palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat városi zenei koncepciók kidolgozásának a támogatására

Pályázat városi zenei koncepciók kidolgozásának a támogatására, azaz olyan helyzetértékelésből, rövid-, közép- és hosszú távú célok meghatározásából, a célokhoz vezető stratégiából álló, a lehető legszélesebb helyi szakmai és civil közeg bevonásával elkészülő városi zenei koncepciók kidolgozásának a segítése, amelyek az adott település önkormányzatának támogatását is bírják, és reális esély mutatkozik a megfogalmazott tervek lépcsőzetes megvalósítására.

Az NKA zenei kollégiumai 2017 őszén írtak ki városi zenei koncepciók elkészítésére szóló pályázatot. Az akkori nyertesek koncepcióikat nemcsak elkészítették, de sok helyen a helyi képviselőtestületek tárgyalták vagy elfogadva azt az adott település hosszú távú tervei közé emelték. Az első pályázat eredményeit illetve az azóta megfogalmazott igényeket látva a Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma úgy döntött, hogy a 2017-es pályázatot megismétli, bízva abban, hogy újabb települések készítik el a könnyűzenével, a könnyűzene helyi történetével és a könnyűzenei oktatás helyi lehetőségeivel is foglalkozó városi zenei koncepciókat.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása: a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A keretösszeg fedezetét az üres adathordozók után befizetésre kerülő jogdíjak összege biztosítja.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

– Jelen pályázaton való indulásnak nem feltétele egy kész „városi zenei koncepció” megléte, sőt az ilyennel esetleg már rendelkező városok a pályázatban nem vehetnek részt.

– Jelen pályázati felhívás célja, hogy elindítsa a „városi zenei koncepciók” előkészítésének folyamatát. Azaz a pályázat beadása előtt a jelentkezők felmérjék, hogy az adott település önkormányzata mennyire lehet partner egy ilyen koncepció előkészítésében és elfogadásában, milyen helyi szervezetekkel és szakértőkkel tudnak együttműködni, illetve előzetesen elkészüljön a koncepció kidolgozásának ütemezése.

– A pályázat kiírói felhívják a figyelmet, hogy az elkészítendő „városi zenei koncepcióknak” mindenképpen foglalkozniuk kell a helyi zenei oktatással, a helyi formációk fellépési, próbálási lehetőségeivel, az ezekhez kapcsolódó támogatásokkal és intézményrendszerrel, továbbá az élő, magyar könnyűzene városi megjelenésével.

– A Hangfoglaló Program Kollégium felkérésére a Könnyűzenei Szolgáltató Iroda (KÖSZI) e pályázat benyújtásának határideje előtt, a 2017-es évben pályázó települések bevonásával, az ottani tapasztalatok és eredmények bemutatása érdekében nyilvános, ingyenes konferenciát szervez, amelyre minden leendő pályázót meghív. További részletek a www.hangfoglalo.hu oldalon.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: 1.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázók köre: Pályázhatnak magyarországi székhelyű önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek. Amennyiben nem az önkormányzat a pályázó, úgy szükséges a pályázathoz kapcsolódó együttműködési szándék rögzítése. Magánszemély nem pályázhat. A 2017. évben a 779145 altémában támogatást nyert szervezet nem nyújthat be pályázatot.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2021. január 1.- 2021. december 31.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2020. november 18-án éjfélig lehet.