palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szerető szívek – erotikus novellapályázat

Az E-book Könyvház és Kiadó, és az Amatőr Írók Klubja közös erotikus novellaíró pályázatot hirdet. Nevezési díj: nincs. Pályázók köre: 18 éven felüli magyar állampolgárok, határon innen és határon túl.Beadható pályázatok száma: szerzőnként maximum 2 mű.

A beküldött novellák csak olyan kéziratok lehetnek, amik eddig még nem jelentek meg nyomtatásban.

Kérjük, mielőtt elküldik, olvassák el még egyszer, mert gépelési és helyesírási hibákkal teli írásműveket nem fogadhatunk el.

Azon írásművek, melyek publikálásra alkalmasak, értékelést nem kapnak, csak egy értesítést, hogy pályázatunkban nyertes műként szerepel, és kiadásra vár. Amennyiben nem kerül a kiválasztott írások közé, természetesen néhány mondatos indoklást küldünk.

A nyertes művek kiadása: A pályázat nyertes műveit közös kötetben adjuk ki 2012. decemberében. A kötetben minden szerzőnek lesz egy fényképes bemutatkozó oldala is.

A könyv megjelenése: nyomtatott, hagyományos könyvként és e-book formában az E-book Könyvház és Kiadó honlapján (e-konyvbolt.eu)

Pályázat címe: SzeretŐ Szívek

Pályázati megkötés: legyen a történetben erotika!

Ami a műfajt, illetve a témát illeti, nincsenek korlátok, lehet: krimi; thriller; romantikus; szépirodalmi; humor – komédia, stb.

Kizáró okok: 

  • ha az írás trágár szavakat – művészi indokoltság nélkül – folyamatosan használ,
  • ha a műben ízlést sértő erotikus tartalmi elemek vannak,
  • ha a mű az úgynevezett felnőtt kategóriába sorolható, azaz pornográfia.

Formátum: word dokumentum, 12-es Times New Roman betűvel, A/5-ös oldalon (148×210 mm), normál sortávolsággal, minden oldalon 2,3-2,3 cm margókkal. Minimum 2 oldal, maximum 10 oldal terjedelemben.

A pályázat felépítése pályázatonként:

Első oldal:
Szerző valódi neve:
Szerző anyja neve:
Szerző születési adatai: ………év,……….hónap…….nap

Szerző lakcíme:

Szerző telefonos elérhetősége:

E-mail címe:

Szerző művészneve:

Második oldal: A mű címe, a mű alcíme (ha van)
Pályázati mű (min. 2, max. 10 oldal)
Rövid bemutatkozás, esetlegesen fotó (Pl.: lakhely, végzettség, hol jelentek már meg írásai, mióta ír, sikerei, céljai-álmai stb.)
A mű utolsó oldalára beillesztett Jognyilatkozat:

Én, ……………………………………………. büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, és szavatolom, hogy az általam a nevem alatt átadott mű/művek az én szellemi tulajdonomat képezik, azon másnak sem személyhez fűződő, sem vagyoni joga, követelése nem áll fenn. Tudomásul veszem, hogy a Kiadó nem felelős semmiféle olyan kárért, amely ezen szerződéses rendelkezés megszegéséből ered. Hozzájárulok, hogy nevem alatt a Kiadó a művet/műveket megjelentesse.

Hozzájárulok, hogy a Kiadó a nevemet, művésznevemet megjelentesse.
Nem járulok hozzá polgári nevem megjelentetéséhez, művemet álnéven kívánom megjelentetni.

(Megfelelő szövegrész feltüntetése a nyilatkozatban)

Szerzői nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok megadásából származó kárért felelős vagyok. Hozzájárulok, hogy a Kiadó személyes adataimat tárolja és kezelje.

Dátum:………………………………….……………………………

szerző aláírása

Megjelenési hozzájárulás: A megjelenésre elfogadott művek szerzőitől megjelenési hozzájárulást kérünk, amely tartalmazza a mű szerkesztését, gondozását, nyomdai előkészítését, nyomtatását, terjesztését, marketingköltségeit, a köteles példányok költségét, a könyv bemutatásának költségeit, valamint a tiszteletpéldányok szerzőkhöz eljuttatásának a költségeit.

A szerzők önreklámja: a művek után a rövid bemutatkozás, fotó.
Megjelenési hozzájárulás összege: 1500 Ft/A5-ös oldal. Minden megkezdett oldal egész oldalnak számít. Erről a szerzők hivatalos számlát kapnak.

Szerzői tiszteletpéldány: minden megjelent szerző 1 db tiszteletpéldányra jogosult, amit a számlával együtt a címére eljuttatunk. Lehetőség van további példányok rendelésére is, az antológia fogyasztói árán.

A pályázatokat elektronikusan és nyomtatott, aláírt példányban is kérjük elküldeni az alábbi címekre: Elektronikus beküldés: info@e-konyvbolt.eu
Postai úton való feladás: Szabó Erika 7453 Mernye, Lenin u 67.

Beérkezési határidő: 2012. október 30.

Elbírálási határidő: 2012. november 30.

Az antológia várható megjelenése: 2012. december 21.

Forrás: http://e-konyvbolt.eu

Facebook