palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Társadalmi kutatói ösztöndíj – Erste Alapítvány

erste foundation pályázatAz ERSTE Alapítvány pályázatot ír ki társadalmi kutatói ösztöndíj elnyerésére. Az ERSTE Alapítvány pályázatot hirdet olyan közép-, kelet-és délkelet-európai aktív kutatók, tudósok és szakemberek számára, akik a gazdasági és szociális demográfiai változások témájában kutatnak.

Kutatás témája: Diaszpórák, a nemzetállamok és a többségi társadalmak Közép-és Kelet-Európában.

A pályázat célja és kérdései:

 • Hogyan kezelik, és hogyan viszonyulnak a közép- és kelet-európai befogadó országok a náluk letelepedőkhöz, a különböző diaszpórákban élőkhöz?
 • Hogyan kapcsolódnak a Közép- és Kelet Európa országai a velük szomszédos országok diaszpórában élő csoportokhoz és a saját emigráltjaikhoz? Milyen összefüggések vannak a két csoport között?
 • Hogyan viszonyulnak a bevándorlók a kormányokhoz?
 • Milyen pozitív és milyen negatív szerepeket töltenek be az emigránsok a befogadó országban és milyet a saját hazájukban?
 • Milyen mértékben lehet a változás előszeleként tekinteni rájuk?
 • Tudnak-e a jelenlegi közép- és kelet-európai bevándorlási programok követendő gyakorlatként szolgálni más országok számára?
 • Milyen az interakció a többségi társadalom és a bevándorlók, emigráltak között?
 • Milyen szerepet játszanak az emigránsok a közép- és kelet-európai országok kiépítésében?
 • Hogyan járul hozzá a nemzetközi migráció a gazdasági és a társadalmi átalakulásokhoz, az átalakulási folyamatokhoz Közép- és Kelet Európában?
 • Hogyan tud a privát szektor (a non-profit szervezetekkel együtt) hozzájárulni a migránsok támogatásához és a származási országok segítéséhez?
 • Milyen szerepet játszik és játszhat az EU a közép- és kelet-európai országok fejlődési potenciáljának migránsaik általi hasznosítására?
 • Milyen normák, hiedelmek és gyakorlatok léteznek a Közép- és Kelet Európában élő diaszpórákról?

Pályázhatnak:
Azok a kutatók, tudósok és szakemberek, akik Kelet-és Közép-Európában élnek és behatóan ismerik vagy foglalkoznak a gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatokkal. Elkötelezettek a diaszpóra és a nemzetközi migráció téma iránt, és/vagy a migráció politikai összefüggéseivel a régióban elméleti vagy gyakorlati módon.
A kutatási javaslatoknak nem csak a lehetőségeket kell felmutatniuk, de a felmerülő kihívásokra lehetséges javaslatokat is tehetnek. Ahol van rá mód, ott a kutatás eredményeinek iránymutatást is kell adnia a jövőre nézve.

Az ösztöndíj tartalma:

 • Anyagi támogatás egy éven keresztül a kutatáshoz (Adminisztratív költségekre és egyéb kutatást segítő kiadások fedezésére összesen 12 000 € nyerhető el negyedéves bontásokban.)
 • Meghívást tudományos konferenciákra
 • Releváns, szakmai kapcsolathálózatot
 • Meghívást számos belső eseményre, műhelymunkákra, továbbképzésekre és egyéb rendezvényekre
 • Kutatás eredményeinek publikálását és további megjelenéseket

Pályázati anyagok leadása: https://apply.erstestiftung.org/fellowship.

Jelentkezési határidő: 2014. Augusztus 24.
Pályázat és a kutatás nyelve: Angol

A benyújtott pályázatok értékelése:
A kutató ösztöndíjasok kiválasztása a leadott kutatási tervek alapján, versenyszerűen történik. Az akadémikusból, tudósokból és további szakemberekből álló zsűri értékeli a pályázati anyagokat és a legjobbakat interjúkon is meghallgatják az ösztöndíjra jelentkezőket.
A kutatási eredmények időszerű és megalapozott gyakorlati alapjai lehetnek a későbbi tervezési és döntéshozói folyamatokban nem csak a civil társadalom és az üzleti szféra részére, de a segítik majd az ERSTE Alapítvány munkáját is a közép-kelet európai régióban.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos további kérdések esetén további felvilágosítás: socialresearch@erstestiftung.org