palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

TÁMOP 3.4.1.B/08/1 és TÁMOP 3.4.1.B/08/2 pályázat: Migráns tanulók a magyar közoktatásban

TÁMOP pályázatokKiírásra került a TÁMOP 3.4.1.B/08/1, illetve TÁMOP 3.4.1.B/08/2 jelű, „Migráns tanulók a magyar közoktatásban” című pályázat.

Alapvető cél a migráns hátterű tanulók nevelésének, oktatásának, beilleszkedésének és a többséggel való harmonikus együttélésének megteremtése.

A fejlesztő munkában, illetve a pályázati tevékenységben való részvételre a fenntartók, a közoktatási intézmények, a témára szakosodott felsőoktatási intézmények, egyetemi és főiskolai oktatók, gyakorló pedagógusok mellett megkülönböztetett lehetőséget kell biztosítani a migráns gyerekek és felnőttek beilleszkedésének, befogadásának, a többségi társadalommal, elsősorban a közvetlen környezettel való harmonikus együttélés segítése terén széleskörű tapasztalatokkal és gyakorlattal rendelkező civil és szakmai szervezetek/egyesületek számára.

Támogatás kapható az interkulturális pedagógiára, és a globális oktatásra való felkészítés, különös tekintettel a magyar mint idegen nyelv oktatására való felkészítésre.

Jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: legalább 5,6 millió Ft, de legfeljebb 8,5 millió Ft lehet.

Pályázhatnak a közoktatási intézmény fenntartók fenntartásában működő, migráns gyermekeket, tanulókat nevelő-oktató közoktatási intézmények közül az alábbiak: óvoda, általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, diákotthon és kollégium. Többcélú intézmény közül az alábbiak: egységes iskola vagy összetett iskola, közös igazgatású közoktatási intézmény, általános művelődési központ, egységes gyógypedagógiai, konduktív-pedagógiai módszertani intézmény.

A felsorolt intézményeken kívül a konzorciumi tagok lehetnek: államilag elismert pedagógusképző vagy pedagógusképző karral rendelkező felsőoktatási intézmények, befogadó állomás, egyéb egyesület, egyéb alapítvány, egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet, közalapítvány, pedagógiai szakmai szolgáltató.

A pályázatok beadnyújtására 2009. május 14-től 2009. június 30-ig van lehetőség.

Kapcsolódó pályázati dokumentumok

  • TÁMOP-3.4.1.B-08/1 KMR – Migráns tanulók a magyar közoktatásban
  • TÁMOP-3.4.1.B-08/2 – Migráns tanulók a magyar közoktatásban