palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tervpályázat a Dunai-partok megújítására

Budapest városvezetésének feltett szándéka – a Budapest 2030 városfejlesztési koncepció céljainak és a kortárs európai trendeknek megfelelően – egy vonzóbb, sokszínű és színvonalas kikapcsolódási lehetőségeket nyújtó Duna-part kialakítása.

Ennek érdekében a belvárosi Duna-partok fejlesztése három szakaszon, a finanszírozási lehetőségek függvényében, ütemezetten valósulhat meg a következő években. A leginkább frekventált pesti belvárosi part átépítését (I. szakasz) a sétány Dagály Úszóközpontig való meghosszabbítása (II. szakasz) kíséri a 2017-es vizes világbajnoksághoz időzítve. Budán a Kolosy tér – Döbrentei tér közötti part megújítása (III. szakasz) hosszabb távon ütemezett módon valósulhat meg, mely a közlekedésfejlesztési (budai fonódó villamoshálózat kiépítése, Várkert Bazár környezetének revitalizációja) projektekhez kapcsolódva már elindult.

A Kossuth tér – Fővám tér közötti szakasz esetében Budapest Főváros Önkormányzata nyílt építészeti tervpályázat keretében választja ki az érintett Duna-part – az alsó rakpartok, a Belgrád rakpart és a Széchenyi tér – közterületi megújítására, valamint a csatlakozó vízfelületekre telepítendő közcélú úszóműrendszer kidolgozására vonatkozó legjobb tervjavaslatot. A projekt célja, hogy az elmúlt években megújított belvárosi közterület-hálózat a Duna-partra is kiterjedjen, ezzel szerves kapcsolatot teremtve a város és a Duna között. A tervpályázatot követően a nyertes tervező feladata lesz az érintett közterületek és úszóművek építési, illetve létesítési engedélyezési terveinek elkészítése – ezt követően a kivitelezés várhatóan 2017-ben indulhat, európai uniós forrás bevonásával.

014

Témák

 • ALSÓ RAKPART
  A pesti alsó rakpart 2×1 sávos, forgalomcsillapított kialakítása a Kossuth tér – Petőfi tér között, ezzel együtt az érintett közterületek megújítása; új zöldfelületek, gyalogos és kerékpáros sétány kialakítása.
 • SZÉCHENYI TÉR
  A Széchenyi tér bekapcsolása a belvárosi köztérhálózatba: a közúti forgalom megtartása mellett Duna-parti főtér-szerepéhez méltó megújítása, a gyalogos és kerékpáros bejárhatóság kialakítása.
 • ÚSZÓMŰVEK
  Közhasználatú rekreációs, kikötői és vendéglátó funkcióknak, rendezvényeknek és művészeti eseményeknek helyet adó úszóműrendszer kialakítása, valamint a belvárosi kikötőhálózat megújítása.
 • BELGRÁD RAKPART
  A Belgrád rakparton a jelenlegi forgalmi kapacitás megtartása mellett irányhelyes közúti sávok kialakítása, a közterületek megújítása, valamint a nemzetközi hajóállomás területének funkcionális újragondolása.

DÍJAZÁS

A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 18.000.000 Ft áll rendelkezésre.

 • A díj legnagyobb összege: bruttó 8.000.000 Ft
  A megvétel legkisebb összege: bruttó 600.000 Ft

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatoknak a bírálati szempontok szerinti egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét, továbbá a díjazásban részesülő pályaművek számát.

A tervpályázatot követően – külön tervezési szerződés keretében – a nyertes tervező feladata lesz az érintett közterületek és úszóművek építési, illetve létesítési engedélyezési terveinek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek beszerzése.

Pályaművek postára adása: 2015 november 2. 

A tervpályázatra olyan tervezőcsapatok jelentkezését várjuk, melyek a komplex tervezési feladat valamennyi szakterületi tudásával rendelkeznek. Ennek megfelelően a csapatban legyen legalább 1-1 fő építészmérnök, településmérnök, tájépítészmérnök vagy táj- és kertépítészi szakon végzett kertészmérnök, valamint közlekedésmérnök vagy építőmérnök. A tervpályázat az Európai Unió bármely tagállamában élők számára is nyitott.

A tervpályázati dokumentáció átvételének előfeltétele, hogy a pályázó a tervpályázatra jelentkezzen. A részvételi szándékot postai vagy elektronikus úton kell jelezni Budapest Főváros Önkormányzata számára, aki ez alapján küldi meg a jelentkezési adatlapot és nyilatkozatot a pályázó számára.

A jelentkezést követően a pályázó a visszaigazoláskor kapott weboldalon és jelszóval tudja letölteni a tervpályázati dokumentációt; mely – előzetes bejelentkezést követően – személyesen is átvehető, munkanapokon H-Cs 8:00-16:00 óra, P 8:00-14:00 között.

A jelentkezéssel és a tervpályázattal kapcsolatban további részletes információk a tervpályázati hirdetményben találhatóak.

Pályázati oldal elérhetősége: Rak-park

Információ

Építészeti tervpályázat a pesti belvárosi Duna-part
Kossuth tér – Fővám tér közötti szakaszának komplex megújítására
tervpalyazat@budapest.hu

Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatal, Városépítési Főosztály
1152 Budapest, Városház u. 9-11.