palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

75%-os állami támogatású pályázat szálloda építésre a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térségben

Folytatódik a Kisfaludy szálláshelyfejlesztési program. Január közepétől február végéig lehet pályázni szálláshely létesítésre – az első ütemben szállodák létesítésre – a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térségben, 75%-os állami támogatással.

A Dunakanyart érintő Szálláshelyfejlesztési felhívás második és harmadik üteme is hamarosan kiírásra kerül, a panziók létesítésére vonatkozó felhívás várhatóan 2019. január 15-ig, a már meglévő szállodák fejlesztésére vonatkozó felhívás pedig várhatóan 2019. január 31-ig megjelenik.

Annak érdekében, hogy a magyarországi kereskedelmi szálláshelyek és desztinációk meg tudjanak felelni a modern, XXI. századi turizmus kihívásainak és a vendégek igényeinek, elengedhetetlen a szükséges, fenntartható és minőségi szállodakínálat biztosítása.

Ezeknek a céloknak az elérését segíti elő minden idők legnagyobb, kizárólag magyar költségvetési forrásból finanszírozott, szálláshelyfejlesztési programja, a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció legújabb, TFC-DK-1.2.2.-2018 kódszámú pályázata.

A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található új kereskedelmi szálláshelyek kialakítása, az újonnan létrejött szálláshelyek működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térségben.

A konstrukció további célja az adófizetési morál javítása, a szektorban jelenleg is dolgozó munkavállalók számának és bérszínvonalának növelése.

A Támogatás maximális mértéke, összege, jogcíme
A felhívás keretösszege: 3 milliárd Ft
Várható támogatott projektek száma: 1 -3 db
Maximális támogatás: 50%
Regionális beruházási támogatási jogcím esetében a regionális támogatási térkép szerint nagyvállalatoknak nyújtható maximális támogatási intenzitások:

  • Közép-Magyarország: nem egységesen 0% vagy 25% vagy 35%
  • Közép-Dunántúl: 35%
  • Észak-Magyarország: 50 %

A regionális támogatási térkép alapján adható maximális támogatás intenzitás kisvállalkozás esetében +20%-kal, középvállalkozás esetében +10%-kal emelhető, de összességében nem haladhatja meg a tervezett elszámolható fejlesztési költségek, a projekt összesen elszámolható költségvetésének 50%-át.

Támogatást igénylők köre

Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat),
■ befektetési alapok és az azok nevében eljáró alapkezelők,
■ költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok,
■ önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok,
■ egyházi jogi személyek.
Amely megfelel a következő feltételeknek:
■ rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele).

Szálláshely létesítésére kizárólag a tervezett beruházás helyszíneként szolgáló ingatlan tulajdonosa nyújthat be támogatási kérelmet!

Támogatható szálláshely kategória: 3*-5* szálloda létesítése

Önállóan támogatható tevékenységek – új létesítmény létrehozatalának minősülő:

  1. új kereskedelmi szálláshelyek létesítése
  2. a korábban legalább 1 évig szálláshelyként (szálloda) működő, de a támogatási igény benyújtásakor üzemeltetési engedéllyel 2018. január 1. óta nem rendelkező szálloda átalakítása, felújítása, bővítése, amelyben a támogatás benyújtásakor gazdasági tevékenységet nem végeznek

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Az önerő mértéke: Regionális beruházási támogatási jogcím igénybevétele esetében 25% saját forrást minden állami támogatástól mentes formában szükséges biztosítani.

Előleg mértéke: maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a

Letölthető dokumentumok

KIsfaludy_Dunakanyar_I.utem

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A felhívás keretében vissza nem térítendő támogatásra az ingatlan tulajdonosa pályázhat, a támogatási igények benyújtására a 2019. január 15. és 2019. február 28. közötti időszakban van lehetőség.