szmm pályázatok Archive

Pályázat Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény kijelölésére

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (továbbiakban NEFMI) a módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjairól szóló 3/2008. (IV.15.) SZMM rendelet alapján pályázatot hirdet a Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény kijelölésére.

Pályázat a válság következtében önálló lakhatásukat elveszített kisgyermekes családok megsegítésére

Pályázat lakhatási támogatásra a 2008. szeptember 30-át követően önálló lakhatását elveszített, kiskorú gyermeket nevelő személyek részére. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, illetve a Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából és támogatásával minden régióban pályázati támogatás igényelhető a 2008. szeptember 30-át követően kilakoltatott, azaz önálló lakhatását elveszített, kiskorú (18 év alatti) gyermeket nevelő családok önálló lakhatásának elősegítésére.

Családbarát Munkahely 2010 díj

Az Európai Unió tagállamaiban a foglalkoztatottság növelésének igénye és a demográfiai egyensúly megőrzésének szándéka révén egyre fontosabb szemponttá válik a munka és magánélet harmonikus összeegyeztetése és ebben a munkaadók felelőssége. Amikor családbarát munkahelyekről beszélünk, az nem jelent mást, mint azokat a munkahelyeket, ahol a munkáltatók elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi/magánéleti és munkahelyi

IFJ-MH-10 Egyenlő Esélyek Nyári Tábora megrendezésének támogatása

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Kft.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet az Egyenlő Esélyek 2010. évi Nyári Tábora megrendezésének támogatására.

GYV-SZF-10-Pályázat gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének támogatására

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelete, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint a 85/2004. (IV. 19.)

Pályázat rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatására

Az FSZK pályázata rehabilitációs témájú, felsőfokú szakirányú továbbképzési szakon tanuló hallgatók költségtérítésének támogatására. Jelen program a fogyatékos emberek foglalkozási rehabilitációját támogató szakemberképzések országos képzési kapacitásának növelését célozza. Pályázati úton nyújt támogatást e témában képzést indító felsőoktatási intézmények számára. A támogatás mértéke a hallgatói költségtérítés 80%-ának megfelelő összeg, a képzési időszak első két félévére vonatkozóan.

Idősbarát Önkormányzat Díj 2010 pályázat

A szociális és munkaügyi miniszter és az önkormányzati miniszter az 58/2004. (VI.18.) ESZCsM-BM együttes rendeletben elhatározottak, és kapott felhatalmazás szerint közös pályázatot hirdet önkormányzatok számára a 2010. évi “Idősbarát Önkormányzat” Díj elnyerésére.

A 2010/1a Téli-tavaszi kiegészítő közmunkaprogram pályázati nyertesei

A 2010/1a Téli-tavaszi kiegészítő közmunkaprogram pályázati nyertesei.

SZMM-TP-2010-Pályázat távmunka alkalmazásának támogatására

Pályázati felhívás a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpaci Intervenciós Központ kezelésében a Távmunka alkalmazásának támogatására.

Pályázat a közösségi ellátást és alacsonyküszöbű szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására

A Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján pályázatot hirdet közösségi ellátások és alacsonyküszöbű szolgáltatások állami finanszírozási rendszerbe történő befogadására és működésének támogatására az ellátatlan és részben ellátatlan területekre.

Pályázat szociális foglalkoztatást végző fenntartók befogadására és állami támogatására-II. kör

A pályázat célja: A szociális foglalkoztatás állami támogatásának elnyerése céljából Magyarország közigazgatási területén érvényes szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szociális foglalkoztatást végző szociális intézmények (fenntartóinak) befogadása, a befogadott intézmények működésének fenntartásához költségvetési évenként (jelen esetben 2010. évre) meghatározott pénzügyi források megállapítása.

Pályázat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására II. kör

A Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján II. körös általános pályázatot hirdet jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás állami finanszírozási rendszerbe történő befogadására és működésének támogatására.

MPA-2010-1-Pályázat munkahelyteremtő beruházások támogatására

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 18. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból (a továbbiakban: MPA) foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. és 18/A. §-ai alapján – az MPA foglalkoztatási alaprész 2010. évi központi keretéből –

MPA-2010-2-Pályázat az információ-technológiai-IT-tevékenységek munkahelyteremtő beruházásainak támogatására

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 18. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból (a továbbiakban: MPA) foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. és 18/A. §-a alapján a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) pályázatot hirdet

Lila Szalag Díj sajtópályázat

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium meghirdeti a “Lila Szalag Díj” sajtópályázatot. A magyar sajtó a nőkkel szembeni és a családon belüli erőszak ellen címmel. A lila szalag mára jelképpé vált, a nőkkel szembeni és családon belüli erőszak ellenzőinek jelképévé. E kezdeményezés szélesebb körű megismertetéséért indította útjára 2008-ban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium sajtópályázatát Lila Szalag

IFJ-GY-EA-09-E-Pályázat a 13-29 éves fiatalok közösségeinek építését, megerősödését szolgáló programok, programsorozatok támogatására

Az Észak-Alföldi Regionális Ifjúsági Tanács megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) az 1995. évi LXIV. törvény, a 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet, valamint a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet 13-29 éves fiatalok közösségeinek építését, megerősödését szolgáló programok, programsorozatok támogatására.

Pályázat szenvedélybeteg-ellátórendszer tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére-KAB-EF-09-A/B

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet a szenvedélybeteg-ellátórendszer tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére.

Pályázat téli ellátás zavartalan megvalósításának támogatására

A Hajléktalanokért Közalapítvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, mint közreműködő szervezet, pályázatot hirdet Magyarországon működő hajléktalan-ellátó szervezetek támogatására nyílt pályázati rendszer keretében.

Pályázat a hazai roma közösségek civil képviseletének ellátására a Roma Integrációs Tanácsban

A RIT-ben való civil szervezeti részvétel biztosítása érdekében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati felhívást tesz közzé azon regionális vagy országos hatáskörű roma szervezetek számára, amelyek, delegált tagjaik révén hatékonyan hozzájárulhatnak a Kormány romák társadalmi integrációját segítő tevékenységének teljesüléséhez.

Észak-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács gyermek és ifjúsági célú pályázatai

Az Észak magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács megbízásából, az 1995. évi LXIV. törvény, a 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet, valamint a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete alapján az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) ifjúsági célú pályázatot hirdet három pályázati felhívás keretében.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu