palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tér_Köz 2018 városrehabilitációs pályázat

Budapest Főváros Önkormányzatának pályázati kiírása (a) Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítására és (b) Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására.


A pályázat keretében támogatás vehető igénybe a városkép és a városi környezet javítását, az épített, természeti és kulturális örökség megőrzését, valamint a helyi identitás erősítését célzó programok megvalósítására, amelyek hozzájárulnak a városi élet minőségének javításához.

A pályázat alapelvei

 • az önkormányzatok fejlesztései széleskörű együttműködéssel valósuljanak meg, ami a helyi érintettek, közösségek tervezésben, megvalósításban és fenntartásban megnyilvánuló részvételét is jelentheti
 • a fejlesztések révén a területről hiányzó, olyan új funkció is létesüljön, amelynek megvalósítása igazoltan valós társadalmi igényeken alapul, a szükséges felújításokon túl hozzájárul a terület leértékelődésének, szlömösödésének megszüntetéséhez, és kialakítását a városi életformából adódó új szokások az adott helyen megkövetelik;
 • innovatív, előremutató, példaértékű terv, magas építészeti minőség legyen;
 • a projekt a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásával és a teljes életciklust szem előtt tartva alkalmazza a környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból fenntartható megoldásokat;
 • olyan integrált beruházás legyen, amelynek keretében a területen érintett szolgáltatók és kezelők szükséges közműfejlesztései, és az egyéb ágazatai fejlesztések költségei önálló forrásként hozzáadódnak a pályázati forrásból megvalósítani kívánt fejlesztés költségeihez, és a szükséges beavatkozások összehangoltan valósulnak meg.

A pályázók köre
A támogatásra Budapest Főváros kerületi önkormányzatai pályázhatnak. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

A pályázatok keretében elnyerhető támogatás
A meghirdetett pályázat anyagi forrását a Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Városrehabilitációs Kereten fenntartott pénzeszközök fedezik.

A támogatásokra összesen 2 000 millió Ft fordítható.

A pályázatonként elnyerhető támogatás

 • „A” jelű program esetében legfeljebb 350 millió Ft,
 • „B” jelű program esetében legfeljebb 250 millió Ft lehet.

Pályázni vissza nem térítendő, utólagos pénzbeli finanszírozás formájában nyújtott támogatásra lehet.

Pályázati kategóriák

 • „A” jelű program: Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása: A program olyan fejlesztéseket kíván támogatni, amelyek keretében a projektgazda önkormányzatok a közterület vagy közösségi használatra átadott terület, és a hozzá funkcionálisan kapcsolódó egyéb ingatlanok (intézmények, kereskedelmi létesítmények, lakóingatlanok stb.) megújítását összehangoltan és a helyi közösség bevonásával valósítják meg, pozitív hatást gyakorolva a helyi társadalmi folyamatokra.
 • „B” jelű program: Közösségi célú városrehabilitációs programok
  Közösségi célú városrehabilitációs programok célja olyan kisléptékű közösségi projektek megvalósítása köztéren, vagy közösségi használatú ingatlanokon, amelyek a területről hiányzó funkciót pótolnak, és egy jellegzetes városi problémára megoldást adva mintaként szolgálhatnak más, hasonló esetekben. A program olyan fejlesztéseket kíván támogatni, amelyek hozzájárulnak a helyi közösségek erősítéséhez, segítik az alulhasznosított területek (foghíjak, ingatlanok) átmeneti hasznosítását, a városmegújítás helyspecifikus, innovatív módjainak alkalmazásával előmozdítják a terület gazdasági aktivitásának növelését, szolgáltatások megjelenését, javítják az adott településrész ellátottságát, a városi mikrokörnyezet minőségét.

Az egyes célokra nyújtható támogatások mértéke
Az építési és eszközbeszerzési munkák kötelező elemeinek (A1, A2, A3, illetve B1) megvalósítására

 • Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek, épületek és helyiségek esetén a költségek legfeljebb 75%-áig,
 • állami, ill. kerületi önkormányzati tulajdonában lévő közterületek, épületek és helyiségek esetén a költségek legfeljebb 65%-áig,
 • egyházi, vagy közhasznú alapítványi tulajdonban lévő épületek és helyiségek esetén a költségek legfeljebb 50%-áig,
 • közterülethez kapcsolódó magántulajdonban (ideértve a társasházi és lakásszövetkezeti tulajdonformát) lévő épületek és helyiségek esetén a költségek legfeljebb 50%-áig nyerhető támogatás.
 • A nem beruházási célú közösségformáló, kiegészítő kötelező elemek (A4, B2) megvalósítására – a nem beruházási elemek költségeinek legfeljebb 50%-áig nyerhető támogatás.
 • A projekt előkészítésére (tervezés, engedélyeztetés, tanulmányok készítése) – az előkészítési munkák költségének legfeljebb 50%-áig nyerhető el a támogatás. A projekt előkészítési költségének a támogatás keretén belüli elszámolása nem kötelező elem.

Letölthető dokumentumok

Pályázattal kapcsolatos kérdések beküldése: 2018. május 25-ig
Pályázatok benyújtása: 2018. július 4-ig