palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tél és Karácsony irodalmi pályázat

A „Tél és Karácsony 2016.” az Irodalmi Rádió pályázata lehetőség az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott kiadványsorozataiban, rádióműsoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre, az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

A pályázat célja: Szépirodalmi alkotások (versek, rövidprózák) beküldése a télről és a téli ünnepekről, elsősor-ban Mikulás, Karácsony, Szilveszter és Újév alkalmából. Várunk verseket a télről, a hóról, havazásról, a téli tájról, de még a hóemberről is. Beküldhetők téli történetek, télen történt események leírása is, akár téli sportokról, korcsolyázásról, síelésről, szánkózásról vagy hógolyózásról.
A legjobb alkotásokat már 2016 telén publikáljuk az Irodalmi Rádió weboldalán és műsoraiban. További cél az értékes versek, rövidprózák, hangjátékok, mesék, novellák méltó rangra emelése, a tehetséges alkotók támogatása. A sikeresen szereplő szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

Pályázhatnak: bárki, aki magyar nyelven alkot, életkortól függetlenül

A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu

A pályázat címe: „Tél és Karácsony 2016.”

Megjelenési lehetőségek:

 • Hanghordozón: Hangzó audio vagy mp3 CD-n, az Irodalmi Rádió előadóinak tolmácsolásában és/vagy az Iro-dalmi Rádió Hangtárában.
 • Nyomtatásban: A szerkesztőség egyik következő antológiájában.
 • Interneten: Az Irodalmi Rádió honlapján.
 • Rádióműsorban: a bekerült művek elhangozhatnak rádióműsorainkban is.
 • Felolvasóesten: A legjobb alkotások elhangzanak egy felolvasóest keretén belül is.

A pályázat formai követelményei:

Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező – LETÖLTÖM AZ ŰRLAPOT
Egy mű maximális hossza vers esetében max. 4, próza esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint: – A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla
A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
Lehet e-mail-ben vagy postai úton pályázni.
A nyomtatott pályázat eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P
Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

A pályázat minden oldalán legyen rajta az a név, melyen a szerző szerepelni szeretne! Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál. Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:
Formai kötöttség nincs Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsület-sértés, stb.)

A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2016. november 30.

Pályázati díj:
Beküldött művenként 1000 Ft (beküldött pályamunkánként ezer forint).
A rádió blogszerzőinek és MP tagjainak 50% kedvezmény (500 forint).
A blogszerzők, MP tagok listája: http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/alkotok/
A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat.

A pályázati díj eljuttatása a beérkezési határidőig:
– átutalással számlaszámunkra: OTP 11734004-29904161
– vagy rózsaszín postai utalványon postacímünkre: Irodalmi Rádió, 3503 Miskolc, Pf:8/P
– megjegyzés rovatba mindkét esetben kérjük beírni: a pályázó nevét és a pályázat címét
Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

További információk kérhetők:
Telefonon: 20/544-0372 vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

Jutalmazás:

A legjobb alkotások szerzői oklevelet és könyvjutalmat kapnak, alkotásaik megjelenési lehetőséget kapnak orgánumainkban, felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.
Első, második és harmadik helyezések is kiosztásra kerülnek.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjainkat segítjük irodalmi pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerűsítjük.

A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:

 • nem érkezik be a határidő lejártáig egy db nyomtatott vagy elektronikus példány a pályamunkából
 • nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatott vagy elektronikus példány a pályázati űrlapból
 • nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj
 • nem magyar nyelvű a pályamunka
 • jogsértő tartalmú a pályamunka
 • egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

A pályázat kiírójának postacíme:
Irodalmi Rádió
Miskolc
Pf: 8/P
3503

Pályázati kírás: Irodalmi rádió pályázat