palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a hazai roma közösségek civil képviseletének ellátására a Roma Integrációs Tanácsban

szmm pályázatokA RIT-ben való civil szervezeti részvétel biztosítása érdekében a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati felhívást tesz közzé azon regionális vagy országos hatáskörű roma szervezetek számára, amelyek, delegált tagjaik révén hatékonyan hozzájárulhatnak a Kormány romák társadalmi integrációját segítő tevékenységének teljesüléséhez.

A romák társadalmi helyzetének javítására irányuló kormányzati intézkedések előkészítésének, koordinációjának, és végrehajtásának ellenőrzésére a szociális és munkaügyi miniszter kezdeményezésére 2007 februárjában új képviseleti alapra helyezett egyeztető, konzultatív testület, a Roma Integrációs Tanács (a továbbiakban: RIT) került felállításra.

A RIT létrehozásáról szóló 1129/2006 (XII. 25.) Korm. határozat 3. bl) pontjának felhatalmazása alapján a testületben a kormányzati szervek mellett a cigányság képviseletét ellátó hét roma civil szervezet egy-egy képviselője is helyet kap, így a roma közösségek érdekeinek hatékony és széleskörű képviselete valósulhat meg.

A RIT-ben résztvevő civil szervezetek megbízatása 2009. december 31-én lejár.

2010. január 1-től csak azon hét civil szervezet egy-egy képviselője vehet részt a RIT munkájában, akik a jelen felhívásban közzé tett feltételeknek megfeleltek, és akiket a szociális és munkaügyi miniszter felkér a részvételre.

A felkérés határozott időre, 2010. január 1-től 2011. december 31-ig szól.

Elvárások

Azon civil szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek

 • országos vagy regionális lefedettséggel dolgoznak, több tagszervezettel/hálózattal rendelkeznek, vagy több szervezetet tömörítő ernyőszervezetként működnek, továbbá
 • a roma közösségek képviseletét elismerten és eredményesen látják el.

A. Szakmai elvárások

Olyan regionális/országos hatáskörű roma szervezetek jelentkezését várjuk, melyek:

 • ismerik a kormány romák társadalmi integrációját célzó esélyegyenlőségi politikáját, különös tekintettel
  • az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényre;
  • a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatra, valamint
  • a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről szóló 1105/2007 Korm. határozatra.
 • ismerik az NFT/UMFT operatív programjainak és akcióterveinek tervezési, végrehajtási és elszámolási rendszerét, európai uniós pályázat végrehajtásában tapasztalattal bírnak.
 • az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás, az egészségügy és anti-diszkrimináció területéhez kapcsolódóan esélyegyenlőségi / romaügyi szakértőt foglalkoztatnak.
 • részt vettek helyi, kistérségi fejlesztési terv, közoktatási esélyegyenlőségi terv, anti-szegregációs terv, közfoglalkoztatási terv elkészítésében.

B. Formai elvárások
Olyan regionális/országos hatáskörű roma szervezetek jelentkezését várjuk, melyek:

 • bíróság által legkésőbb 2005. január 1-ig nyilvántartásba vettek,
 • alapító okiratukban foglaltak szerint a magyarországi cigányság társadalmi helyzetének javítása érdekében fejtik ki tevékenységüket,
 • és tevékenységükről hitelt érdemlően a felhívás mellékletét képező adatlapon nyilatkoznak.

Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • Jelen pályázati felhívás 1. mellékletét képező, hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap.
 • A civil szervezet hatályos létesítő okiratának egyszerű másolata (erre záradékként rá kell vezetni a szervezet képviselőjének aláírásával hitelesített nyilatkozatát arról, hogy a másolati példány az eredetivel mindenben megegyezik).
 • A civil szervezet bírósági nyilvántartásba vételéről szóló jogerős bírósági végzésnek az egyszerű másolata (erre záradékként rá kell vezetni a szervezet képviselőjének aláírásával hitelesített nyilatkozatát arról, hogy a másolati példány az eredetivel mindenben megegyezik).
 • A civil szervezet székhelye szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat (eredeti példány).
 • Egy maximum két oldalas összefoglaló az alábbiakról
  • a kormányzati intézkedések előkészítése, koordinációja és végrehajtásának ellenőrzése során, RIT-tagként mit kíván tenni a kormányzati munka eredményesebbé tétele érdekében.
  • a szervezet elképzeléseit arról, hogy a jogszabályi környezet figyelembevételével az együttműködés hatékonyságát milyen eszközökkel, módszerekkel kívánja javítani.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

A pályázatok benyújtása
A pályázatokat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Roma Integrációs Főosztályára kell postai úton és faxon eljuttatni. (A feltüntetett határidő nem a postai feladás, hanem a beérkezés napját jelenti)

Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Roma Integrációs Főosztály, 1054 Budapest, Hold u. 1., fax: 06-1-428-9822

A dokumentumok beérkezésének határideje: 2009. december 21.
A határidőn túl beérkezett pályázatot nem fogadjuk el.

A pályázatok elbírálása
A felhívásra beérkezett és a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat külön szakértői bizottság véleményezi. A formai hibás (nem a pályázati adatlapon benyújtott, illetve a szükséges mellékleteket nem tartalmazó) pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek. A bírálati szempontokat a pályázati felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.

A szakértői bizottság véleménye alapján a szociális és munkaügyi miniszter 2010. január 15-ig jelöli ki azt a hét civil szervezetet, akiket felkér a Roma Integrációs Tanács munkájában való részvételre. A döntésről 2010. január 20-ig tájékoztatjuk a pályázatot benyújtott szervezeteket.

A pályázati eljárással kapcsolatban további információ kérhető a Roma Integrációs Főosztály munkatársaitól a (06 1) 428-9821 vagy a (06 1) 428-9820 telefonszámokon.

Letölthető dokumentumok:

Forrás: SZMM

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

palyazatok.org will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.