palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztésére a Dél-dunántúli régióban- DDOP-2009-2.1.1 B

umfteulogoA támogatás fő célja a turisták igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése, munkahelyek teremtése, valamint a szezonalitás mérséklése. A régiók adottságait ismerve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fő termékcsoportok: egészségturizmus, tematikus vonzerők, amelyek segítik a pályázati felhívás céljainak elérését.

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 1 853 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2009.09.01.
Beadási határidő: 2009.10.30.

Letölthető dokumentumok: pályázati csomag

Kedvezményezettek köre:

I. Költségvetési szervek és intézményeik (beleértve az önkormányzatot és intézményeit) (KSH 3)
II. Non-profit szervezetek (KSH 52, 541, 56, 57, 59, egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek)
III. Szövetkezetek (KSH 12)
IV. Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit, vagy profitorientált gazdasági társaságok, vállalkozások (KSH 11, 21)
V. Egyéni vállalkozások (KSH 23)

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:
Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:

  1. Meglévő gyógy- és termálfürdők, illetve egyéb gyógytényezőkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése A település, a fürdő és ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások adottságaira alapozva célcsoport alapú és tematizált termékfejlesztés valósítható meg. A létesítmények tematizálása során a Dél-Dunántúli régió gyógy- és termál turisztikai adottságait és sajátosságait összefoglaló „Gyógy- és termálturisztikai stratégia fejlesztési irányainak meghatározása” című egészségturisztikai programban megfogalmazott termékfejlesztési struktúrát kell követni.

Támogatható konkrét tevékenységek:

  • A meglévő gyógyfürdőkben/termálfürdőkben az egészségturisztikai szolgáltatások (gyógyászati, wellness, sport) fejlesztése, valamint az egészségturisztikai infrastruktúra színvonalának emelése a modern egészségturisztikai és technológiai követelményeknek megfelelően.
  • Meglévő termál- és gyógyfürdők fedett területeinek növelése (változó időjárású körülmények között is használható medencék kialakítása, meglévő medencék téliesítése).
  • Meglévő termál- és gyógyfürdők kiszolgáló helyiségeinek (pl. öltözők, mosdók, napozók, kezelő helyiségek stb.) kiépítése, korszerűsítése és berendezéseinek fejlesztése.
  • Meglévő termál- és gyógyfürdők területén szabadtéri, nem 12 hónapon át használható fejlesztések. Kizárólag abban az esetben támogatható önállóan, amennyiben a fürdő nem rendelkezik szabadtéri medencével, de ez a fejlesztés alátámaszthatóan szükséges a kínálat komplexitásának megteremtéséhez, és e tevékenységre igényelt támogatási összeg nem haladja meg a 150 millió forintot. A tervezett fejlesztések a fentieken túl illeszkedjenek az Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia jövőképében megfogalmazott termékfejlesztési struktúrához is az érintett helyszínek és fejlesztési irányok tekintetében.

2. Tematikus vonzerők fejlesztése

  • Tematikus parkok kialakítása, fejlesztése teljes egészében vállalkozási tevékenységként, a régiós kínálatban egyedi témában
  • Állatkertek és parkok kialakítása, fejlesztése Tematikus vonzerő fejlesztése esetén csak olyan létesítmények kialakítására, fejlesztésére lehet pályázni, amely a bemutatott információk, ismeretek és élmények, valamint az azokról szóló kommunikáció segítségével egy (illetve néhány) konkrét üzenet (téma) átadását és bemutatását célozzák meg, és melyek a fejlesztések eredményeképpen megfelelnek az alábbi kritériumoknak: – A témapark/állatkert gondozott, közönség által használható területe legalább 10.000 négyzetméter (1 hektár). – A témapark/állatkert egyidejűleg legalább 200 látogatót tud fogadni. – Időjárás-független, legalább 50 látogatót befogadó, szociális blokkal is ellátott fogadó létesítménnyel rendelkezik – Minimum 50 fős rendezvényteremmel rendelkezik (pl. csapatépítő tréningek, kihelyezett speciális képzések, kiskonferenciák megrendezéséhez) – Vendéglátó és szolgáltató egységgel (pl. ajándékbolt, büfé stb.) rendelkezik – Szilárd útburkolaton megközelíthető, a parkolási lehetőség a kapacitásokhoz mérten biztosított. – A témapark tartalmaz az üzenetéhez kapcsolódó játék- és szórakoztató elemeket – Beltéri programokat is kínál – Interaktív bemutatási módszerek és integrált látogatómenedzsment bevezetésre kerül Szakmai tartalmi feltételek: – Éves látogatói létszám minimum 25 ezer fő – Rendezvények szervezésére évi minimum 5 alkalommal sor kerül – Napi garantált programok, show elemek száma minimum 3 db (pl, filmvetítés, kísérlet bemutatása, csatolt kirándulási program, állatsimogató stb.,), ehhez kapcsolódóan minimum 2 fő animátor alkalmazása – Látogathatósága évi minimum 250 nap – Az információk többnyelvű elérhetősége biztosított (személyzet, táblázás, prospektus). – Életkor-független, családbarát megoldásokat alkalmaz

Támogatás minimum összege: 20 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 800 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 3

Forrás: NFÜ