palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

„Szülő-Suli” – tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül pályázat

Megjelent „Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése” című  pályázat.

A pályázati kiírás célja a végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó stratégia intervenciós beavatkozása. A felhívás közvetlenül és közvetetten is a végzettség nélküli iskolaelhagyásnak kitett, az iskolai kudarc szempontjából veszélyeztetett gyermekek/tanulók csoportjának illetve családjaiknak célzott támogatását szolgálja.
A felhívás olyan komplex programokat támogat, melyek innovatív pedagógiai eszköz- és hatásrendszerükkel, személyközpontú, egyéni fejlesztésen és az iskola-család együttműködés fejlesztésén alapuló tevékenységeikkel képesek megszólítani azokat a jellemzően hátrányos helyzetű tanulókat és családjaikat, akik a leginkább veszélyeztetettek a korai iskolaelhagyással.

Kódszám: EFOP-3.2.13-17 kódszámú

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,15 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 26 – 42 db.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az Nkt 7.§ (1) b) pontban meghatározott általános iskolák fenntartói az alábbiak szerint:

a) Központi költségvetési szerv: GFO-kód: 312
b) Bevett egyház: GFO-kód: 551
c) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 552
d) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 555
e) Egyházi szervezet technikai kód: GFO-kód: 559
f) Közalapítvány önálló intézménye, GFO-kód: 562
g) Egyéb alapítvány önálló intézménye:, GFO-kód: 563
h) Egyéb alapítvány GFO 569
i) Helyi nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 371
j) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 372
k) Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 373
l) Országos nemzetiségi önkormányzat: GFO-kód: 351
m) Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv: GFO-kód: 352
n) Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása: GFO-kód: 353
o) Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO 525
p) Közalapítvány – GFO 561
q) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet – 599
r) Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet – GFO 699
s) Egyéb egyesület – GFO 529

A projekt területi korlátozása
A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása Magyarország kevésbé fejlett régióiban történhet. (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl).

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 000 000 Ft, maximum 80 000 000 Ft.
  A támogatás maximális mértéke projektenként a komplex programokba bevont tanulók és intézmények számától függően:

  • Egy bevont intézmény és legalább 25 bevont tanuló esetén maximum 60 000 000 Ft
  • Két bevont intézmény és legalább 50 bevont tanuló esetén maximum 70 000 000 Ft
  • Három vagy annál több bevont intézmény és legalább 75 bevont tanuló esetén maximum 80 000 000 Ft
 2. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Letölthető dokumentum

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 22. napjától 2017. december 29. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. május 22. – 2017. június 28.
 • 2017. július 5. – 2017. augusztus 14.
 • 2017. augusztus 21. – 2017. december 29.

Készítse el pályázatát velünk!

„Szülő-Suli” – tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül pályázat