palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Smart City Micro Solutions pályázat 2016

smartmicroAz Okos Jövő Innovációs Klaszter pályázatot hirdet Smart City Micro Solutions 2016 néven. A pályázat célja a magyarországi kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók, főiskolai és egyetemi hallgatók innovációs hajlamának ösztönzése és erősítése, valamint a városok minőségi fejlesztése és támogatása a mikromegoldásokon keresztül a fenntarthatóság és gazdasági megvalósíthatóság jegyében.

A pályázat kiírója: az Okos Jövő Innovációs Klaszter Nonprofit Kft.

Az Okos Jövő Innovációs Klaszter Nonprofit Kft. mint a szakmában elismert technológiai kompetenciaközpont kifejezetten fontosnak tartja támogatni a hazai innovációt legyen szó akár az okos városok, okos szolgáltatásokról, vagy az elektromos rendszerekről fejlesztéséről.

A pályázók köre: A pályázaton bármely kis-és középvállalkozás, egyéni vállalkozó, valamint főiskolai/egyetemi hallgató részt vehet. Főiskolai/egyetemi hallgatók esetén a pályázóknak lehetőségük van csoportos pályázatot benyújtani.

Pályázati díj és kategóriák

A pályázati díj formája vissza nem térítendő támogatás. Pályázatot a pályázati céloknak megfelelő feladatra, a Micro Solutions megoldások témaköreire lehet benyújtani.

A Micro Solutions megoldások témakörei a következők:

 • okos mérés,
 • okos hálózat,
 • okos város,
 • elektromos közlekedés,
 • ICT és IoT megoldások a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés szolgálatában

Díjazás:

A pályázat kiírója a Micro Solutions megoldások témakörében első, második és harmadik helyezettet hirdet.

 • Első díj: 250 000 Ft értékű műszaki cikk tárgynyeremény*
 • Második díj: 150 000 Ft értékű műszaki cikk tárgynyeremény
 • Harmadik díj: 100 000 Ft értékű műszaki cikk tárgynyeremény

* Az első díjat elnyerő pályázó a tárgynyereményen felül lehetőséget kap a Smart Future Lab Zrt. jóvoltából ötletének prezentálására a Smart Future Lab Zrt. képviselői, és a Befektetési Bizottság előtt. A prezentálás egy olyan értékelési és kiválasztási forduló, amely során a Befektetési Bizottság dönt a pályázó megfeleléséről. Amennyiben az elbírálás pozitív, a Smart Future Lab Zrt. maximum 50 millió forint összegű magvető befektetésre és az ezzel járó inkubációs/akcelerációs szolgáltatásainak igénybevételére ajánl fel lehetőséget közös vállalkozás keretein belül. A közös vállalkozás létrejötte a pályázó és a befektető tárgyalásainak és megállapodásának feltétele, ezért mindkét fél jogosult a megállapodás feltételeit visszautasítani. A közös vállalkozás létrejöttének meghiúsulása esetén a pályázat kiírója a pályamű tekintetében titoktartási kötelezettséget vállal, a pályázó pedig kizárólag a tárgynyereményben részesül.

Csatolandó dokumentumok

Az érvényes pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

 • a hiánytalanul, géppel kitöltött pályázati adatlapot, rajta külön feltüntetve:
 • a személyes adatokat
 • a pályázó (csoportos pályázat esetén pályázók) teljes nevét
 • a létező gazdasági társaság/egyetem nevét és székhelyét
 • a pályázatra benyújtott ötletet ismertetését (összesen: 3300-5800 karakter)
  • a pályázati ötlet ismertetését
  • a pályázat egyedi jellemzőit
  • a jövőképet,
  • a megvalósítás időbeli ütemtervét, esetlegesen üzleti tervet
  • a piac/ konkurencia bemutatását
 • amennyiben van, tervrajzot vagy látványtervet (Nem szükséges műszaki dokumentáció, de egyértelműen tükrözze a terv lényegét).
 • Opcionálisan videó is benyújtható, amennyiben a www.youtube.com videómegosztó portálra való feltöltés után a megosztó linket az „Ötlet ismertetése” rubrikában a Pályázó megjeleníti.

Csak számítógéppel (pl. szövegszerkesztő programmal) kitöltött pályázati adatlapot tudunk elfogadni!

Pályázat benyújtása: 
A pályázatot a megadott határidőig, és kizárólag elektronikus úton – e-mailben a palyazat@okosjovo.com e-mail cím alatt lehet benyújtani.

A pályázatok beküldési határideje: 2016. október 9. 23:59.

A késve vagy hiányosan leadott, valamint a nem a pályázati célnak megfelelő pályázat érvénytelen.

Értékelés: Az értékelést szakmai zsűri végzi. A szakmai zsűri az Okos Jövő Innovációs Klaszter által delegált tagokból, valamint a Smart Future Lab Zrt. képviselőiből áll.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • Innovációs jelleg értékelés
 • Hatásvizsgálat
 • Fenntarthatóság és gazdasági megvalósíthatóság
 • Kreativitás

Az értékelés határideje: 2016. október 14.

A pályázat eredményéről a nyerteseket 2016. október 20-ig telefonon és írásban (e-mailben) is értesítjük. Az eredmény megtekinthető lesz a www.okosjovo.hu weboldalon.

Egyéb fontos tudnivalók

 • A pályázat nyílt, egyfordulós.
 • A pályázat szerzői/szellemi alkotásokhoz fűződő jogai a pályázót illetik.
 • A tőkebefektetés feltétele (díjazás alpontban fentebb ismertetett) a startup következő értékelési/kiválasztási fordulón nyújtott teljesítményének és a párhuzamos tárgyalások eredményének függvénye. Az értékelés során a Befektetési Bizottság (tagjai: Tótth András – MVM Zrt. stratégiai igazgató, Major György – MVM Partner Zrt. vezérigazgató, Bertalan Zsolt – MVM SFL Zrt. vezérigazgató, Sum János – MVM Zrt. pénzügyi igazgató, Prof. Dr. Rátky József, Prof. Dr. Dán András, Prof. Dr. Tari Ernő) dönt a jelentkező megfeleléséről. Negatív döntés esetén a Smart Future Lab Zrt.-nek nem áll módjában befektetést végrehajtani.
 • Egy pályázó legfeljebb három (3) különböző pályaművel pályázhat.
 • Minden egyes pályázat esetében külön adatlapot kell kitölteni, és minden egyes pályázathoz mellékelni kell a csatolandó dokumentumokat is (felsorolást lásd az adatlapon).
 • A pályázati anyagokat a kiíró bizalmasan kezeli, más jogi vagy egyéb felelősséget a pályázattal, illetve pályázóval szemben nem visel.
 • A kiíró pályázatot nem őriz meg, és nem küld vissza.
 • A pályázó hozzájárul, hogy a feldolgozásban és értékelésben résztvevő és közreműködő megbízottak és szakértők a pályázati anyagokat megtekintsék és megismerjék.
 • A pályázat nyertese és a támogatást nyújtó vállalat későbbi együttműködését a megkötött támogatási vagy együttműködési szerződés szabályozza.
 • Amennyiben a pályázat nem felel meg a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a kiíró azt érvénytelennek tekinti.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy ha pályázata megvalósításához hatósági engedély(ek) szükséges(ek), az(ok) beszerzése a pályázó feladata és felelőssége, továbbá a megvalósítással kapcsolatban felmerülő jogi felelősség a pályázót terheli.
 • A pályázó a pályázat benyújtásával és a pályázati támogatási szerződésben hozzájárul ahhoz, hogy ha pályázatát a zsűri nyertesként értékeli és amennyiben a Smart Future Lab Zrt.-vel a befektetési/együttműködési szerződés létrejön, nevét, címét, pályázatának tartalmát a kiíró – az általa megbízottak közreműködésével – nyilvánosságra hozza, valamint ahhoz, hogy a nyertes pályázatot, annak megvalósítását, illetve a megvalósítás szakaszairól készült dokumentációt a nyertes pályázóval előzetesen egyeztetett módon a nyilvánosságnak bemutassa (pl. cikk, riport, esettanulmány, fénykép, stb. formájában).
 • A pályázó hozzájárul, hogy ha pályázatát a zsűri valamely kategória, vagy különdíj nyerteseként értékeli, a kiíró vagy megbízottja a munkálatok menetét előre egyeztetett időpontokban a helyszínen ellenőrizze.
 • A kiíró a pályázat nyerteseivel szerződést köt, amelyben a felek meghatározzák a pályázati terv megvalósításával kapcsolatos részleteket, mint például az időzítés, költségvetés és annak ütemezése, a piacra vezetési terv lépései és azok megvalósítása.
 • A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén nem oszt díjat vagy kategória díjat.
 • Ha a kiíró a pályázat nyertesével/nyerteseivel a pályázati támogatási szerződés feltételeiben nem tud megállapodni, és 2016. október 28-ig a szerződés nem jön létre, úgy a kiíró jogosult új nyertest hirdetni, és vele szerződést kötni.
 • A pályázaton a szervezésben résztvevő vállalatok munkatársai és hozzátartozói nem indulhatnak.

Kérjük, a pályázat benyújtása előtt tájékozódjon a pályázathoz kapcsolódó RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT-ról az Okos Jövő Innovációs Klaszter honlapján!

Amennyiben magánszemélyként nyújt be pályázatot, a pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázati nyilatkozatot is hiánytalanul kitöltve köteles csatolni.

A pályázathoz kapcsolódó „Jelentkezési lap”, a „RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT”, valamint magányszemélyeknek a pályázói „Nyilatkozat” az alábbi elérhetőségen található: www.okosjovo.hu/microsolutions.zip