palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Roma nemzetiségi civil szervezetek költségvetési támogatása

Pályázat a roma nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatására, kiemelten a roma nemzetiség önazonosságának megőrzésére, anyanyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolására továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósításának elősegítésére.

A Pályázati kiírás célja a roma nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, kiemelten a roma nemzetiség önazonosságának megőrzése, anyanyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolása, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósításának elősegítése.

Pályázat benyújtására jogosultak
Pályázat benyújtására jogosultak a 2018. december 31. napjáig Magyarországon az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, a létesítő okiratában (alapszabály, alapító okirat) rögzített cél szerint konkrétan megjelölten a roma nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, hagyományőrző) tevékenységet folytató, illetve érdekképviseletet ellátó civil szervezetek, amelyek
– megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
– eleget tettek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek;
– átlátható szervezetnek minősülnek;
– nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozásuk, köztartozásuk;
– nem rendelkeznek korábban elnyert lejárt határidejű és be nem nyújtott beszámolási kötelezettséggel.

FIGYELEM! Ugyanazon pályázó más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 200 000 000 Ft

A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint.

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint.

A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett történik.
Támogatás intenzitása 100%.

A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
A támogatás folyósítása egy összegben, előleg formájában történik.

Letölthető dokumentumok

ROMA-NEMZ-CISZ-21-pályázati-felhívás

Pályázati útmutató Roma Nemzetiségi Pályázatok 2021

Általános szerződési feltételek

Összeférhetetlenségi nyilatkozat

1. sz. melléklet Nyertes Pályázó nyilatkozata BMKF0921

2. sz. melléklet Nyilatkozat

3. sz. melléklet Nemzetiségi pályázatok-bovitett

4. sz. melléklet Antikorrupciós nyilatkozat

5. sz. melléklet Lemondó nyilatkozat

6. sz. melléklet Nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje és megvalósítási időszaka
A pályázatot az alábbi időszakban lehet benyújtani: 2020. október 20.-2020. november 20.
A pályázat benyújtásának (elektronikus felületen történő véglegesítésének) végső határideje: 2020. november 20. 23:59