palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Személyzeti/oktatói mobilitás ösztöndíj egyéb, nem felsőoktatási oktatási/képzési intézmények számára

eea_logoA személyzeti/oktatói mobilitás ösztöndíjprogram keretében köz- vagy felsőfokú oktatásban, valamint képzésben érintett egyéb intézmények pályázhatnak tanulási, tapasztalatszerzési célú hallgatói, oktatói, személyzeti mobilitások megvalósítására, illetve felsőoktatási területen projekt alapú nemzetközi együttműködések megvalósítására.

Az Ösztöndíj program célja, hogy elősegítse a nemzetközi együttműködések és a kölcsönös mobilitási programok megvalósítását annak érdekében, hogy ezzel fokozza Magyarország
részvételét a lisszaboni / koppenhágai / bolognai folyamatokban, valamint hozzájáruljon magyar és donor országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein) intézményei közötti hosszú távú kapcsolatok és szakmai együttműködések kialakításához.  A program keretében köz- vagy felsőfokú oktatásban, valamint képzésben érintett egyéb intézmények pályázhatnak tanulási, tapasztalatszerzési célú hallgatói, oktatói, személyzeti mobilitások megvalósítására, illetve felsőoktatási területen projekt alapú nemzetközi együttműködések megvalósítására. Az Ösztöndíj program várhatóan legalább 250 hallgatói mobilitás, 370 oktatói és személyzeti mobilitás, valamint 22 projekt alapú együttműködés
megvalósulásához járul hozzá Magyarország és a donor országok intézményei között.

Az Ösztöndíj program keretében összesen 3 152 562 euró  használható fel a különböző pályázati felhívások révén.

A „Személyzeti/oktatói mobilitás egyéb, nem felsőoktatási oktatási/képzési intézmények számára” címmel kerül meghirdetésre, maximum 79 577 euró ítélhető meg a nyertes projektek megvalósítására.

Pályázók köre:

Jelen felhívás keretében kizárólag magyarországi székhellyel rendelkező intézmények, szervezetek, egyesületek, vállalkozások (továbbiakban együttesen: intézmény(ek)) jogosultak pályázni, amennyiben gazdálkodási formakódjuk szerint megfelelnek az alább felsorolt kategóriáknak. A pályázat benyújtásához legalább egy donor országbeli intézményt meg kell jelölni partnerként, amely szintén az alábbi típusú intézmények közé kell tartozzon.

 • Vállalkozás (GFO kód: 11, 12, 13, 21, 22)
 • Költségvetési szervek (GFO kód: 31, 32, 34, 35, 37, 38)
 • Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (GFO kód: 51-53, 54, 55, 56, 57, 59, 61,
  62)
 • Egyéb gazdasági szervezet (GFO kód: 71, 72, 73)

A felsorolt gazdálkodási formakód szerint működő intézmények abban az esetben jogosultak pályázni, ha tevékenységük szerint az alábbi feladatokkal foglalkoznak:

 • köznevelési intézmények;
 • szakképzés területén oktatást, képzést nyújtó intézmények és szervezetek;
 • a szakképzésben résztvevők egyesületei és képviseletei, beleértve a gyakornoki, szülői és tanári egyesületeket;
 • oktatással, képzéssel foglalkozó egyéb szervezetek (pl. nonprofit szervezetek, NGO-k,
 • alapítványok, egyesületek, helyi, regionális, nemzeti szervezetek, közintézmények, és magán intézmények, stb.);
 • az oktatás, képzés területén irányítást, tanácsadást és információs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek;
 • az oktatás, képzés bármely vonatkozásához kapcsolódó rendszerekért és politikákért felelős szervek helyi, regionális és nemzeti szinten;
 • kutatóközpontok;
 • szociális partnerek és a munka világának más képviselői (beleértve a kereskedelmi kamarákat és más szakmai szervezeteket), akik akkreditált oktatási intézményekkel működnek együtt;
 • nonprofit szervezetek, önkéntes szervezetek, nem kormányzati szervezetek; szakképzéssel, tréningekkel foglalkozó, akkreditált képzést nyújtó vállalkozások.

Azonban vállalkozások csak abban az esetben kaphatnak támogatást:

 • ha rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel (amelybe nem tartozik bele az előtársaságként való működés),
 • ha nem állnak csőd-, felszámolási, végleszámolási, illetve végrehajtási eljárás alatt.

Vállalkozások kizárólag de minimis jogcímen kaphatnak támogatást.

Támogatható tevékenységek: 

 • Rövidtávú oktatói mobilitás
 • Konferencián, szemináriumon, szakmai műhelyeken, képzéseken való részvétel
 • Intézménylátogatás szakmai tapasztalatszerzés céljából (job shadowing)

Letölthető dokumentumok

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 15.

A pályázat weboldala: Személyzeti/oktatói mobilitás ösztöndíj