palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatására

A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése  című pályázat, lehetőséget teremt a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének támogatására.


A Felhívás kódszáma: EFOP-3.1.6-16

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6.972.260.344 Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 13-56 db.

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztése részcélhoz kapcsolódó tevékenységcsoport – az A modulból legalább négy tevékenység, a B és C modulból minden tevékenység megvalósítása kötelező.
  • Az intézmények szakmai megújulásának támogatása
  • A minőségi szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök biztosítása
  • A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek társadalmi elfogadásának elősegítése
 2. A minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a szakszolgálati ellátásban tapasztalható területi egyenlőtlenségek csökkentése részcélhoz kapcsolódó tevékenységcsoport.
  • A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek szakmai megújulásának támogatása;
  • A minőségi szakszolgálati feladatok ellátásához szükséges eszközök biztosítása, a szakszolgálati infrastruktúra fejlesztése
  • Az ellátásra szoruló gyermekek, tanulók előmenetelének támogatása, speciális helyzetükből fakadó hátrányok kompenzálása
 3. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat szakmai fejlesztése részcélhoz kapcsolódó tevékenységcsoport
  • Az integrált nevelési formák minőségi továbbfejlesztése, a társadalmi és oktatási inklúzió elősegítése;
  • A minőségi szolgáltatás nyújtásához szükséges eszközök biztosítása

A projekt területi korlátozása: A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország kevésbé fejlett régiói.

Támogatást igénylők köre

 • Központi költségvetési szerv – GFO 312
 • Bevett egyház – GFO 551
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy – GFO 552
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy – GFO 555
 • Egyházi szervezet technikai kód – GFO 559
 • Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO 563
 • Egyéb alapítvány – GFO 569
 • Egyéb egyesület – GFO 529
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság – GFO 572

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 500 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Letölthető dokumentum

A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése pályázati kiírás

Segédletek, pályázati oldal

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2019. március 6.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018. február 13. – 2018. augusztus 20.
2018. augusztus 27. – 2019. március 6.