palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat támogatási referens munkakörbe – Magyar Államkincstár

makBudapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Pályázatos Támogatási Szakterülete pályázatot hirdet pályázati támogatási referens munkakör határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony keretében történő betöltésére.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 142. pontja az Állami támogatásokkal és építtetői fedezetkezelésekkel kapcsolatos feladatkörre vonatkozó előírás az
 • I. besorolási osztályban: egyetemi szintű gazdasági agrármérnök, egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, banki szakügyintéző, banki tanácsadó, szakképesített bankreferens, banki ügyintéző, banki, befektetési termékértékesítő, okleveles pénzügyi revizor, pénzügyi szakügyintéző, pénzügyi tanácsadó pénzügyi-számviteli szakellenőr, pénzügyiszámviteli ügyintéző vagy számviteli szakügyintéző szakképesítés.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • számviteli, pénzügyi területen való jártasság;
 • mérlegképes könyvelői végzettség;
 • helyszíni ellenőrzések végzésében szerzett tapasztalat;
 • „B” kategóriás jogosítvány.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Az érvényben levő külső és belső szabályok szerint a megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatban a támogatások lehívásához a benyújtott számlák és egyéb dokumentumok tartalmi és formai ellenőrzése, ezek alapján a lehívás kezdeményezése.
 • A pályázatok, szerződések, elszámolások, beszámolók hiánypótoltatása.
 • A helyszíni ellenőrzések végrehajtása, azok dokumentálása, együttműködés a közreműködő szervezetekkel.
 • A tevékenységet segítő számítógépes nyilvántartási rendszerben a szabályozásnak megfelelő műveletek végrehajtása.
 • Kapcsolattartás és kommunikáció a kincstáron belüli és kívüli szervezetekkel.

Elvárt kompetenciák:

 • önálló döntéshozatali képesség;
 • problémamegoldás, csapatmunka;
 • rugalmasság, terhelhetőség.

A munkavégzés helye: 1139 Budapest, Váci út 71.
A kinevezés határozott időre, 1 éves időtartamra, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól.
A munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz (mely a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes/2854/),
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettségeit, szakképzettségeit igazoló okiratok, valamint a nyelvvizsga
  bizonyítvány másolata,
 • a meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § -nak való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani. Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján  ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat.
  A pályázat benyújtásával egyidejűleg a Pályázó elfogadja, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik.
  Az illetmény és az egyéb juttatások meghatározása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Magyar Államkincstár belső szabályozó eszközei alapján történik.

A pályázatokat legkésőbb 2016. március 11-ig elektronikusan a allasbpmi@allamkincstar.gov.hu funkcionális e-mail címre kérjük megküldeni.
Az elektronikus üzenet tárgyában a BPM-7-10/2016. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését „pályázati támogatási referens” feltüntetni szíveskedjen.
A jelentkezések elbírálására legkésőbb 2016. március 31-ig kerül sor, az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat kiírással kapcsolatosan további szakmai információt Berta Márton nyújt, a +36-1- 452-8879 –es telefonszámon.