palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vidéki MÚZSA – az ország legígéretesebb kulturális útja pályázat

Vidéki MÚZSA kerestetik – Műemlékek, Úti célok, Zseniális Attrakciók. A Magyar Turisztikai Ügynökség keresi hazánk legígéretesebb kulturális úti célját. A Kiváló Európai Desztinációk díj magyarországi pályázati kiírása.

A projekt bemutatása

Az Európai Bizottság 2017-ben immár tizenegyedik alkalommal írt ki pályázatot az ún. ,,European Destinations of Excellence” azaz a ,,Kiváló Európai Desztinációk” témában. A pályázat keretében megvalósítandó projekt célja, hogy felhívja a figyelmet az európai turisztikai desztinációk értékeire, sokszínűségére, továbbá, hogy a turisztikai fejlesztéseiket a társadalmi-kulturális-környezeti fenntarthatóság elvei mentén végző úti célok promócióját támogassa.

A projekt keretében minden évben kiválasztásra kerül tagállamonként egy kiváló desztináció, amely különféle díjazásokban részesül. A projekt végrehajtásával az Európai Bizottság többek között ösztönözni kívánja a szezonalitás és a területi koncentráció oldását, a fenntartható turizmusfejlesztési modellek terjedését, továbbá elő kívánja segíteni a jó gyakorlatok közötti tapasztalatcserét, illetve a szakmai kapcsolatok erősödését a díjazásban részesülő desztinációk között.

A 2017-ben induló téma a kulturális turizmus, a projekt címe: „Vidéki MÚZSA kerestetik – Műemlékek, Úti célok, Zseniális Attrakciók”. A projekt konkrét célja, hogy kiválasztásra kerüljön egy európai szinten is versenyképes desztináció, amely a már legalább két éve létező, a helyi kézzelfogható kulturális értékeikre (pl. kulturális-történelmi örökség vagy kortárs kultúra, mint például a hagyományos történelmi vagy régészeti emlékművek/helyszínek, ipari létesítmények, múzeumok, színházak, galériák, kortárs építészeti alkotások, modern városi kerületek, városok „kisebbségek által lakott részei” stb.) alapozott speciális turisztikai kínálatával elnyerheti a „Magyarország legígéretesebb kulturális úti célja” címet.

A kiválasztás egyben elismerést jelent, amely sok tekintetben további lendületet adhat a győztes térség turisztikai fejlődésének. A nyertes desztináció promóciós támogatásban részesül, amelynek révén lehetővé válik, hogy a térség Európai Uniós társaival közösen jelenjen meg a nemzetközi piacokon.

A pályázaton nyertes desztináció jogosult a ,,European Destination of Excellence – Kiváló Európai Desztináció” cím használatára.

Az elismerő címet elnyerő hazai térség marketingeszközeinek fejlesztéséhez a Magyar Turisztikai Ügynökség 2.000.000 Ft értékben járul majd hozzá. A nyertes térség részt vehet továbbá a 2018. évi Európai Turizmus Fórumon, ahol európai társaival átveheti a ,,Kiváló Európai Desztináció” díjat. A nemzetközi piacokon való promóciót a közös európai portálon való megjelenési lehetőség (ec.europa.eu/eden/) és az Európai Bizottság által a desztinációkról készítendő kisfilm/képmontázs segíti. Részt vehet továbbá az Európai Bizottság kezdeményezésében megvalósuló, az európai nyertes desztinációk szakmai együttműködését elősegítő hálózatfejlesztési projektben. A nyertesről magyar és angol nyelvű szakmai összefoglaló készül, továbbá megjelenési lehetőséget kap a Magyar Turisztikai Ügynökség micro-site-ján, az eden.itthon.hu honlapon. A pályázat révén elnyerhető – a nyertest, illetve a további helyezetteket és résztvevőket illető – többszintű promóciós hozzájárulás részletes leírása a Pályázati Útmutatóban található.

Az Európai Bizottság által kiírt pályázati felhívásra minden egyes tagállam esetében az illetékes turizmusirányításért felelős szervezet, illetve az általa delegált valamely más, szintén állami kompetenciába tartozó turisztikai szervezet nyújthatott be pályázatot. Hazánkban a Magyar Turisztikai Ügynökség látja el a projektfejlesztéssel, lebonyolítással kapcsolatos operatív feladatokat. A Magyar Turisztikai Ügynökség 2016 szeptemberében nyújtott be pályázatot az Európai Bizottsághoz, amelynek révén a maximális, 50%-os Európai Uniós támogatást nyerte el a projekt magyarországi lebonyolításához.

A „Vidéki MÚZSA kerestetik – Műemlékek, Úti célok, Zseniális Attrakciók” pályázaton a Kiváló Európai Desztináció cím elnyeréséhez a kiválasztás pályázati úton történik.

A pályázók köre
Az alábbiakban meghatározott jogosultsági kritériumrendszert minden egyes pályázó térségnek teljesítenie kell ahhoz, hogy pályázata formailag befogadásra kerülhessen, illetve a szakmai értékelési folyamat megkezdődhessen. A pályázó térségeknek tehát a jogosultsági kritériumok figyelembevételével szükséges összeállítaniuk pályázatukat.

Jogosultsági kritériumok:

 1. Kizárólag olyan térségi összefogások pályázhatnak, amelyeknek tagja legalább:
  • három települési önkormányzat és
  • három turisztikai szolgáltató és
  • egy turizmushoz vagy kultúrához kapcsolódó civil szervezet.
 2. A pályázóknak az ajánlatukban a következő kötelező, általános feltételeknek kell megfelelniük:
  • A támogatható úti céloknak fejlődő, nem hagyományos és a szokásostól eltérő úti céloknak kell lenniük.
  • A támogatható úti céloknak autentikus turisztikai élményeket kell kínálniuk (pl. a hely szellemének szervesen jelen kell lennie a különböző programokban).
  • A támogatható úti céloknak rendelkezniük kell olyan helyi szervekkel, amelyek képesek úgy menedzselni az adott úti célt, hogy biztosítsák a szociális, kulturális és környezetvédelmi fenntarthatóságot (pl. a hatóságoknak rendelkezniük kell egy olyan rendszerrel, amely bevonja a tervezésbe és a döntéshozásba a közszféra, a magánszféra és a közösségek szereplőit).
  • A támogatható úti céloknak rendelkezniük kell úti célt menedzselő szervezettel, amely megfelelő kapacitással rendelkezik a fenntartható turizmus terén (pl. a szóban forgó szervezet, testület, részleg, csoport vagy bizottság felelős azért, hogy összehangolják az úti cél marketingjéhez és a fenntartható idegenforgalomhoz való hozzáállást a köz- és magánszféra bevonásával, és rendelkezniük kell egy fenntartható fejlesztési stratégiával az úti célra vonatkozóan).
  • A támogatható úti céloknak rendelkezniük kell olyan ügynökségekkel, nem állami szervezetekkel vagy hatóságokkal, amelyek elegendő kapacitással rendelkeznek a fenntartható turisztikai gyakorlatok bevezetéséhez.
 3. Ezenfelül a pályázóknak további, speciális kritériumoknak is meg kell felelniük. A jelenlegi pályázati felhívás témájához például a következő speciális kritériumok tartoznak (a felsorolás nem teljes körű):
  • A helyi kézzelfogható kulturális értékeken alapuló turisztikai kínálat minősége és sokszínűsége/egyedisége/eredetisége;
  • A kulturális turizmus a helyi turisztikai stratégia szerves részét képezi
  • A kulturális turizmus befolyással van az úti cél helyi gazdaságának fejlődésére és növekedésére
  • Hatékony promóciós intézkedések és marketing kezdeményezések mozdítják elő az úti cél helyi kézzelfogható kulturális értékeit;
  • Az úti cél rendszeresen szervez olyan speciális eseményt, amely a helyi kézzelfogható kulturális értékeken alapul;
  • Tekintettel lenni a helyi lakosokra (pl. gondoskodni arról, hogy a környezetre és a helyi lakosok életminőségére kedvező hatással legyen a kulturális turizmus; a helyi lakosok ösztönzése, hogy vállaljanak részt a látogatók által megtapasztalt élmények minőségének fokozásában; kisebb léptékű látványosságok és események szervezése, amelybe bevonják a helyi közösséget stb.);
  • A helyi kézzelfogható kulturális értékek jelentőségének tudatosítása a helyi lakosok körében (pl. olyan programok, amelyek jobban tudatosítják a helyi lakosságban a helyi kézzelfogható kulturális értékek jelentőségét, különös tekintettel a fiatalokra; hagyományos készségek speciális fejlesztése és ismeretek átadása).
 4. A szolgáltatások a desztinációban legalább két éve léteznek.
 5. A térségnek évszakonkénti bontásban össze kell állítani összesen négy darab (egy ajánlat évszakonként), egyenként 3-4 napos turisztikai kínálati csomagot.
 6. A pályázók vállalják az Európai Unió és az ENSZ Turisztikai Világszervezet fenntartható turizmusról szóló anyagainak terjesztését.

A pályázatot beadó szervezetek lehetnek:

 • Helyi önkormányzatok
 • Kistérségi szervezetek
 • Non-profit szervezetek
 • Alapítványok
 • Helyi és térségi civil szervezetek
 • TDM szervezetek
 • Kulturális szervezetek

A Pályázaton elnyerhető támogatások

A ,,Kiváló Európai Desztináció / Magyarország legígéretesebb turisztikai úti célja” címet elnyerő térség a pályázat keretében az alábbi promóciós lehetőségekhez jut:

 • A desztináció marketingeszközeinek fejlesztéséhez a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. bruttó 2.000.000 Ft értékben járul hozzá,
 • Részvételi lehetőség a 2018. évi Európai Turizmus Fórumon Brüsszelben, ahol európai társaival együtt átveheti a ,,Kiváló Európai Desztináció’’ díjat,
 • A nemzetközi promóciót elősegítendő megjelenési lehetőség a projekt közös európai portálján (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden_en),
 • Az Európai Bizottság a desztinációról bemutatkozó kisfilmet/fotómontázst készít,
 • Részvétel az Európai Bizottság kezdeményezésében megvalósuló, az európai nyertes desztinációk szakmai együttműködését elősegítő hálózatfejlesztési projektben,
 • A nyertes térségben előreláthatólag 2017. októberében szakmai konferencia kerül megrendezésre,
 • A térségről készülő szakmai kiadvány, amely elektronikus adathordozón keresztül kerül terjesztésre,
 • Bemutatkozás az EDEN nyertes desztinációkat bemutató, háromnyelvű brosúrában,
 • Megjelenési lehetőség a Magyar Turisztikai Ügynökség micro-site-ján (eden.itthon.hu) ahol a desztináció csomagajánlatai is közzétételre kerülnek, továbbá link segítségével el lehet majd jutni a térség önálló honlapjához is,
 • Elismerő oklevél.
  A fődíjat elnyerő desztináció mellett a Magyar Turisztikai Ügynökség saját költségvetése terhére a további négy
  legjobban szereplő desztinációt is promóciós díjazásban részesíti, az alábbi módokon:Pályázati útmutató – EDEN XI. – „Vidéki MÚZSA kerestetik – Műemlékek, Úti célok, Zseniális Attrakciók”
 • A desztináció marketingeszközeinek fejlesztéséhez a Magyar Turisztikai Ügynökség bruttó 500.000 – 500.000
  Ft értékben járul hozzá,
 • Megjelenési lehetőség a Magyar Turisztikai Ügynökség micro-site-ján (eden.itthon.hu), ahol a desztináció csomagajánlatai is közzétételre kerülnek, továbbá link segítségével el lehet majd jutni a térség önálló honlapjához is,
 • Elismerő oklevél.

Továbbá minden résztvevő részesül az alábbiakban:

 • Megjelenési lehetőség a Magyar Turisztikai Ügynökség eden.itthon.hu micro-site-ján, ahol a desztináció csomagajánlatai is közzétételre kerülnek, továbbá link segítségével el lehet majd jutni a térség önálló honlapjához is,
 • Elismerő oklevél

Letölthető dokumentumok

A potenciális pályázók tájékoztatását segítik a turisztikai régiónként megrendezésre kerülő információs napok, amelyeken az érdeklődők megismerhetik a pályázat hátterét, a pályázat konkrét céljait és információkat kaphatnak pályázatuk elkészítéséhez.

A pályázattal kapcsolatos további tájékozódást segíti az ún. Help Desk szolgáltatás, ami 2017. április 26. és 2015. június 30. között elérhető az eden@mtu.gov.hu e-mail címen. A Magyar Turisztikai Ügynökség által működtetett ingyenes tanácsadói szolgáltatás keretében a pályázók 3 munkanapon belül e-mailen választ kaphatnak a pályázattal kapcsolatos kérdéseikre.

A pályázat benyújtási határideje 2017. június 30.