palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Victoria a gyermekekért VII. – pályázat a gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berendezés megvásárlásához nyújtandó támogatás igénylésére

VICTORIA A GYERMEKEKÉRT« Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány VII. pályázati felhívása a gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berendezés megvásárlásához nyújtandó támogatás igénylésére.
Miért hívtuk életre az alapítványt?
A  »VICTORIA  A  GYERMEKEKÉRT«  Egészségvédelmi  Közhasznú  Alapítvány  célja:  A  köz érdekében  álló gyermekkórházak,  gyermekgondozó  intézmények,  hátrányos  helyzetű gyermekeket  segítő  intézmények  –  beleértve a fogyatékos  gyermekek  gondozására szakosodott intézményeket is – segítése, anyagi támogatása, infrastruktúrájuk fejlesztése.
A pályázat tárgya
A  pályázat  keretében  az  alapítvány  egyszeri,  vissza  nem  térítendő  támogatást  nyújt  a kiválasztott  kórházak, intézmények  részére  a  megelőzést,  gyógyítást,  gondozást, rehabilitációt  szolgáló  vagy  ápolási, gondozási körülményeket javító eszköz, gép,  berendezés megvásárlására.
Kik pályázhatnak?
A  »VICTORIA  A  GYERMEKEKÉRT«  Egészségvédelmi  Közhasznú  Alapítvány  pályázatán  részt vehetnek  a  köz érdekében  tevékenykedő  gyermekkórházak,  gyermekgondozó  intézmények és hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézmények, legyenek azok bármilyen jellegű és bármilyen  fenntartású  intézmények.  Pályázhatnak  továbbá  általános kórházak,  feltétel azonban,  hogy  a  megpályázandó  összeg  kizárólag  a  kórház  gyermekosztályán  használandó gép, berendezés vagy eszköz vásárlására fordítható.
A támogatás összege és felhasználása
A pályázók által elnyerhető támogatási összeg nagysága a Victoria papír, író-  és irodaszerek, valamint  számítástechnikai kellékanyagok  2013.  január  1.  és  2013.  június  30.  közötti időszakban  Magyarországon  elért forgalmának  és a magánbefizetéseknek  a  függvénye.
Az alapítvány által a jelen fordulóban várhatóan maximum 4 millió Ft lesz a kifizethető összeg.
Az  alapítvány  működése  óta  összesen  76  intézményt  támogatott  több  mint  27  millió  Ft értékben.
Az  alapítvány  a  nyertesekkel  kötendő  „Támogatási  szerződés”  keretein  belül  folyósítja  az elnyert összeget a nyertes pályázóknak vagy közvetlenül a nyertes pályázó által megvásárolni kívánt  eszköz  beszállítójának.  A  beszerzés megtörténtét  a  kedvezményezett  a  beszerzést igazoló  számla  és  a  megvásárolt  eszköz  fényképének  a  »VICTORIA  A GYERMEKEKÉRT« Egészségvédelmi  Közhasznú  Alapítvány  Kuratóriuma  részére  történő  megküldésével  kell igazolja a vásárlást  követő  15  napon  belül.  A  rendelkezésre  bocsátott  összeg  kizárólag  a pályázatban megjelölt és az alapítvány kuratóriuma által jóváhagyott fejlesztésre fordítható.
Egy-egy pályázó maximum bruttó 1  millió Ft összegig nyújthat be pályázatot és egy pályázó maximum  egy  pályázati  anyagot  nyújthat  be.  A  Kuratórium  döntése  ellen  jogorvoslatnak helye nincs. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázati összegnek nincs minimum alsó határa.
A kuratórium fenntartja a jogot a résztámogatásra. Több igényelt tétel esetére kérjük, hogy a pályázatban határozzanak meg preferencia-sorrendet.
Pályázat benyújtásának határideje
A  pályázatok  legkésőbb  2013.  október  4-ig  kell  beérkezzenek  az  alapítvány  honlapján  lévő elektronikus felületen.
Az űrlap elérhető az alábbi hivatkozáson a Pályázati űrlap kitöltése  feliratra kattintva:
A pályázat formai és tartalmi követelményei
A pályázatnak tartalmaznia kell:
  • a kórház vagy intézmény nevét, címét, e-mail címét, bankszámla számát és adószámát
  • alapítási évét
  • tevékenységének rövid leírását, különös tekintettel a köz érdekében való működésre
  • 2013. év költségvetésének összegét, valamint azt, hogy azon belül milyen összeget használ fel a fejlesztésre, új gép, berendezés vásárlására illetve az ápolási, gondozási körülmények színvonalának emelésére.
  • a támogatásból vásárolni kívánt eszköz, gép vagy berendezés megnevezését, gyártóját és
  • beszerzési árát. (Fogyóanyagot nem támogatunk.)
  • a  végrehajtandó  beruházással  elérhető  fejlődés  bemutatását  a  szolgáltatás,  gyógyítás színvonalában, eredményességében
Kérjük feltüntetni továbbá a pályázat referenciaszámát (Victoria07/002/2013). Az  alapítvány  kuratóriuma  fenntartja magának  a  jogot  a  fentieken  kívül  további  adatok kérésére, amennyiben döntésének meghozatalához azt szükségesnek látja.
A beérkezett pályázatokban szereplő adatokat bizalmasan kezeljük és a Kuratórium tagjain kívül  harmadik  személy részére  nem  bocsátjuk  rendelkezésre,  valamint  ezeket  az  adatokat kizárólag a pályázat elbírálása érdekében használjuk  fel. Az alapítvány kuratóriuma kijelenti, hogy  a  nyertesek  listáját,  valamint  a  nyertesekkel  megkötendő „Támogatási  szerződés”-t nyilvánossá kívánja tenni, így aki pályázik azzal egyben a nyilvánosságot is vállalja.
A pályázatok elbírálása
A  beérkezett  pályázatok  elbírálása  és  a  támogatandó  intézmények  kiválasztása  és kiértesítése  előreláthatólag  2013. október  31-ig  megtörténik. A  kiértesítés  e-mailen,  illetve amennyiben  a  nyertes  pályázóknak  nincs  e-mail  címe, ajánlott  levélben  történik.  A  nem támogatott  pályázatokat  a  Kuratórium  nem  őrzi  meg,  azok  a  pályázat kiértékelése után megsemmisítésre  kerülnek.  Írásos  tájékoztatást  kizárólag  a  nyertes  pályázók  kapnak.  A nyertesek listáját a honlapunkon feltüntetjük.
A  korábbi  pályázati  kiírások  során  támogatott  intézmények  listája  az  alábbi  linken megtekinthető.
További információ
Amennyiben  a  pályázattal  kapcsolatban  bármi  kérdése  van,  forduljon  bizalommal  Kökény Gyöngyihez, az alapítvány kuratóriumának titkárához levélben az alapítvány postacímén vagy elektronikus levélben a gyongyi.kokeny@victoriaagyermekekert.hu e-mail címen.