palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Zsidó közösségek és kultúra kutatói pályázat

A MAROM Egyesület ZSK2028 projektje kutatói felhívást hirdet „Zsidó közösségek és kultúra” című háttérkutatására.

Magyarországon számos, a zsidósággal kapcsolatos kulturális kezdeményezés, esemény (fesztivál, koncert, kiállítás stb.) létezik, amelyek igen változatos palettán mozognak és különböző célcsoportokat igyekeznek megszólítani. Miközben elmondható, hogy ez a gazdag kulturális felhozatal sok emberhez eljut országszerte, keveset tudunk a kulturális tevékenységek teljes spektrumáról, a szervezők közti viszonyrendszerről, valamint arról, hogy milyen igényekre reflektálva és milyen stratégia mentén jönnek létre ezek a programok. A kutatás célja, hogy összegyűjtse és egy, a kutató által felállított szempontrendszer szerint kategorizálja az országos szinten elérhető, jelenlegi legfontosabb zsidó kulturális kezdeményezéseket, azok intézményes rendszerét, valamint rámutasson azokra a pontokra, ahol a jelenleg meglévő kulturális tevékenységek bővíthetőek és bővítendőek lehetnek.

Főbb feladatkörök:

Az országszerte meglévő főbb zsidó kulturális kezdeményezések feltérképezése és elemzése.
Részvétel a ZSK2028 keretében, 2019. december 20-án rendezendő, témához kapcsolódó konferencia tematikájának kidolgozásában és lebonyolításában 30000 – 35000 karakteres magyar nyelvű tanulmány benyújtása, amely a kutatás alapján elemzi a bemutatott legfőbb kulturális kezdeményezéseket és a kapcsolódó közösségek munkáját a felállított szempontrendszer szerint.

A kutatás időtartama: 2019. november 11- 2020. február 11.

A pályázat beküldésének határideje: 2019. november 4.

A  pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 11.

Pályázati feltétel az előzetes ismeret a zsidó kultúra témakörében.

Előnyben részesülnek:

  • Azonos vagy hasonló témájú MA, PhD dolgozat témával rendelkezők
  • Szaktudományos publikációkkal rendelkező pályázók

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Egy maximum kétoldalas kutatási tervet, amely tartalmazza a tervezett kutatás módszerét, valamint a kutatás ütemtervét
  • A pályázó szakmai önéletrajzát

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni az zsk2028@gmail.com címre. Kérjük, az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: „Zsidó közösségek és kultúra” kutatás.