palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatások

Budapest pályázatokA Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.

A támogatás célja: Azon álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság – a társaság tevékenységében személyesen közreműködő – tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

 A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formái:

  1. legfeljebb 2 millió Ft összegig terjedő tőkejuttatás támogatása vissza nem térítendő formában;
  2. legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig (101.500 Ft/hó) terjedő támogatás;
  3. a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségei, legfeljebb 50.000 Ft értékben.

Már működő gazdasági társasághoz való csatlakozás esetén a b) pontban meghatározott támogatási forma nem igényelhető.

Az a) pontban meghatározott támogatás pályázati eljárás alapján, a b) és c) pontban meghatározott támogatások kérelemre nyújthatók.

Az a) pontban meghatározott, tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot 2014. április 01-jétől – 2014. november 30-ig postai úton lehet benyújtani a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központhoz (1364 Budapest Pf. 244.).

b) és c) pontban szereplő támogatásra vonatkozó kérelmet az álláskeresőnek a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes kerületi munkaügyi kirendeltségen kell benyújtani. A kérelmek benyújtására 2014. március 11-étől – 2014. november 30-ig van lehetőség.

A tőkejuttatás és a legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás, valamint a szaktanácsadás költségeinek megtérítése együttesen és külön-külön is nyújthatóak. Amennyiben a) és b) vagy a) és c) vagy a) és b) és c)  támogatás típust együttesen igénylik, ezen támogatásokra a pályázatot és a kérelmet egyidejűleg kell benyújtani a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központhoz (1364 Budapest Pf. 244.).

Letölthető dokumentum

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a fovaroskh-mk.boo@lab.hu e-mail címen.

pályázatírás

Forrás: fovaros.munka.hu