palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat roma mediátor képzésen való részvételre

kormányzati portál pályázatPályázati felhívás az Európa Tanács roma mediátorokat továbbképző programjában való részvételre. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága – együttműködésben az Európa Tanáccsal – pályázatot hirdet a helyi roma közösség és az intézmények (egészségügyi, szociális és oktatási intézmények) közötti közvetítés területén dolgozó, roma integráció területén jártas, roma származású szakemberek számára az Európa Tanács továbbképzési programjában való részvételre.

Határidő: 2011. február 28.

Előzmények, a program célja: Az Európa Tanács 2010. október 20-i nyilatkozatában ismételten ráirányította a figyelmet a romák társadalmi és gazdasági kirekesztettségére, s azonnali társadalmi, gazdasági intergrációs intézkedések megtételét sürgeti. Ennek keretében a Tanács – a tagállamokkal együttműködve – vállalta egy európai szintű, roma mediátorok számára szóló tréningprogram kidolgozását , melynek célja a roma mediátorok munkájának támogatása, ismertségének és elismertségének fokozása, szoros együttműködésben a nemzeti kormányzatokkal és a helyi önkormányzatokkal.

Kik a roma mediátorok? A roma mediátorok olyan esélyegyenlőségi szakemberek, akik a roma közösségek és a különféle intézmények közötti közvetítésben, a romák – elsősorban oktatási, egészségügyi és munkaerőpiaci – szolgáltatásokhoz való hozzájutását, magas színvonalú szolgáltatások elérését támogatják a felek közötti párbeszéd és információ-megosztás generálásával és a konfliktusok hatékony, az érintettek bevonásán, aktív részvételén alapuló kezelésével. Európa néhány országával ellentétben, Magyarországon még nem létezik a roma mediátor szakma, ugyanakkor vannak olyan esélyegyenlőségi szakemberek, akik – bár alapszakmájuk megnevezése más, pl. pedagógiai asszisztensek, pedagógusok, roma koordinátorok, esélyegyenlőségi referensek – , munkájuk során jelentős részében a fenti közvetítői tevékenységet is ellátják. Magyarországon nekik szól ez a program.

A program felépítése: A roma mediátorképző program az Európa Tanács 13 tagállamában valósul meg, összesen 400 mediátor bevonásával. Magyarországon – e pályázat keretében – 20 mediátor kiválasztására és képzésére kerül sor. Magyarországon a program elsősorban az egészségügy, szociális ellátás és az oktatás területén tevékenykedő esélyegyenlőségi szakemberek (mediátorok) továbbképzésére fókuszál.

A tréning 2X30 órából áll. Az első 30 órás (3 napos) képzés 2011. tavaszán, a második 30 órás (3 napos) pedig 2011. őszén kerül megrendezésre. A tréninget az Európa Tanács szervezésében, európai tematika alapján, európai felkészítésben részt vett, magyar trénerek tartják. A sikeres résztvevők az Európai Tanács oklevelét és európai roma mediátor jelvényt kapnak.

A két tréning között a mediátorok munkáját mentor támogatja.

Kik jelentkezhetnek?

A programban való részvételre olyan roma származású szakemberek jelentkezhetnek, akik:

  • jelenleg alkalmazásban állnak (önkormányzatnál, oktatási intézményben, civil szervezetnél, stb.),
  • végeznek a roma közösség és oktatási, szociális és egészségügyi intézmények, fenntartók közötti együttműködést segítő feladatokat, pl. szülők bevonása az oktatási intézmény életébe, iskolai közösségi programok szervezése, roma tanulók sikeres tanulásának támogatása, oktatási integrációs program megvalósítása (IPR), előítéletek csökkentése, esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése az adott  intézményben, vagy a fenntartónál stb.
  • munkáltatójuk támogatja a részvételüket a programban
  • motiváltak, nyitottak az új kezdeményezésekre, fontosnak tartják munkájuk minőségének javítását

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhivás: roma mediátorképzés 2011 február

Pályázati adatlap: roma mediátorképzés 2011 február

Hogyan lehet jelentkezni?

  • a mellékelt pályázati adatlap kitöltésével, és
  • a munkáltató által aláírt támogató nyilatkozat benyújtásával lehet jelentkezni 2011. február 28-ig.

Az aláírt pályázati adatlapot és a támogató nyilatkozatot beszkennelve e-mailen kell eljuttani a tarsadalmifelzarkozas@kim.gov.hu e-mail címre.

Kérjük, hogy a levél  tárgyának az „ET mediátor”-t írják be.