palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szomszédok ünnepe dalszövegíró pályázat

A Szomszédok teleregény 30. évfordulója kapcsán meghirdetett dalszövegíró pályázat célja, hogy a 2017. szeptember 2-3-án Gazdagréten megrendezésre kerülő Szomszédok Ünnepe rendezvényen az eredeti főcímdal dalszöveggel együtt elhangozzék.

Pályázat témája

A pályázat segítségével szeretnénk aktivizálni a Szomszédok sorozat rajongóit, dalszövegírókat, műkedvelőket, ezért arra kérjük őket, hogy írjanak dalszöveget a Szomszédok teleregény témájának körében. A dalszövegben pozitív módon, esetleg humorral fűszerezve kell bemutatni a sorozat témáját, szereplőit, Gazdagrétet. Az elsődleges feltétel az, hogy a szöveg szorosan kapcsolódjon a sorozathoz.

A pályázat kiírója: KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. (székhely: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5., adószám: 10767623-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-166854), a továbbiakban: Kiíró.

Pályázati feltételek

 • A dalszövegnek a Szomszédok teleregényhez kell kapcsolódnia.
 • A mondanivaló a sorozat szereplőiről, helyszíneiről, eseményeiről is szólhat, illetve saját tapasztalatokkal, érzésekkel, élményekkel is illusztrálható.
 • Kerülni kell a trágár kifejezéseket és valós személyek név szerinti említését.
 • Formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret.
 • A pályázaton részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy.
 • 18 év alatti személy nevezése esetében a pályázati határnapig postai úton be kell nyújtani a nevezett kiskorú szülői vagy törvényes képviselői hozzájáruló nyilatkozatát (1. sz. melléklet). Az 1. számú mellékletben található nyilatkozat eredeti, hiánytalanul kitöltött és aláírt példányát erre a címre kell eljuttatni: KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft., 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. A szülői hozzájáruló nyilatkozat pályázati határnapig történő beérkezése hiányában a pályázat érvénytelen.

A pályázati időszak kezdő és záró időpontja

 • A pályázati időszak kezdete: 2017. július 1.
 • A pályázati időszak vége: 2017. július 31.

Kategóriák

A pályázók kategóriában indulhatnak az alábbi korcsoport-besorolás alapján:

 • 6-14 éves korosztály
 • 15-20 éves korosztály
 • 20 év feletti

A jelentkezés módja és a pályamű benyújtása

A pályázaton való részvételhez a pályaművet legkésőbb 2017. július 31., 24:00-ig szükséges elküldeni a szomszedok@ujbuda.hu e-mail címre az alábbi adatok feltüntetésével:

 • név
 • állampolgárság
 • anyja neve
 • születési hely és idő
 • lakcím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni, hogy mely kategóriában indul a pályázó (6-14 éves korosztály, 15-20 éves korosztály, 20 év feletti korosztály).
  Kiskorú (18 év alatti) pályázó esetén a szülői hozzájáruló nyilatkozat eredeti, hiánytalanul kitöltött és aláírt példányát a jelentkezési határidő lejártáig erre a címre kell eljuttatni: KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft., 1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. A nyilatkozatnak a jelentkezési határidőig be kell érkeznie a Kiíróhoz, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás

1. sz. melléklet: – szülői hozzájáruló nyilatkozat

Határidők

A 7. pontban meghatározott határidő lejártát követően beérkezett pályázatokat, valamint a hiányos pályázati anyagokat a Kiírónak nem áll módjában befogadni.

A nyerteseket a Kiíró 2017. szeptember 3. napján, a Szomszédok Ünnepén, a helyszínen hirdeti ki.

Az elbírálás menete és eredményhirdetés

A pályázatok elbírálása során a Kiíró és a Szomszédok teleregény szereplőiből álló zsűri dönt a díjak odaítéléséről.

A zsűri az alábbi értékelési szempontok alapján hozza meg döntését:
– ötletesség, kreativitás, eredetiség
– ötlet kidolgozottsága
– hitelesség, relevancia, szemléltető erő
– formai követelményeknek való megfelelés
– eredeti zenéhez illeszthetőség

A díjazás részletei

Fődíj: 1 db Wellness hétvége

Különdíj: Ajándékcsomagok

További információ:

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdéseket a szomszedok@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.