palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pro Lumine – Innovatív világítás tervezése díj

A világítástechnika területén zajló technológiaváltás – amely a LED technológia rohamos elterjedéséhez kapcsolható – innovatív és energiatakarékos megoldásokra ad lehetőséget a szakterületen dolgozó tervezők, gyártók, forgalmazók és világítási berendezések kivitelezésével foglalkozók részére. Ennek támogatására hirdetik meg a PRO LUMINE díjat a megvalósított, legszínvonalasabb innovatív világítási berendezések elismerésére.

A pályázat lebonyolítása, a pályázati anyagok értékelése:
1.1. A pályázat az alábbi kategóriákban kerül kiírásra:

Kategóriák

 1. funkcionális világítás
  • útvilágítás
  • térvilágítás
  • ipari létesítmény világítás
  • kültéri munkaterület világítás
 2. díszvilágítás
  kültéri díszvilágítás
  beltéri díszvilágítás
 3. közösségi létesítmény világítás
  • iroda épület világítás
  • kulturális létesítmény világítás
  • oktatási létesítmény világítás
  • egészségügyi létesítmény világítás
  • egyéb funkciójú (pl. ipari), döntően beltéri létesítmény világítás
 4. sportvilágítás
  • sportvilágítás beltér
  • sportvilágítás kültér
 5. látvány világítás
  • múzeum világítás
  • kirakat világítás
  • üzlet világítás
  • lakás világítás
  • vendéglátó létesítmény, szálloda világítás

A pályázatok elbírálása két fordulóban történik:

 • Az első fordulón továbbjutó pályázók elismerő oklevelet kapnak a 6.1 pont szerint, és részt vesznek a második fordulón.
 • A második fordulóban részt vevő pályázók közül kerülnek kiválasztásra a díj – 1.1 táblázatban szereplő kategóriánkénti – nyertesei, akik a 6.2 pont szerinti díjazást kapják.

Bírálati szempontok:

A pályaműben a világítási feladatot:
– Helyesen-, és gondosan határozták-e meg?
– Előremutató módon, innovatív technológiák alkalmazásával oldották-e meg?
– A meghatározott célt gazdaságosan érték-e el?
– Új létesítés esetén bemutatásra került-e a tervezés során felmerült egyéb megoldási változat?
– Rekonstrukció esetén készült-e összehasonlítás az új és a régi megoldás között bemutatva az új megoldás előnyeit a régivel szemben?

A pályázatok értékelésének módja:
A benyújtott pályázatokat 5 tagú zsűri értékeli. A zsűri tagjait a pályázatot kiíró szervezetek vezetősége hívja meg.

Pályázók köre, a pályázatok tárgya:
A pályázaton alkotók, alkotó csoportok (tervezők, kivitelezők, gyártók, forgalmazók) vehetnek részt 2018. és 2019. években kivitelezett világítási berendezésekkel. A pályázónak, vagy alkotói csoportok esetén legalább egy főnek: – elektromos tervezői jogosultsággal, – a Magyar Mérnöki Kamara tagsággal, – a MEE, vagy a MEE Világítástechnikai Társaság tagsággal kell rendelkeznie. A csoportnak tagja kell, legyen a pályázat tárgyát képező világítás felelős tervezője is.

A pályázati anyagra vonatkozó követelmények:

Tartalmi követelmények:
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a megvalósult világítási berendezést ismertető dokumentációt az alábbiak szerint:

 • műszaki leírást, amely tartalmazza a világítási feladatot, a figyelembe vett követelményeket és befolyásoló tényezőket, a megoldás módját, a tervezett és megvalósult berendezés indokolását, a tervezett megoldások előnyeit, a műszaki adatait
 • a világítási berendezés létesítési helyére (helyiség, helyiségek, vagy külső tér) vonatkozó, a megvalósult állapotot tartalmazó-, kiviteli terv szintű-, (belső tér esetén legalább 1:100 léptékű) tervrajzokból álló világítási tervdokumentációját,
 • a megvalósult berendezés világítástechnikai adatait (megvilágítás, egyenletesség, színhőmérséklet, színvisszaadás, káprázáskorlátozás stb.), műszaki- , és gazdaságossági jellemzőit (beépített teljesítmény, működtetési mód, fenntartási és üzemeltetési költségek stb.). Minden jellemző ismertetése során fel kell tüntetni annak eredetét (számított, mért vagy katalógus adat). Ha a tervezett és megvalósult berendezés között különbség van, ismertetni kell az eltérések mibenlétét, okát, következményeit,
 • a megvalósult világításról készült olyan fényképeket, amelyek a világítás eredményeként létrejött vizuális környezetet mutatják be, azaz berendezett helyiségeket világítási berendezéssel együtt. Annyi fényképen kell bemutatni a területet (helyiséget, helyiségeket vagy külső teret) hogy azok áttekintést adjanak a megvalósult berendezésre vonatkozóan. Ha van előzetes vizualizáció (látványterv), célszerű azt is mellékelni.

Formai követelmények:
A pályázatot „jelige” alatt kell beküldeni. A pályázati anyagot úgy kell összeállítani, hogy annak egyetlen dokumentumáról (szöveges lapjáról, tervlapjairól) se legyen azonosítható a pályázó neve, cége.

A pályázók egyéb feladatai:
Az első fordulóból tovább jutók erről a postai értesítést kapnak. Ennek kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül két oldalas összefoglalót és egy oldalnyi képanyagot kell összeállítaniuk az Elektrotechnika folyóiratban történő megjelentetés valamint a kamarai közlés céljából. Közlésre szánt anyag szöveges részét szerkeszthető fájl formátumban kell megküldeni. A határidő be nem tartása a II. fordulóból történő kizárást vonja maga után.

A pályázati anyag megküldése:

A pályázati anyag formátuma:
A pályázatot két, különálló, – feladóként a „jeligét” tartalmazó – zárt borítékban kell megküldeni:
Az első boríték tartalmazza a pályázat anyagát az 5. pont szerint elektronikus formában, a szöveges és a rajzos részeket PDF-, a fényképeket általánosan kezelhető (JPG, PNG, TIFF stb.). formátumban, CD adathordozón, 2 példányban, azonos tartalommal.
A második borítékban helyezendő el:
– a pályázó adatait tartalmazó adatlap (a „jelige” és a pályázó azonosítására)
– „NYILATKOZAT” ami tartalmazza:
– az eredeti projekt megrendelőjének-, tervezőjének (ha az nem a pályázó) valamint a pályázó munkáltatójának (ha az nem a pályázó) hozzájárulását, hogy a pályázó a projekttel (projekt-résszel) pályázhat,
– a pályázó(k) kijelentését(it), hogy a pályázat beadásával a pályázat szabályait elfogadja(ák), a meghozott döntést elismeri(k),
– annak kinyilvánítását, hogy a pályázati anyag a saját szellemi terméke(ük).

A pályázati anyag címzettje:
A pályázatot a MEE Világítástechnikai Társaság, 1042 Budapest, Árpád út 67. I./6. címre lehet eljuttatni, kizárólag postai úton.
A borítékon feltüntetendő: „PRO LUMINE pályázat”.
A beküldött pályázati anyag – az eredménytől függetlenül- nem kerül visszaadásra.

Letölthető dokumentumok

Palyazati felhivas

Pro_Lumine_kiiras_2019

Beküldési határidő:
A pályázat postára adásának határideje: 2019. szeptember 20.

Egyéb feltétel:
Az 5.1. – 5.4. pontban felsorolt feltételek hiányos teljesítése kizáró ok lehet.

Díjazás:

 1. Első forduló: Az első forduló után a továbbjutott pályázók a VTT és a MMK-ELT által adományozott, alábbi OKLEVELET kapják: „Pro Lumine – Innovatív világítás 2019 díjra jelölt – funkcionális világítás kategóriában” „Pro Lumine – Innovatív világítás 2019 díjra jelölt – díszvilágítás világítás kategóriában” „Pro Lumine – Innovatív világítás 2019 díjra jelölt – közösségi létesítményvilágítás kategóriában” „Pro Lumine – Innovatív világítás 2019 díjra jelölt – sportvilágítás világítás kategóriában” „Pro Lumine – Innovatív világítás 2019 díjra jelölt – látványvilágítás kategóriában” Ezen felül lehetőséget kapnak a pályamű bemutatására az Elektrotechnika folyóiratban és a VTT valamint az MMK- ELT honlapján. Abban az esetben, ha a beérkezett pályaművek között az adott kategóriában nincs a zsűri által továbbjutásra érdemesnek ítélt pályázat, az oklevél nem kerül kiadásra.
 2. Második forduló: A második fordulóban választja ki a zsűri a VTT és a MMK- ELT által adományozott, alábbi díjakat elnyerő díjazottakat: „Pro Lumine – Innovatív világítás díj 2019 – funkcionális világítás kategóriában” „Pro Lumine – Innovatív világítás díj 2019 – díszvilágítás világítás kategóriában” „Pro Lumine – Innovatív világítás díj 2019 – közösségi létesítményvilágítás kategóriában” „Pro Lumine – Innovatív világítás díj 2019 – sportvilágítás világítás kategóriában” „Pro Lumine – Innovatív világítás díj 2019 – látványvilágítás kategóriában” Minden kategóriában egy díj kerülhet kiadásra. Abban az esetben, ha az 1. fordulóból továbbjutott pályaművek között az adott kategóriában nincs a zsűri által „díjazásra” érdemesnek ítélt pályázat, akkor az érintett kategóriában nem ítélik oda a „díjat”. Átadásra kerül a VTT által készíttetett plakett, és az MMK- ELT elismerő oklevele is.
 3. A „díj” átadása:
  A „díjak ”átadására az MVA és VTT közös rendezvényén, a Lux et Color Vesprimiensis Konferencián kerül sor 2019. október 11-én Veszprémben, amelyre a Díjazottak meghívást kapnak. Budapest, 2019. július 29.