palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Study Tour Pályázati Alap

A Magyar Turisztikai Ügynökség Kiemelt Partnerei körében hirdette meg a Study Tour Pályázati Alap rendszerét. A pályázati felhívás a Magyarországon tevékenykedő, Kiemelt Partner minősítést kapott turisztikai partnereket érinti.

MTÜ a Study Tour Pályázati Alap (STPA) életre hívásával részleges fedezetet kíván biztosítani a Kiemelt Partnereknek – a Kiemelt Partner forrásai mellett – arra, hogy a Kiemelt Partner a B2B döntéshozók körében a hazai árualapot hatékonyan bemutassa study tourok megvalósításával.
MTÜ a benyújtott pályázatok során olyan study tourok – amelyek egyaránt lehetnek leisure és MICE study tourok – bemutatását és ötleteit várja, amelyek új programelemekkel rendelkeznek és tematikájukkal illeszkednek a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 (a továbbiakban NTS 2030) célkitűzéseihez.

Az STPA-ban rendelkezésre álló forrás reprezentációs adóval növelt bruttó összege összesen 20.250.000.- Ft, melyből a study tourok tényleges megvalósítására meghirdetett összeg bruttó 13.500.000 Ft – összesen 15 study tour megvalósítására, tehát nyertes Pályázóként bruttó 900.000 Ft.

Jelen felhívás keretében támogatott tevékenységekre nyújtott támogatás a 1407/2013/EU bizottsági rendelet értelmében csekély összegű támogatásnak minősül.

A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai uniós működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.

A pályázók köre, kategóriák

A pályázók köre: 2018. év Kiemelt Partnerei

MTÜ az STPA összegét az MTÜ és Kiemelt Partner Program keretein belül korábban megállapított kategóriák közül az alábbi kategóriák között osztja fel:

 • nagy, közepes és kis forgalmú utazásszervezők kategóriák összevontan
 • turisztikai induló vállalkozások kategória
 • közös belföldi kínálati fejlesztés kategória
 • 4 és 5* szállodai kategória, a 4 és 5* boutique hotelek kategória összevontan

Pályázat benyújtásának határideje, módja

A jelentkezés időtartama: 2018. november 15. – 2018. december 28.

A study tourok lebonyolításának időtartama: 2018. november 20. – 2018. december 28.

Pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot MTÜ az erre a célra létrehozott mtu.gov.hu/cikkek/study-palyazat; honlapon keresztül letölthető felhívással hirdeti meg. A pályázati dokumentációt, -amennyiben a Kiemelt Partner igényli – előzetes telefonos egyeztetés után elektronikus úton szükséges MTÜ részére megküldeni PDF formátumban, a következő email címre: stpa@mtu.gov.hu.
A pályázati dokumentáció beérkezéséről a Pályázó visszaigazolást kap.

Pályázati dokumentáció:

 • Pályázati adatlap (1. számú melléklet)
 • Company Profile (2. számú melléklet)
 • Értékelési adatlap (3. melléklet)
 • De minimis nyilatkozat (4. melléklet)
 • Adatkezelési tájékoztató (5. melléklet)

V. STPA felosztása meghirdetett kategóriánként

 • nagy, közepes és kis forgalmú utazásszervezők összevont kategória: összesen bruttó 6.300 0000.- Ft (reprezentációs adóval növelt), tehát ezen kategóriában maximum összesen 7 nyertes study tour kerülhet megállapításra.
 • turisztikai induló vállalkozások kategória: bruttó 900.000.- Ft (reprezentációs adóval növelt), tehát ezen kategóriában összesen 1 nyertes study tour kerülhet megállapításra.
 • közös belföldi kínálati fejlesztés kategória: összesen bruttó 1.800.000.- Ft (reprezentációs adóval növelt), tehát ezen kategóriában maximum összesen 2 nyertes study tour kerülhet megállapításra.
 • 4 és 5* szállodai kategória, a 4 és 5* boutique hotelek kategória összevontan bruttó 4.500.000.- Ft (reprezentációs adóval növelt), tehát ezen kategóriában maximum összesen 5 nyertes study tour kerülhet megállapításra.

Amennyiben valamelyik kategóriában nem érkezik be elegendő pályázat a megjelölt határidőre, MTÜ jogosult a maradvány keretet más kategóriára átcsoportosítani.

Az STPA felhasználásának szabályai és a pályázatra történő jelentkezés feltételei

Nyertes pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével elfogadja a pályázati feltételeket, és elfogadja az STPA felhasználásának szabályait, amely szerint:

 • kizárólag magyarországi study tour finanszírozható a pályázati összegből (számlával történő igazolás)
 • a study tour meghívott résztvevői nem lehetnek magyarországi szolgáltatók
 • a nyertes pályázó a study tourt 2018. november 20. – 2018. december 28. közötti időtartamban köteles lebonyolítan
 • a nyertes pályázó köteles biztosítani a study tour során az MTÜ egy munkatársának részvételét az MTÜ által kiválasztott programon, amellyel kapcsolatos költségét a nyertes pályázó viseli, a folyósított pályázati összegből.
 • a study tourra meghívott résztvevők létszáma nem haladhatja meg a 8 főt
 • 1 pályázó ugyanazzal a study tourral kizárólag 1 kategóriában pályázhat, az egy pályázatra igényelhető kizárólagos összeg bruttó 900.000.- (bruttó kilencszázezer) forint.

Pályázó jelentkezése akkor tekinthető érvényesnek, amennyiben a felhíváshoz mellékelt dokumentumok hiánytalanul kitöltésre és beküldésre kerülnek.

A nyertes pályázat során a benyújtott study tour programban az alábbi tételek kerülhetnek elszámolásra:

 • repülőjegy
 • vendéglátás
 • szállás
 • idegenvezetés
 • a study tour forgatókönyvében szereplő földi szolgáltatások
 • turisztikai attrakció látogatás
 • helyszínbérlet
 • földi közlekedés

Kizárólag a Kiemelt Partner program, tehát az alábbi országokból érkező study tourra folyósítható összeg:

 • Elsődleges küldőpiacok: Egyesült Királyság, Cseh Köztársaság, USA, Lengyelország, Kanada, Szlovákia, Spanyolország, Románia, Franciaország, Kína, Németország, Olaszország, Ausztria, Svédország, Oroszország, Izrael
 • Potenciális küldőpiacok: Dánia, Horvátország, Koreai Köztársaság, Dél-Kelet Ázsia, India, Norvégia, GCC országok, Kína, Törökország, Finnország, Szerbia, Szlovénia, Írország, Ukrajna

A pályázatok elbírálása folyamatos, a tájékoztatóban megadott időrend szerint. A Study Tour Pályázati Alapra való jelentkezés a De minimis nyilatkozat és az Adatkezelési nyilatkozat kitöltésével együtt érvényes.
Kérdéseiket az stpa@mtu.gov.hu email címre juttassák el.