palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

ROM-TP-10 Komplex telep-program támogatása pályázat

szmm pályázatokAz ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Kft.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet komplex telep-program támogatására.   A pályázat célja:  A telepeken, telepszerű lakókörnyezetben – összefoglalóan szegregátumokban – élők társadalmi és gazdasági kirekesztettségének megszüntetése, a szegregált lakókörnyezet felszámolása, illetve az onnan kikerülő emberek életminőségének javítása, amely a lakhatási feltételek, a földrajzi mobilitás megoldásával együtt a munkaerő-piaci és a szociális helyzet javítását, valamint az egészségügyi, az oktatási, szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést is biztosítja. (ARCHÍV)


A hazai forrásból a komplex telep-program lakhatási eleme támogatható. A lakhatási projekt célja az elkülönült telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők szegregációjának megszüntetése olyan módon, hogy valamennyi, a telepen élő személy, család, háztartás lakhatási problémájának megoldását, kezelését integrált lakókörnyezetben oldja meg.

Ezt a célkitűzést hazai forrásból jelen pályázati felhívás, valamint európai uniós forrásból a TÁMOP-5.3.6-10/1 konstrukció keretében megvalósított program együttes megvalósítása biztosítja. Jelen pályázati konstrukció, valamint a TÁMOP-5.3.6-10/1 konstrukció keretében elnyert támogatás nem ütközik a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló SZMM rendelet kettős támogatás tilalmának szabályába.

A pályázat kódja: ROM-TP-10

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 819.400.000 Ft

A pályázat benyújtási határideje:

Határidő: 2010. június 15.
Az internetes pályázatok benyújtása 2010. május 1-től 2010. június 15-ig lehetséges, a pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Az internetes pályázatok beadási határideje 2010. június 15., 24:00 óra.

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot:

  • jogi formája: helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321),
  • feladatait az 1077/2010 (III.31.) Kormányhatározatban foglalt 81 település valamelyikén látja el;
  • jelen pályázat benyújtásával egyidejűleg a TÁMOP-5.3.6-10/1 konstrukcióra is benyújt pályázatot, és erről a pályázati űrlapon nyilatkozatot tesz;
  • a pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztrált.

A pályázás részletes feltételeit, így a támogatás formáját és mértékét, a támogatható költségek körét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati felhívás és a pályázati útmutató tartalmazza.

ROM-TP-10 részletes pályázati felhívás és útmutató letöltése

A pályázatot elektronikus úton a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerén keresztül, a regisztrációs eljárást követően kell benyújtani.

További információk az internetes pályázáshoz>>

További információk:
A pályázati felhívás és a pályázati útmutató elektronikus úton letölthető a www.szmm.gov.hu, valamint a www.esza.hu honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat az (1)273-4250 telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esza.hu e-mail címen is kaphatnak a pályázók ügyfélszolgálatunktól.

  • hétfőnként és szerdánként 9 és 17 óra,
  • keddenként és csütörtökönként 9 és 16 óra,
  • péntekenként 9 és 14 óra között.

Forrás: SZMM