postacím, vezetékes telefon- és/vagy mobilszám, e-mail cím,
 • név, aláírás

A pályázati anyag interneten való publikálása miatt a digitális változatban a dokumentumok csak önálló fájlokként és kizárólag a megjelölt formátumokban kerülnek elfogadásra.

Azok a pályamunkák, amelyek nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek, érvénytelenek.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határideje után nincs mód.

A pályázatokat tartalmilag-esztétikailag, valamint a technikai, anyagi és biztonsági kivitelezhetőség szempontjából – a szakmai zsűri javaslatára –  a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság bírálja el.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

A pályázatokat 2020. szeptember 30. napján 12.00. óráig kell benyújtani a pályázat kiírójához

Cím: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri és jegyzői kabinet, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
e-mail cím: plakat@ferencvaros.hu

„Plakátpályázat Ferencváros 2020.”  megjelöléssel.

A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek véleményezésre, elbírálásra.

A pályázat elbírálása két fordulóban történik. A szakmai zsűri a beérkezett pályázati anyagok első körös áttanulmányozása után, legkésőbb 2020. október 30-ig tesz javaslatot a végső döntést hozó szakbizottságnak.

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja és nyilatkoznia szükséges, hogy pályázatába a döntést követően bárki betekinthet, illetve az azzal kapcsolatos adatok nyilvánosak, azok megjeleníthetők.

A pályamunkák CD-n vagy DVD-n benyújtott digitális változatát az Önkormányzat archiválja, illetve az interneten közzéteszi.

Szerzői és felhasználói jogok:

 • A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.
 • A pályázat benyújtója hozzájárul és nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

A pályázat érvénytelenségi okai:

 • Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett.
 • Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen a csak elektronikus úton benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen a nem a pályázati kiírásban megjelölt helyszínre benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója a pályázati felhívás 6. pontja alapján nem tartozik a pályázók körébe.

A pályázatok értékelésére jogosult szerv megnevezése, az értékelés módja:

A pályázatokat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság bírálja el a szakmai zsűri által meghatározott ajánlást figyelembe véve. Az elbírálás a sorrendiség felállítását követően történik, a pályamunkák sorrendjét a szakmai zsűri állítja fel. A benyújtott és érvényes pályázatok a felállított sorrendben, a keretösszeg kimerítéséig és a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által meghatározott mértékig kerülnek támogatásra.

A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése:

Pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.
A Pályázókat a pályázati eredményről a döntést követően értesítjük.
A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a ferencvaros.hu portálon is közzétételre kerül.

Szerződéskötés

A szerződéskötés tervezett határnapja: 2020. december 31.

A pályázóval nyertessége esetén csak akkor kerülhet sor a felhasználási szerződés megkötésére, amennyiben a 2019. évi támogatásaival maradéktalanul elszámolt, az elszámolása elfogadásra került, valamint az önkormányzat felé egyéb lejárt tartozása nincs.

Jogorvoslat:

A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági eljárás keretében, sem más úton nincs lehetőség.