palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Színház- és Filmművészeti Egyetem arculat tervezői pályázat

szfeA pályázat célja az egyetem számára új logó és kisarculat megtervezése. Magyarország leghosszabb ideje működő művészeti felsőoktatási intézménye növekvő hallgatói létszámára és egyre erőteljesebb nemzetközi jelenlétére figyelemmel szükségessé vált egy új logó és arculat bevezetése. Ajánlatkérő célja, hogy a pályázat eredményeképpen a fejlődő egyetemmel harmonizáló logó és arculat szülessen.

Feltételek: A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet.

Egy pályázó több tervet is beadhat, de minden terv külön értékelés alá esik.

Díjazás

A nyertes tervért a Pályázó 500.000 forint díjazásban részesül.

Az összeg ellenében a Pályázó minden korlátozástól mentes, szabad felhasználást engedélyez az Ajánlatkérőnek.  A nyertes pályázó kötelezi magát, hogy a eredményhirdetést követő  5  napon  belül  a grafikai elemeket vektoros formátumban  (EPS,  CDR), a további elemeket elektronikus felhasználásra alkalmas formátumban (word sablon, szerkeszthető állomány)  Ajánlatkérő birtokába adja.

Kreatív terv: A logóval és arculattal szembeni elvárásokat a kreatív terv tartalmazza, amely a logopalyazat@szfe.hu címen igényelhető.

Pályázatok beérkezésének határideje: 2016. április 15. péntek, 12:00 óra

A határidő után érkező pályaműveket az Ajánlatkérőnek nem áll módjában elfogadni.

Az értékelés alapján az 5 legmagasabb pontszámú pályamű alkotójának személyes prezentációja: 2016. április 25. hétfő

A személyes bemutatásra felkért pályázókat a pontos kezdési időpontról a prezentációt megelőzően az Ajánlatkérő kiértesíti e-mailben.

Eredményhirdetés: 2016. április 29. péntek

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot postai úton vagy személyesen, tervenként 1 darab (min. 300 dpi felbontásban, jpg és/vagy  pdf  formátumban) elektronikus hordozóra  kiírva  kell  benyújtani  az  egyetem címére.

Amennyiben egy pályázó több tervet nyújt be, az egyes terveket egyértelmű elnevezéssel kell azonosítania.

A benyújtás helye: Színház- és Filmművészeti Egyetem 1088 Budapest, Vas utca 2/c

A pályázat tartalma

 • logó
 • névjegy
 • levélpapír
 • elektronikus levél aláírás (signature)
 • bélyegző
 • céges boríték
 • hírlevél sablon
 • prezentációs sablon
 • honlap nyitóoldal
  • pályázó adatai (név, elérhetőségek)
  • referenciák (nem kizárólagos feltétel)

A pályázat elbírálása

A terveket bíráló bizottság zsűrizi. A Pályázók a pályázat benyújtásával vállalják, hogy a pályaművek egyetemen belüli nyilvánosságra hozatalához hozzájárulnak, valamint a bíráló bizottság döntésének alávetik magukat. A Pályázók pályázatuk beadásával hozzájárulnak, hogy pozitív elbírálás esetén tervük megvalósításra kerüljön.

A pályázóknak lehetősége van az arculati kézikönyv további elemeire is tervet benyújtani, illetve benyújtott elemek használati módját definiálni, amit az azonos pontszámot kapó pályázatok esetén a bírálók előnyként vesznek figyelembe.

Bírálati szempontok

 • eredetiség, kreativitás
 • kreatív tervnek való megfelelés
 • alkalmazhatóság

A  pályázat  eredménye  elérhető  lesz az egyetem honlapján (www.szfe.hu), valamint Ajánlatkérő a pályázókat e-mailben is értesíti. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy abban az esetben, ha a beérkezett pályaművek egyikét sem tartja megfelelőnek, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Egyéb tudnivalók

A Pályázó felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályázati anyag teljes egészében saját alkotása, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogot nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a Pályázó köteles a megbízási díjat visszaszolgáltatni.

A nem nyertes pályázati tervek díjazásban nem részesülnek. Ajánlatkérő kijelenti, hogy a nem nyertes terveket nem használja fel semmilyen formában. A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázati kiírás hivatalos honlapja: SZFE kisarculati pályázat