palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázz, hogy kiadják a karantén alatt írt zenédet!

A Telekom Electronic Beats pályázatot hirdet az alkotni vágyó otthoni zenekészítőknek, olyanoknak, akiknek eddig még nem sikerült áttörni a figyelem falát és az aktuális történések miatt fellépések nélkül maradt, már ismert underground zenészeknek is.  2020. június 7. vasárnap éjfélig várják olyan zenei producerek jelentkezését, akik ezekben a furcsán alakult tavaszi hónapokban írtak vagy írnak éppen friss zenéket, és ezeket szeretnék megmutatni az univerzumnak.

A legjobbnak ítélt zenék hivatalosan kiadott válogatásokra kerülnek majd fel, amiket a Telekom Electronic Beats a Selected Sounds kiadóval közösen jelentet meg, professzionális masteringet követően (köszönhetően az Analogue Zone-nak), biztosítva a tökéletes megszólalást. Egy dal videóklipet is kap, egy 25 év alatti fiatal kezdő producer pedig MagentaKraft különdíjjal is gyarapodik, ami egy masztering kurzus, illetve egy Elektron Digitakt dobgép.

A folyamatosan frissített Spotify lejátszási listákon már futó hármas tematika alapján Popping (azaz popzene), Clubbing (vagyis éjszakai táncparketteket célzó zenék) és Xperimenting (kísérleti darabok) kategóriákban lehet indulni kettő és nyolc perc közötti zenei dolgozatokkal. Ennél több feltételt a beküldhető zenék kapcsán nem is szeretne szabni a TEB csapata, akik hisznek abban, hogy ugyan most fizikai korlátok közé vagyunk szorítva, együtt mégis egy olyan, határokon átívelő dolgot lehet létrehozni, amire az utánunk jövő generációk is boldogan nyomják meg a play gombot.

A jelentkezés menete, feltételek:

 • A Szervező olyan zenei alkotásokat vár, melyek 2020-ban készültek.
 • A pályázatra kizárólag elektronikus úton várja a Szervező a jelentkezést 2020. május 18. napjától 2020. június 7. éjfélig. Az elkészült alkotásokat SoundCloudra kell feltölteni “privát” formátumban (ami így nem válik nyilvánossá, csak a link birtokában hallgatható meg – a linket a share gombbal kell legenerálni, a böngésző sávből kimásolt link érvénytelen). Az így létrejött linket kell elküldeni a hungary@electronicbeats.net e-mail címre, a tárgysorba beírni azt, hogy TEB pályázat + alkotó neve + a kategória megnevezése (ezekről bővebben a 6-os pontban).
 • Kizárólag olyan alkotással lehet nevezni, amely sehol nem volt publikálva vagy kiadva. A nevezett alkotások hossza legalább 2, legfeljebb 8 perc lehet. A versenymű leírásában (a SoundCloudra feltöltött zenei anyag alatti leírás) feltüntetendő kötelező elemek:
  • alkotó művészneve
  • alkotás címe
  • alkotás stílusa
  • alkotás hossza
  • alkotás sebessége (bpm)
  • alkotás keletkezésének időpontja
  • leírás az alkotó hátteréről, inspirációiról, a nevezett zenéről
  • voltak-e az alkotónak korábban megjelent zenéi? Ha igen, melyik kiadó(k)nál?
  • alkotó polgári neve (személyazonosító okmányon szereplő teljes név)
  • születési idő
  • születési hely
  • jelenlegi lakhely
 • Egy alkotó egy zenével nevezhet.
 • Az alkotó a zenéjét az alábbi kategóriákban (stílusokban) nevezheti:
  • Popping (azaz könnyebben befogadható popzene)
  • Clubbing (elektronikus, klubbarát tánczenék)
  • Xperimenting (kísérleti zenék)

A Pályázónak a Szervező részére küldött e-mail üzenetben nyilatkoznia kell, hogy az elkészült és a Szervező részére megküldött zene eredeti, és nem sért semmilyen szerzői jogi jogszabályt, továbbá a zenei mű létrehozásának és felhasználásának jogi akadálya nincs. A Pályázó felelős továbbá azért is, hogy az általa készített versenyműre vonatkozóan harmadik személyek szerzői joga vagy személyiségi joga nem áll fenn, a versenyműben megjelenő termékek és szolgáltatások nevének és esetleges védjegyének szerepeltetéséhez engedéllyel rendelkezik, továbbá a versenyműben szereplő harmadik személyek a versenymű elkészítéséhez és közzétételéhez hozzájárultak. Amennyiben a Pályázó a versenyműben zenét vagy egyéb szerzői- és szomszédos jogi védelem alá eső művet használ fel, melyre vonatkozóan a szükséges felhasználási jogosultságokkal nem rendelkezik és azt nem igazolja, tudomásul veszi, hogy a Szervező a versenyművét jogosult kizárni a pályázatból.

Nyeremények

A zsűri által kiválasztott legjobb zenék felkerülnek a három kategóriában megjelenő Telekom Electronic Beats válogatásokra, amelyek nyilvánosan elérhetőek lesznek a legismertebb digitális zenei platformokon (Spotify, Apple Music, Google Play, Beatport, Tracksource, Juno Download, Bandcamp, Soundcloud).

A zsűri választja ki a Nyerteseket, akik nettó 100.000 Ft díjban (vagyoni értékű jog felhasználása) részesülnek. A nyeremények bruttó értékéből Telekom a hatályos Szja törvény alapján levonja a 15% szja előleget és erről igazolást küld a Nyerteseknek.
Összesen egy, a zsűri által kiválasztott nyertes művéhez videoklip is készül, amelynek elkészítéséért és megszervezéséért a Szervező a felelős.

Magenta Kraft különdíjban is részesül egy pályázó, aki nem tölti be a 25. életévét 2020 Június 7. éjfélig és még nem rendelkezik hivatalosan kiadott zenével. A külön díjas nyereménye egy masztering kurzus az Analouge Zone-nál és egy Elektron Digitakt dobgép.
A különdíj adózása
A Magenta Kraft különdíja utáni adót Telekom viseli, mint a pályázat kiírója. A Nyertest adóbevallási és adófizetési kötelezettség nem terheli.
A nyeremények átvételének és megvalósulásának feltétele a felhasználási szerződés megkötése.

A Pályázó az elkészült alkotás beküldésével feljogosítja a Szervezőt, hogy a beérkezett alkotásokat időbeli és térbeli korlátozás nélkül, a Szervező és a Pályázó között létrejött felhasználási szerződés alapján, felhasználási díj ellenében bemutathassa saját felületein. A felhasználás kiterjed a szerzői mű később megjelenő fizikai adathordozón történő közzétételére, többszörözésére és terjesztésére, valamint átdolgozására is.

A pályázatból való kizárás oka lehet, ha:

 • a Pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban szereplő feltételeknek vagy a pályázati feltételeket megsérti,
 • a pályázat határidőre nem érkezett meg,
 • a pályázat hiányos (az alkotó nem adta meg a kötelező adatait).
  A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy egy alkalommal a Pályázónak hiánypótlási lehetőséget adjon.

A Szervező a sikeres Pályázókat elektronikus levélben értesíti, a győztesek nevét tartalmazó listát pedig közzé teszi az electronicbeats.hu weboldalon.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén nem oszt díjat vagy különdíjat. A Szervező a saját felületein a pályaművek illusztrációkkal együtt történő korlátlan közzétételi jogát fenntartja. A közzétételi jogot a Szervező a Pályázó részére fizetett ellenszolgáltatás alapján gyakorolja, mely jog magában foglal valamennyi szerző által is gyakorolható, átruházható vagyoni jogosultságot. A szerzői jogi kérdéseket a Szervező a nyertes Pályázóval felhasználási szerződés megkötése alapján rendezi. A részvétel feltétele a pályázathoz csatolt nyilatkozatok megadása és a Magyar Telekom Nyrt. részére történő, a 9. pontban részletezett felhasználási jog felhasználási szerződés útján történő biztosítása.
13. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket vagy magát a pályázatot akár a pályázat időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A pályázati kiírás módosításait, illetve a pályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően írásban közli valamennyi Pályázóval, illetve közzéteszi az electronicbeats.hu weboldalon.
A pályázaton történő részvétel önkéntes, jelentkezési díjtól mentes és vásárláshoz nem kötött. A Szervező jogosult bármely Pályázót a pályázatból kizárni, különösen, ha a pályázat kapcsán visszaélés vagy a pályázati kiírásban foglalt részvételi feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Pályázó a pályázat lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden, a pályázatban feltöltött anyagot, egyéb pályázó által végzett tevékenységet, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, más személyek védett tulajdonságát, egyéb jogot, illetve jogszabályt sért, vagy a Magyar Telekom Nyrt. és leányvállalatai üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen pályázati kiírást sérti, továbbá a Magyar Telekom Nyrt. megítélése szerint bármely módon sértő, azonnali hatállyal töröljön, illetve az ilyen anyagokat feltöltő Pályázót vagy a hozzászólást jegyző egyéb résztvevőt a pályázatból kizárjon. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért és egyéb megnyilvánulásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt vagy Pályázót terheli.

A beérkezett munkák elbírálásában a Telekom Electronic Beats stábja, valamint külső szakértők vesznek részt: Clubbing – Kántor István “Isu” (Aktrecords, Technokunst), Popping – Sajó Dávid (Index), Experimenting – Kolbenheyer Erik (Exiles). Zsűri a nyertes Pályázókra vonatkozó döntését nem köteles indokolni, a döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.