palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vidék Kaland! Legyél egy hétre gazda! pályázat városi fiataloknak

mezőgazdasági pályázatok

videk-kalandA  Fiatal  Gazdák  Magyarországi  Szövetsége  –  AGRYA  2014-ben,  immáron  negyedik alkalommal újra meghirdeti a „Vidék Kaland” Programot. A Program célja, hogy személyes példákon  keresztül  bemutassa  a  mezőgazdaság  működését,  az  élelmiszer  előállításban és társadalomban  betöltött  szerepét,  tájékoztatást  adjon  az  agrár-  és  vidékfejlesztési támogatások működéséről, indokoltságáról.

A pályázat célja 

Jelen  pályázat  keretében  azoknak  a  kimondottan  városokban  élő  fiataloknak  a jelentkezését  várja  az  AGRYA,  akik  érdeklődnek  a mezőgazdaság  gyakorlata,  egy  családi gazdaság  mindennapjai  iránt  és  rövid  időre  szívesen bekapcsolódnának  az  ott  zajló munkába.

A program részeként gyakorló fiatal gazdák (35 év alatti fiatalok) fogadják a 35 év alatti, de 18 évnél idősebb városi fiatalokat egy-egy hétre a  gazdaságukban. Ez alatt az időszak alatt  5  munkanapon  a  résztvevő  városi  fiatalok  aktívan  részt  vesznek  a  gazdaságban zajló aktuális munkában, a fiatal gazda társaságában, annak irányítása és felügyelete mellett. A résztvevők a fiatal gazda munkarendjéhez illeszkedőmunkarend szerint dolgoznak, amely hosszabb lehet napi 8 óránál. Ez is biztosítja, hogy megismerjék egy-egy családi gazdaság mindennapi működését, a gazdálkodók valós életét, tevékenyégét.

A  városi  fiatalok  fogadása  a  mezőgazdasági  betakarítási  csúcsidőszakra  -2014.  június második felétől – augusztus elejéig esik. Így a résztvevő fiataloknak az ebben az időszakban természetes, hosszított munkarendben közepesen nehéz fizikai munkát kell végezniük.

Székelyföldi kiutazás 

A  Program  részeként  lehetőség  van  arra,  hogy  a  résztvevő  városi  fiatal  Székelyföldre, Hargita  és  Maros  megyébe,  Romániába utazzanak  és  ott  kapcsolódjanak  be  székely  fiatal gazdák  által  vezetett  gazdaságok  mindennapjaiba.  A  székelyföldi  kiutazásnál a gazdaságban  töltött  idő  hosszabb,  utazással  együtt  8  nap  időtartamú.  Székelyföldön  5 fogadó  gazdához  lehet  utazni,  minden kiutazó  egy  időben  kell,  hogy  részt  vegyen  a programon 2014. július 27-augusztus 3 között Maros megyében vagy 2014. augusztus 3 – 10 között  Hargita  megyében.  A  ki-  és  hazautazás  szervezetten,  együtt  történik.  A  kiutazás költségeit részben az AGRYA fedezi, részben a kiutazó.

A jelentkezési lapon külön meg kell jelölni,  ha  a  jelentkező  a  székelyföldi  program  iránt  érdeklődik.  Lehetséges  a  hazai  és székelyföldi  program  együttes  megjelölése  is,  a  részvétel  azonban  csak  egy  alkalommal lehetséges. A Székelyföldre jelentkezőket külön hallgatja meg az AGRYA.

Vidék Kaland Speciál – Akiknek gázolaj folyik az ereiben 

Technika  és  a  gépek  iránt  érdeklődők  figyelmébe  ajánljuk  a  Vidék  Kaland  Speciál Programot.  Az  AGRYA,  partnerével  az  Axiál Kft-vel,  Magyarország  egyik  vezető gépforgalmazójával  közösen  a  Vidék  Kaland  Programon belül  lehetőséget  biztosít  arra, hogy az érdeklődők megismerkedjenek a modern mezőgazdasági gépi  technológiákkal. A jelentkezők  eltölthetnek  5  munkanapot  az  Axiál  Kft profi  szerviz  csapatával  és bekapcsolódhatnak  a  mezőgazdasági  gépek  helyszíni  javításába,  szervízelésébe.  Ez  a Program  elem különösen  dinamikus,  pörgős,  hiszen  különböző,  változó  helyszíneken,  a mezőgazdasági csúcsszezonban, az aratási időszakban előforduló javítási munkákba láthat bele a résztvevő.

Az  érdeklődőknek  a  Vidék  Kaland  Program  jelentkezési  lapját  kell  kitölteni,  megjelölve  a mezőgépész kategóriát.

Erre  a  Program  elemre  nemcsak  a  városi  fiatalok,  de  minden  gépi  technológiák  iránt érdeklődő 35 év alatti fiatal jelentkezését várja az AGRYA és partnere az Axiál Kft.

Egyéb feltételek 

A  jelentkezőknek  vállalniuk  kell,  hogy  a  program  során  szerzett  élményeikről, benyomásaikról és véleményükről az AGRYA által megjelölt kommunikációs csatornákon – külön weboldalon blog, Facebook, Twitter – tájékoztatást adnak, fényképeket, esetlegesen videókat töltenek fel.

A résztvevők ezen túl vállalják, hogy a programról hírt adó sajtó termékeknek (újság, rádió, televízió) nyilatkoznak.

A  résztvevők  az  elvégzett  munkájukért  bérezésben  nem  részesülnek.  A  foglalkoztatás munkajogi kereteit az un. alkalmi munkavállalás adja. Az ehhez kapcsolódó napi adó fizetési kötelezettséget a fogadó fiatal gazda teljesíti. A székelyföldi kiutazás esetén is biztosítottak a rendezett munkajogi feltételek.

A fogadó fiatal gazda biztosítja a tartózkodás idejére az ellátást (szállás, étkezés) és szükség szerint munka- és védőruházatot. A fogadó gazdákhoza résztvevők egyénileg jutnak el és vállalniuk kell ennek a költségeit.

A  programban  résztvevő  fiatalokkal  történő  egyeztetés  után  kerül  meghatározásra  a látogatás ideje és a fogadó fiatal gazda személye. Egy fiatal gazda egy időben legfeljebb két fiatalt fogad.

A jelentkezés és a kiválasztás folyamata 

Jelentkezni a mellékletben csatolt jelentkezési lapkitöltésével és az AGRYA címére történő megküldésével  lehet  (e-mailban,  szkennelve:  videk-kaland@agrya.hu,  levélben:  Fiatal Gazdák  Magyarországi  Szövetsége  –  AGRYA,  1138  Budapest,  Váci  út  134/C  VI.28.).

A jelentkezési laphoz csatolni kell egy arcképet, papír alapon vagy fájlként, a jelentkezőről. A jelentkezőket  az  AGRYA  és együttműködő  partnerei  képviselőiből álló bizottság meghallgatja. A jelentkezési lap és a személyes meghallgatás után kerülnek kiválasztásra a résztvevők.  A  kiválasztás  során  elsősorban  a  jelentkezők  motiváltságát  és  elszántságát értékeli  a  bizottság.  A részvétellel  elsősorban  a  tapasztalat  szerzést  kívánja  az  AGRYA könnyebbé tenni. A Program tehát nem irányul szabadidős, vagy turisztikai jellegű célokra, a Programnak lényegi eleme a fizikai munkavégzés.

A kiválasztás után a részvételnek további feltételei a következők: 

  • Előnyt  jelent  –  de  nem  feltétel-  érvényes  „B”  kategóriás  gépjármű  vezetői  engedély megléte.
  • Orvosi  igazolás  bemutatása  arról,  hogy  a  fiatal  egészségi  és  általános  fizikai  állapota alapján alkalmas közepesen nehéz fizikai munka végzésére.
  • Kötelező  részvétel  az  egynapos  felkészítő  tréningen.  Ennek  része  a  tűzvédelmi  és munkavédelmi  oktatás  és  a mezőgazdaságban  általánosan  használt  munkagép  (traktor) kezelésének alapfokú elsajátítása.

Letölthető dokumentumok

Jelentkezési határidő 

A programra jelentkezni 2014. április 19-ig lehet. 

A  jelentkezőket  időbeni  érkezési  sorrendben  regisztrálják.  Az  AGRYA  fenntartja  annak lehetőségét,  hogy  nagy  számú  érdeklődés esetén  a  jelentkezések  egy  részért  már  csak várólistára fogadja.

A  kiválasztási  folyamat  részét  képező  személyes  meghallgatásokra  Budapesten  kerül  sor, több,  a  jelentkezőkkel  egyeztetett időpontban  2014. április  24  –  május  4.  között.  A székelyföldi  kiutazók  meghallgatását  elsősorban  április  24-én,  csütörtökre tervezi az AGRYA,  szintén  Budapesten.  Ha  nem  megfelelő  az  időpont,  akkor  lesz  hétvégi meghallgatási  lehetőség  is.  A  jelentkezők  a meghallgatások  lezárása  után  2  napon  belül kapnak  értesítés  a  kiválasztás  eredményéről.  A  Programban  a  jelentkezések számától függően 30-50 városi fiatal vehet részt.

A kiválasztott fiatalokkal a további egyeztetést az AGRYA munkatársai folytatják le, különkülön.

Az egy napos felkészítő képzés 2014. június 6-én pénteken lesz, minden jelentkező számára azonos időpontban, a hagyományos helyen, Kecskeméten.

További információ 

A  programmal  kapcsolatosan  az  AGRYA  Országos  Iroda  munkatársai  adnak  további tájékoztatást (videk-kaland@agrya.hu, 06 1 2704874, munkanapokon 9-17 óra között)

LINK: http://www.videk-kaland.hu/