palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Zeneműkiadók és kottakiadók támogatása veszélyhelyzet következményeként kialakult károk kompenzálására

Pályázat a magyarországi zeneműkiadó és kottakiadók részére a veszélyhelyzet következményeként létrejött 2020 évi veszteségeinek kompenzálására.

Pályázat célja: Az 1290/2020. [VI. 5.) Korm. határozat forrásai igyekeznek enyhíteni a koronavírus világjárvány által a hazai kulturális élet szereplődnek okozott gazdasági nehézségeket. A hazai zenei élet szempontjából fontos terület a magyarországi zeneműkiadók és kottakiadók köre, akik a veszélyhelyzet következményeként létrejött 2020 évi veszteségeinek kompenzálására pályázatot nyújthatnak be a lebonyolító Filharmónia Magyarország felé. A járványhelyzetben a kottaboltok és a zeneiskolák bezárása, a fellépések elmaradása miatt a kottavásárlások mértéke drámaian visszaesett, az a tény is gazdaságilag kimutatható bevételkiesést jelentett a szektornak, hogy az elrendelt karantén és otthoni tanulás idején a kottakiadók kiadványait a zenét tanítók és tanulók beszkennelték és nyilvános online hálózatokon megosztották. Ez nemcsak a karantén idején okozott jelentős veszteségeket és jogsértést a kiadóknak, de a jövőben is elhúzódó káros hatása lesz, hiszen az ingyen megszerzett (letöltött) kottákat várhatóan sokan nem fogják megvásárolni a későbbiekben sem. Ezért a zeneműkiadók és kottakiadók egész éves becsült veszteségeik kompenzálására nyújthatnak be pályázatot.

Pályázók köre: A támogatásra magyar vállalkozó tulajdonában lévő és magyar irányítás alatt álló, többségében magyar szerzők műveit kiadó zeneműkiadók és kottakiadók pályázhatnak. A pályázat segíteni kívánja azokat a kiadókat is, amelyek a hazai zeneoktatás és zeneművészet fontos, de szűkösebb anyagi lehetőségek mellett működő szereplőinek készítenek kottakiadványokat (állami zeneoktatás, iskolai és amatőr kórusok).

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2020. január 1-2021. május 31.
Pályázat elszámolásának határideje: 2021. június 30.
Rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 100 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: minimum: nettó 1 000 000 Ft maximum: nettó 75 000 000 Ft
A támogatáshoz saját forrás nem szükséges
Támogatás jogcíme: személy jellegű kiadás, dologi kiadás, felhalmozási kiadás

A pályázati benyújtásához szükséges dokumentumok [A támogatási igény benyújtásának napjától számított 90 napnál nem régebbi):
– aláírási címpéldány (hitelesített aláírás minta)
– létesítő okirat (nyilvántartásba vett igazoló okirat)
Pályázati adatlap
– Felhatalmazó levél (bank által ellenjegyezett)

Pályázat nyelve: magyar

A pályázat benyújtása: elektronikus úton (pdf formátumban) a palyazatidfilharmonia.hu e-mailcímre
Kapcsolattartó: Burunka Éva (Telefon: +36 70 371 1710)
Beérkezési határidő: 2020. november 2. 24:00
Az elbírálás határideje: 2020. novembert 15.

Pályázati kiírás: Pályázat a magyarországi zeneműkiadó és kottakiadók részére a veszélyhelyzet következményeként létrejött 2020. évi veszteségeinek kompenzálására