palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Turisztikai pályázat-Kiemelt gazdasági jelentőségű turisztikai nagyberuházások fejlesztésére-DDOP 2.1.1./G

umfteulogoA pályázat alapvető célja a komplex, újszerű magántőkéből megvalósuló, nemzetgazdasági szinten is mérhető hatással rendelkező, hosszú távon versenyképes, pénzügyileg és környezeti szempontból fenntartható turisztikai beruházások támogatása.  Cél, hogy olyan projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek megvalósíthatósága, ezáltal a gazdaságra gyakorolt kedvező hatása mielőbb realizálódik.

Részcélok: A konstrukció célja, olyan projektek támogatása, amelyek nagyságrendjük és multiplikatív gazdasági hatásuk révén az alábbi részcélok mindegyikéhez hozzá tudnak járulni:
– új, nemzetközileg is vonzerőt jelentő turisztikai attrakció kialakítása
– a magyar turisztikai kínálatban egyedi, önállóan is elsődleges vonzerőt képező turisztikai célterület létrehozása
– régióban regisztrált vendégéjszakák számának dinamikus emelése
– a régióban a tartózkodási idő növelése
– magas hozzáadott értékű turisztikai szolgáltatások kialakítása
– jelentős számú munkahelyek teremtése és tartós foglalkozatásának biztosítása a létrehozott létesítményekben

Projektgazdák köre:

1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21))
2. átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejött non-profit gazdasági társaságok (KSH 11, 21)

Önállóan nem, de konzorciumi partnerként bevonható szervezetek:

I. Költségvetési szervezetek:
1. központi költségvetési szervek és intézményeik (KSH 31)
2. önkormányzatok (1990. évi LXV. tv alapján) és intézményeik (1992. évi XXXVŐŐŐ. Tv alapján)
– helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményeik (KSH 32)
– megyei önkormányzatok és intézményeik (KSH besorolás nem ismert)
3. önkormányzati társulások (KSH 36), többcélú kistérségi társulások (KSH 366), térségi fejlesztési tanácsok (1996. évi XXŐ. tv. és a 2004. évi CVŐŐ. tv. Alapján; KSH 362)
II. Non profit szervezetek
1. egyesületek (KSH 52)
2. alapítványok (KSH 56)
3. egyéb jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek (KSH 59)
4. egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi ŐV. tv alapján)

A projektjavaslat tartalma: A tervezési felhívás céljainak megfelelő, nagymérető, önálló, többnapos tartózkodásra ösztönző, nemzetközi szinten is turisztikai vonzerőt jelentő nagyberuházások megvalósításához kapcsolódó fejlesztések támogathatók.

A projektjavaslattal szemben támasztott minimális elvárások az alábbiak, mely feltételeket nem teljesítő projektek nem befogadhatók:

  • Projekt minimális összköltsége: 10 milliárd Ft
  • Munkahelyteremtés a projekt fenntartási időszaka alatt (a beruházás befejezésétől számított 7 éven belül éves átlagban): 300 fő; LHH kistérségek: 100 fő
  • Nyitvatartási időszak éves viszonylatban: 340 nap
  • Turisztikai létesítmény minimális éves látogatószáma a fenntartás 3-5. évében, legalább két évre vonatkoztatva: 250.000 fő, LHH kistérségekben: 150 000 fő
  • Értékesítés éves nettó árbevétele legkésőbb a fenntartás 5. évére vonatkoztatva: 1,2 milliárd Ft, LHH kistérségekben: 1 milliárd Ft
  • Értékesítés éves nettó árbevétele legkésőbb a fenntartás 5. évére vonatkoztatva: 1,5 milliárd Ft, LHH kistérségekben: 1 milliárd Ft

Hiteltől és minden támogatástól mentes önerő nagysága a projekt összes költségéhez viszonyítva: 10%

Támogatás formája: A projektgazda működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Az elnyerhető támogatás minimális és maximális mértéke minden régió területén (a projekt elszámolható költségeinek arányában) minimum10%  és maxumum 20%.

A támogatás maximális összege: 1,5 milliárd Ft

Benyújtás ideje:
A megjelenéstől folyamatos.

Az Akciótervben történő nevesítésre (I. fázis) a benyújtás ideje: A projektjavaslatok benyújtása 2009. június 30. – 2010. december 31. között folyamatos, az Irányító Hatóság azonban az alábbi értékelési szakaszokat határozza meg:
– 2009. június 30.
– 2009. július 30.
– 2009. október 30.
– 2010. január 30.
– 2010. április 30.
– 2010. július 30.
– 2010. október 30.
– 2010. december 31.
Amennyiben a rendelkezésre álló forrás időközben kimerül, projektjavaslat akciótervi nevesítésre nem nyújtható be.

Akciótervben történő nevesítést követően (II. Fázis)
Benyújtás ideje: a II. fázisban a projektjavaslatok benyújtása folyamatos, de legkésőbb a Kormány nevesítéstől számított 6 hónapon belül.

Letölthető dokumentumok:
pályázati dokumentáció