palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Színnel-Lélekkel összművészeti pályázat

A Poli-Farbe Kft. pályázatot hirdet művészeti alkotók részére SZÍNNEL- LÉLEKKEL címmel.


A Poli-Farbe Vegyipari Kft. Magyarország egyik legnagyobb festékgyártó vállalata, amely 100%-ban magyar tulajdonban van.  A Poli-Farbe Kft. fejlesztései során nagy hangsúlyt fektet a folyamatosan változó igények feltérképezésére, illetve arra, hogy a szakemberek és a hobbifelhasználók munkáját olyan minőségi termékekkel segítsék, amelyek könnyed és játékos felújítást tesznek lehetővé.

TOVÁBBI VIDEÓS TARTALMAK A CÉGRŐL:
https://www.youtube.com/channel/UCSCh4DEE6mryrq6jPWrX3XA

Ennek szellemében a Poli-Farbe Kft. pályázatot hirdet művészeti alkotók részére SZÍNNEL- LÉLEKKEL címmel.

TÉMA: motiváló, pozitív érzelmi inspiráció, a színek és a lélek harmóniájában

KATEGÓRIÁK:

 • Hangszeres zene (jazz, komolyzene és könnyűzene)
 • Tánc és mozgásművészet (balett, néptánc és modern táncok)
 • Festészet

Jelentkezési határidő, regisztráció: 2018. október 1.

A pályázat szakmai együttműködő Partnere a Sonia Produkciós Kft.

DÍJAZÁS:

 • Hangszeres zene kategóriában 1. helyezett: Summer Music Academy Sinaia – Jazz zene nyári kurzuson való részvétel lehetősége
 • Tánc és mozgásművészet kategóriában 1. helyezett: Dance Italia – Nemzetközi kortárs tánc kurzuson való részvétel lehetősége
 • Festészet kategóriában 1. helyezett: Accademia Italiana – Nyári rajz kurzuson való részvétel lehetősége

Pályázati naptár

 • Jelentkezési határidő, regisztráció: 2018. október 1.
 • A pályamunkáról készült anyagok beadási, feltöltési határideje: 2018. december 1.
 • A beküldött anyagok alapján 3 pályázat kerül kiválasztásra, kategóriánként 1-1 pályázat
 • A legjobb 3 pályamunka beküldőit 2018. december 10-ig e-mailben értesítjük.
 • Az eredményhirdetéssel egybekötött díjátadásra 2019. februárjában kerül sor.

Letölthető dokumentum

Poli_Farbe_osszmuveszeti palyazat

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:

 • A több tagból álló szakmai zsűri a pályázatok elbírálásakor a legötletesebb, legizgalmasabb, a témát leghitelesebben megragadó pályamunkákat díjazza.
 • A zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs!

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI, A PÁLYÁZATRA BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK:

Pályázati alkotás terjedelme:

 • Táncelőadás: max. 10 perc
 • Festészet: max. 100 x 100 cm
 • Zeneművek: max. 10 perc

A pályázó több műfajban is adhat be alkotásokat.

Pályázati anyagok hordozói:

 • Tánc előadás: youtube link
 • Zeneművek: mp3
 • Festészet: 1 db fotó beküldése az alkotásról digitális formában.

A pályázóra vonatkozó adatok:

 • A pályázatra – 16. életévét betöltött, felső korhatár nélkül – olyan személyek jelentkezését várjuk, akik:
  • valamely szakiskola vagy felsőoktatási intézmény hallgatója;
  • pályakezdők, akik már befejezték a tanulmányaikat, de még nem kaptak
  • kaptak lehetőséget arra, hogy szélesebb körben is bemutatkozhassanak és megismertessék a tudásukat;

A pályázatra benyújtandó dokumentumok:

 • A pályázaton kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával lehet részt venni.
 • A kitöltött jelentkezési lapokat az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni: info@soniaprodukcio.hu (A jelentkezési lap jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete.)
 • Részvételi és szerzői jogi nyilatkozat.

További pályázati információk és feltételek:

 • A pályázat nyilvános, amelyen kizárólag egyénileg lehet részt venni.
 • A pályázaton való részvétel díjmentes.
 • Érvényes Pályázó az, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 • Pályázó kizárólag saját eredeti, szerzői alkotásával pályázhat.
 • E feltétel hiánya esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a Pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a Pályázó vagy törvényes képviselője köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá a Kiíróval szemben harmadik személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.
 • Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiírónak a pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná vagy bármilyen módon korlátozná. Mindezen esetekben a Pályázót vagy törvényes képviselőjét terheli a teljes körű felelősség, amelyet a Pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal.
 • Pályázó vagy törvényes képviselője a jelen pályázathoz csatolt jelentkezési lapon büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy magyar vagy külföldi székhelyű középfokú vagy felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll-e.
 • Pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket, és aláveti magát a Kiíró és a zsűri döntésének. A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz, illetve nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek.
 • A pályázat beküldésével a Pályázó automatikusan beleegyezik a pályamunka nyilvánosságra hozatalába.
 • A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a Kiíró fenntartja. A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általa kialakított szempontrendszer alapján bírálja el, és értékelje a pályamunkákat, továbbá ítélje oda a meghirdetett díjakat. A zsűri fenntarthatja magának a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a díjak kiosztására. Továbbá azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé –, a pályázatból kizárja.
 • A beérkezett anyagok alapján a Kiíró fenntartja a jogot a díjak és elismerések megosztásának módosítására.
 • A pályázat nyertesei részére a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megállapított személyijövedelemadó-előleggel csökkentett összeg kerül kifizetésre.
 • A Pályázó felelős azért, hogy az általa megadott email cím és telefonszám olvasható és érvényes legyen, valamint hogy azon a kapcsolatot fel lehessen vele venni.
 • Jelen pályázat tisztességességét bármely okból vagy bármilyen megoldással veszélyeztető pályázót a pályázatból kizárjuk, illetve a Pályázó ebben az esetben a díjra nem jogosult.
 • A pályázat beküldésével a Pályázó a fotók és a szöveges tartalom vonatkozásában egyaránt, időben és földrajzilag, valamint a felhasználás száma és módja tekintetében korlátlan felhasználási jogot biztosít a Poli-Farbe Vegyipari Kft.-nek a pályázatról történő tájékoztatás céljára.
 • Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a díjjal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, illetve annak átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket az info@soniaprodukcio.hu email címen várjuk.