palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére

mvh-palyazat2013. november 25-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13-án 18 óráig lehetőség nyílik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013 (XI. 8.) VM rendelet alapján támogatási kérelmek benyújtására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz .

A támogatás a fenti jogszabállyal meghirdetett komplex jogcím keretében igényelhető. Az intézkedés az alábbi 4 célterület segítségével járul hozzá a vidéki települések, tanyás térségek életminőségének javításához:

  • már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése, illetve új szolgáltatás létrehozása,
  • egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztése,
  • többfunkciós szolgáltató központ (pl: művelődési ház fejlesztése) kialakítása,
  • hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek támogatása.

A támogatható tevékenységek köre célterületenként különböző: a falu- és tanyagondnoki, valamint egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan új gépjárműbeszerzés, a többfunkciós szolgáltató központ és az állatmenhelyek támogatása kapcsán épület külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése, kisléptékű infrastruktúra fejlesztése, illetve az ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése támogatható.

A támogatási kérelmeket kizárólag az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton lehet benyújtani. Tekintettel arra, hogy a kérelmek benyújtását követően annak módosítására, illetve hiánypótlásra nincs lehetőség, felhívjuk a figyelmet a hamarosan megjelenő vonatkozó MVH közlemény mellékletében szereplő önellenőrzési lista használatára, melynek segítségével az ügyfél meggyőződhet arról, hogy az összes szükséges dokumentumot csatolta a kérelméhez.

A támogatási feltételekkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a 103/2013. (XI. 8.) VM rendeletben olvasható. A benyújtáshoz szükséges további információkat tartalmazó MVH közlemény hamarosan megjelenik a Hivatal honlapján.

Forrás: www.mvh.gov.hu