palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése

Pályázat magánszálláshelyek megújítására. A pályázók köre, a már  pályázat kiírásának napján magánszálláshelynek minősült és azon egyéb szálláshelyek, amelyek legfeljebb 8 szobát – maximum 16 férőhellyel – szálláshelyszolgáltatás érdekében üzemeltetnek.

PÁLYÁZAT KÓDJA:  TFC-M-1.1.2.-2020

TÁMOGATÁS CÉLJA
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és a Támogató közösen pályázatot hirdet a jelen pályázati kiírásban részletezett célok megvalósítása érdekében.
A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, a szálláshely működéséből származó árbevétel által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése, a turisztikai szektor adófizetési képességének erősítése, az adófizetési morál javítása.
Annak érdekében, hogy a magyarországi szálláshelyek és desztinációk meg tudjanak felelni a modern, XXI. századi turizmus kihívásainak és a vendégek igényeinek, elengedhetetlen a szükséges, fenntartható és minőségi szálláshelykínálat biztosítása.
A szolgáltatás minősége és kínálata szálláshely kategóriánként változhat és eltérő lehet, ugyanakkor tekintettel arra, hogy sok esetben ezek a változtatások kizárólag önerőből nem teljesülhetnek, jelen kiírás célja olyan támogatási konstrukció rendelkezésre bocsátása, amely lehetővé teszi a magánszálláshelyeken és egyéb szálláshelyeken a minőségi szolgáltatási szint emelését.

Részletes célok:

 • szolgáltatási színvonal emelése (szálláshelyek színvonalának, komfortfokozatának fejlesztése, tematikus, pl. családbarát szolgáltatások kialakítása);
 • szálláshelyek üzemeltetési hatékonyságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása (energetikai beruházások/szolgáltatások megvalósítása);
 • az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, vagy a szezonalitás egyenetlenségének kezelése;
 • szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása;
 • a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.
 • A projektek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a szolgáltatásfejlesztés, modernizáció révén létrejövő, megújuló és kibővülő szálláshelyek képesek legyenek:
  • oldani a szezonalitásból fakadó egyenetlenségeket;
  • képesek legyenek folyamatos működés biztosítására, ezáltal helyi adók és egyéb közterhek teljesítésére.

JOGOSULTAK KÖRE

A felhívásra

 • azon magánszálláshely üzemeltetését végző természetes személyek és egyéni vállalkozók; és
 • azon, a jogszabály alapján egyéb szálláshely üzemeltetésére jogosult jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szervezetek
  pályázhatnak, akik vagy amelyek a pályázatban foglalt szálláshely tekintetében működési engedéllyel rendelkeznek.

Jelen felhívásra azon szálláshely üzemeltető pályázhat, aki, vagy amely

 • 2020. május 18. napján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK szálláshely regisztrációs számmal rendelkezik, vagy
 • 2020. május 18. napján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK szálláshely regisztrációs számmal nem rendelkezett, de a 2019. évben működött és érvényes működési engedéllyel rendelkezett, és a pályázata benyújtásakor érvényes működési engedéllyel és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK szálláshely regisztrációs számmal rendelkezik.

Amennyiben a szálláshely üzemeltetője nem a szálláshelynek helyet adó ingatlan tulajdonosa, a szálláshely üzemeltetőjének a pályázat benyújtásakor tulajdonosi nyilatkozatot szükséges benyújtania arról, hogy a tulajdonos:

 • hozzájárul a pályázat benyújtásához,
 • hozzájárul a pályázatban foglalt infrastrukturális fejlesztések megvalósításához és a pályázó általi aktiválásához, továbbá
 • az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.

A kötelező fenntartási időre a fenntartási kötelezettség elsődlegesen a pályázót terheli. Amennyiben a pályázó a tulajdonos, akkor a projekt fenntartását bérlőn, üzemeltetőn vagy vagyonkezelőn keresztül is biztosíthatja.
Támogató kiköti, hogy a fejlesztéssel érintett szálláshely elidegenítése, illetve harmadik félnek üzemeltetésbe adása esetén az új tulajdonos, illetve üzemeltető – a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében – lépjen be a támogatási jogviszonyba a pályázó helyébe kedvezményezettként, a támogatási jogviszony fennállásának idejére.

A pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség!

Támogatható szálláshely kategóriák

A támogatási konstrukció keretében a „szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben” (a továbbiakban: 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet) szereplő szálláshely típusok közül az alábbi kategóriákhoz kapcsolódóan nyújtható be pályázat és ítélhető meg támogatás:

 • 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ 2. pontja szerinti „egyéb szálláshely”: maximum 8 szoba kapacitásig és 16 férőhelyig
 • 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ 6. pontja szerinti „magánszálláshely”: maximum 8 szoba kapacitásig és 16 férőhelyig

FORRÁSKERET, TÁMOGATÁS MAXIMÁLIS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE
A fejlesztési konstrukció keretei között rendelkezésre álló forrás: 60 milliárd Ft.

Támogatás intenzitása: 100%

Támogatás formája: A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Előleg mértéke

Jelen pályázat kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető előleg a támogatási összeg 100%-a.

Az előlegigényléshez a pályázónak bankszámlával kell rendelkeznie.

Az igényelhető támogatási összeg

Magánszálláshelyek és legfeljebb 8 szobát (maximum 16 férőhelyet) üzemeltető egyéb szálláshelyekre vonatkozó  minimum – maximum
támogatási összeg:

 • Magánszálláshelyek és legfeljebb 8 szobát (maximum 16 férőhelyet) üzemeltető egyéb szálláshelyek: 100.000 Ft – 8.000.000 Ft
 • Szobánként legfeljebb 1.000.000 Ft

Azon pályázók esetében, amelyek 2020. május 18. napján már a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) regisztrációval rendelkeznek, a pályázat benyújtására szolgáló elektronikus űrlapban automatikusan rögzítésre kerül a szobák száma a 2020. május 18. napján fennálló adatok szerint.

A támogatás számításának alapja:
■ ÁFA-levonási joggal rendelkező pályázók esetén a projekt ÁFA nélküli költsége,
■ ÁFA-levonási joggal nem rendelkező pályázók esetén pedig a projekt költségeinek ÁFA-val növelt összege.

Jelen kiírás keretében támogatható tevékenységek uniós versenyjogi szempontból csekély összegű támogatás (de minimis) jogcímen, valósíthatók meg.
Csekély összegű támogatás (de minimis) esetében az adott évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

A pályázat benyújtásakor a szálláshely üzemeltetőjének rendelkeznie kell a 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdés szerint 2020. január 1-jétől kötelező szálláshelykezelő szoftverrel.
A 239/2009 (X.20) Korm. rendelet 2.§ 12. pontja alapján a szálláshelykezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan informatikai program, mely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas.
A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a szálláshely tényleges üzemelését, valamint az üzemelésnek az irányadó jogszabályoknak való megfelelését egyéb módon – mind a támogatói döntést megelőző, illetve az azt követő időszakra vonatkozóan is – ellenőrizze, és a támogathatósági feltételnek való megfelelést ezen ellenőrzés eredménye alapján határozza meg.

A támogatás igénylése szálláshelyenként lehetséges!

A támogatási igény tartalma

Támogatható tevékenységek köre

Pályázat csak az alábbiakban felsorolt szálláshelyfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységekhez kapcsolódóan nyújtható be.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Meglévő szálláshelyek külső és belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének fejlesztésére, a szálláshelyek szobáinak és kapcsolódó helyiségeinek átalakítására, felújítására irányuló tevékenységek.
 2. Szálláshely szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése. Az átalakítás nem eredményezheti a meglévő szobák és férőhelyek számának csökkenését!

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Akadálymentesítés.
 2. A fejlesztéssel érintett épületek energiahatékony működését javító megújuló energia rendszerek telepítése.
 3. Kültéri beruházások.

Nem támogatható tevékenységek

Nem támogatható tevékenységek,  különösen:

 • időben osztott („time share”) üdülési joggal érintett szobák felújítása, fejlesztése;
 • meglévő szálláshely bővítése és új szálláshely létesítése;
 • mobilizálható vagy álló-, valamint folyóvíz felszínére tervezett szálláshely létesítése (pl. szállodahajó), valamint a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény szerinti úszólétesítményen és úszóművön elhelyezkedő szálláshely létesítése és felújítása;
 • meglévő eszközök felújítása és használt eszközök beszerzése.

Elszámolható költségek
Jelen fejezetben kerül meghatározásra a kiírás keretében elszámolható költségek köre. A pályázatok tervezése során kizárólag az alábbiakban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként:

 • építési költségek közül:
  • meglévő szálláshelyek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei;
  • meglévő szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei
  • szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések kialakításának építési költsége (pl. parkoló; kertrendezés, játszótér, pihenőterek kialakítása, járda stb.);
  • a fejlesztéssel érintett épületek energiahatékony működését javító megújuló energia rendszerek telepítése;
  • akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek.
 • eszközbeszerzések költségei (20.000,-Ft egyedi nettó értéktől):
  • szálláshelyek fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzési költségek (bútorozás, egyéb berendezések és eszközök, konyhatechnológia és egyéb eszközök);
  • • akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei.

A projekt megkezdése
A projekt a pályázat benyújtásának napjától saját felelősségre megkezdhető. Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető.

A projekt befejezése

A projekt fizikai befejezésének végső dátuma: 2020.12.31.

Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a szálláshelyszolgáltatási
tevékenységet és a pályázat keretében létrehozott fejlesztéseket, beszerzett eszközöket a projekt D.7 pont szerinti záró beszámolója  benyújtásának napjától számított harmadik év végéig fenntartja.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentést benyújtotta és azt a Támogató jóváhagyta.
A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a támogatói okiratban vállalt kötelezettségek teljesülését helyszíni ellenőrzés során szemrevételezéssel, valamint a kötelezettségek teljesülését alátámasztó dokumentumokba való betekintéssel ellenőrizze.

Projekt területi szűkítése

Jelen felhívás keretében Budapest kivételével, Magyarország területén fekvő településeken megvalósuló projektekre adható be pályázat.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

Támogatás abban az esetben nyújtható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az alábbiaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelő rendezett tulajdoni viszonyok állnak fenn. Az ingatlan per- és igénymentes, kivéve, ha az igény jogosultja a pályázó.

 1. Az ingatlan a pályázó tulajdonában van.
 2.  Amennyiben a fejlesztés idegen tulajdonban lévő ingatlanon történik, és az ingatlan nem kerül a pályázó tulajdonába, úgy a pályázathoz tulajdonosi (tulajdonosi joggyakorlói) nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.
 3. Osztatlan közös tulajdon esetében, amennyiben a pályázó a tulajdonosok egyike, szükséges benyújtani a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a pályázatban foglalt fejlesztés megvalósításához és fenntartásához.

Kiválasztási eljárás

Jogosultsági értékelés: A pályázat benyújtására az NTAK felületén elérhető pályázati adatlap kitöltésével van lehetőség. A benyújtott pályázatok támogathatóságáról szóló döntésre a pályázatok beérkezése sorrendjében kerül sor a rendelkezésre álló pályázati keretösszeg kimerüléséig.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhivas_TFC-M-1-1-2.

A kötelezően benyújtandó mellékletek  2020. május 25. napjától érhetőek el a www.kisfaludyprogram.hu oldalon.

 

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
Az pályázatok benyújtására elektronikus felületen lesz lehetőség, egyszerűsített igénylési eljárás keretében. A benyújtásra jogosultaknak rendelkezniük kell Ügyfélkapu hozzáféréssel.

A támogatási igények benyújtásának helye és határideje

A támogatási igény magyar nyelven, 2020.június 4. napjától 2020. július 15. napjáig nyújtható be az NTAK rendszeren keresztül.

További információért kérjük hívja a +36 30 725 4645 telefonszámot. (Hétköznapokon 8 és 17 óra között)