palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Radiátorcsere pályázat – Otthon melege program

Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátor csere alprogram. A pályázatra társasházak és lakásszövetkezetek pályázhatnak! A pályázat benyújtásának végső határideje 2020. március 31.

Pályázat kódszáma: ZFR-TÁV/2019

Pályázók köre
Jelen pályázati kiírásra kizárólag távfűtéssel ellátott lakásszövetkezetek és társasházak nyújthatnak be pályázatot.
A pályázati konstrukció keretében a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján az alábbi szervezetek pályázhatnak:

  • 692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Társasházak
  • 593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Lakásszövetkezetek

A pályázaton való részvétel feltétele a Társasházak esetén a pályázattal érintett épület összes lakásának tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű szavazattöbbséggel, a Lakásszövetkezetek esetén pedig a pályázattal érintett épület összes lakástulajdonnal rendelkező tagok legalább több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat. Közgyűlési határozat meghozható közgyűlésen vagy írásbeli szavazással.

A Társasházak és Lakásszövetkezetek továbbiakban együtt, mint Pályázó.

Pályázattal érintett épületek köre
A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően lakáscélú használatban lévő (lakott) távfűtéssel ellátott lakásszövetkezeti vagy társasházi lakóépületek energetikai felújítására igényelhető támogatás.

Támogatásban részesülhetnek mindazon lakások, amelyek magánszemély, önkormányzat, társasházi lakóközösség, lakásszövetkezet vagy vállalkozás tulajdonában állnak.
A pályázattal érintett épület vonatkozásában a nem magánszemélyek tulajdonában álló – Társasházak esetében tulajdoni hányada, Lakásszövetkezetek esetében a lakások darabszáma alapján – lakások százalékos aránya nem haladhatja meg az épületben található összes lakás 50 százalékát.

A beruházás teljes költségének összetétele
A pályázattal érintett beruházás teljes költsége önrészből1 és vissza nem térítendő támogatásból2 kerül biztosításra. A vissza nem térítendő támogatás folyósítására utófinanszírozás formájában maximum három lehívási ütem keretében kerülhet sor.
FIGYELEM! Az önrész költségeihez igény bevehetőek a GINOP-8.4.1/A-17 vagy VEKOP-5.2.1-17 hitelprogramok is.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke Támogatói döntéssel kerül meghatározásra, mely alapján a megítélt támogatás összege a kifizethető támogatás felső határát képezi.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya:
A támogatás minimális mértéke az elszámolható bruttó költségek 10 %-a, maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 50 %-a. A támogatás összege minimum 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint, de maximum 75.000.000 Ft, azaz hetvenötmillió forint.
A támogatás maximális mértéke lakásonként maximum 350.000,- Ft, azaz háromszázötvenezer forint.
Az egy lakásra eső 350.000,- Ft maximális összeg azt jelenti, hogy az igényelt támogatás összege elosztva a pályázattal érintett lakások számával nem haladhatja meg a 350.000,- Ft-ot.

Támogatható tevékenységek köre, műszaki elvárások
Jelen pályázati kiírással a kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező, távhőszolgáltatásban érintett fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások támogathatóak. A fűtési rendszer teljeskörű (a jelen kiírásban az önállóan támogatható tevékenységek valamelyikét és az önállóan nem
támogatható, választható tevékenységeket teljes körűen tartalmazó) korszerűsítése esetén a támogatás nyújtásának feltétele az épület hőközpontjában mért, időjárásra korrigált hőfogyasztás legalább 10%-os mértékű energiafogyasztás csökkentésének vállalása a Pályázó részéről, mely vállalás igazolására a korszerűsítést követő monitoring időszak alatt benyújtandó, Távhőszolgáltató által kiállított dokumentumok szolgálnak.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás -ZFR-TÁV/2019

A pályázatok benyújtási határideje
Pályázatot elektronikusan benyújtani 2019. szeptember 24. 10:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a Támogató hivatalos honlapján, valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének / lezárásának pontos idejéről.
A pályázat benyújtásának végső határideje 2020. március 31.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A Pályázókat pályázati díj nem terheli.
A pályázati portál elérhetősége: http://tav2019.nfsi.hu
Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Lebonyolító Ügyfélszolgálatán érhető el.
E-mail: tav2019@nfsi.hu

Kapcsolatfelvétel e-mailben:
futes2017@nfsi.hu
konvektor2017@nfsi.hu
csaladihaz2016@nfsi.hu
konvektor2019@nfsi.hu

pkcs@nfsi.hu
monitoring@nfsi.hu
zfr-th.szerzodes@nfsi.hu

Telefonos ügyfélszolgálati idő:
Hétfő – Csütörtök: 8:00-16:00,
Péntek: 8:00-14:00
+36/70 945 4250
+36/70 945 4294
+36/70 424 0922
+36 70 945 6542
+36 70 424 1802
+36/70 424 3949