palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

MPA-2010-2-Pályázat az információ-technológiai-IT-tevékenységek munkahelyteremtő beruházásainak támogatására

szmm pályázatokA foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 18. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból (a továbbiakban: MPA) foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. és 18/A. §-a alapján a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) pályázatot hirdet információ-technológiai tevékenységek munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.


A pályázat keretében rendelkezésre álló keretösszeg:
200 millió Ft.

A pályázat forrása: Az MPA foglalkoztatási alaprésze 2010. évi központi kerete, amely európai uniós támogatást nem tartalmaz.

A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának ösztönzése az informatikai, pénzügyi-, számviteli-, üzletviteli szolgáltató, tanácsadó, ügyfélszolgálati ágazatokban, ahol a vállalkozás létrehozása, bővítése – viszonylag kevés beruházás mellett – jelentős számú, főképp kvalifikált munkaerő alkalmazását teszi lehetővé.

A pályázók köre: A pályázati útmutató 1. sz. melléklete szerinti profillal rendelkező, és e területek valamelyikén beruházást tervező belföldi székhelyű jogi személyek (kivéve költségvetési szervek), jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók, egyéni cégek, továbbá magyarországi telephelyű Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül székhellyel rendelkező jogi személyek.

A támogatás jogcíme, kategóriája: A Rendelet 18-18/A.§-a alapján regionális beruházáshoz kapcsolódó munkahelyteremtő támogatás, amely az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. sz. melléklete szerinti „L Beruházáshoz nyújtott támogatás az 1628/2006/EK bizottsági rendelet alapján” támogatási kategóriának  felel meg.

A támogatás formája: Vissza nem térítendő.

A támogatás keretében foglalkoztatható személyek:
A pályázat keretében támogatás kizárólag olyan munkavállalók foglalkoztatásához igényelhető, akiket érintően a pályázó a Munkaerőpiaci Alap más forrásából nem részesül támogatásban. Ugyanakkor a támogatás alanya lehet a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény alapján normatív járulékkedvezmény visszatérítésben részesülő személy.

A támogatás mértéke:
új munkahelyenként, maximum 12 hónapon át, a ténylegesen felmerülő havi bérköltség és annak a pályázat keretében elszámolható – jogszabályban rögzített mértékű – járulékai együttes összegének
a)    75 %-a akkor, ha a beruházás kapcsán a munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában lévő álláskeresők, illetve
b)    65 %-a, amennyiben egyéb munkavállalók alkalmazására kerül sor.

A támogatás alapjául legfeljebb 250.000 Ft/fő/hó munkavállalónak kifizetésre kerülő bruttó bér- és annak munkaadót terhelő – a jelen pályázati program keretében elszámolható – járulékainak költsége vehető figyelembe. Természetesen a pályázó ennél magasabb munkabért is fizethet a munkavállalójának, azonban a támogatás csakis az említett felső határig tartó munkabérhez és annak járulékaihoz vehető igénybe.

Az új munkahely 8 órás, a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony keretében alkalmazott létszámot jelent. Részmunkaidős létszám foglalkoztatása esetén a támogatás arányosan igényelhető.

A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 30 millió Ft igényelhető. A projektenkénti támogatás összege 80 új munkahelyet elérő munkahelyteremtő beruházás esetében – a beruházásban érintett térség munkaerőpiaci helyzetére tekintettel – legfeljebb további 20 millió Ft-tal megnövelhető.

A támogatási igény benyújtásának módja:
A támogatás nyújtásának további feltételeit, a pályázat elkészítéséhez szükséges információkat, valamint a kötelezően kitöltendő, a pályázattal együtt benyújtandó dokumentumokat a pályázati útmutató és mellékletei tartalmazzák, amelyek a munkaügyi központokban és azok kirendeltségein vehetők át. A pályázati dokumentáció a minisztérium www.szmm.gov.hu internetes honlapjáról is letölthető.

A pályázaton való részvétellel, valamint a pályázat elkészítésével kapcsolatban a munkaügyi központok adnak információt. A munkaügyi központok elérhetősége az útmutató 2. sz. mellékletében megtalálható.

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti + 1 másolat), magyar nyelven, a pályázati útmutatóban és mellékleteiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével lehet elkészíteni, amelyhez csatolni kell a pályázati útmutatóban megadott minták alapján elkészített nyilatkozatokat és dokumentumokat.

A pályázat tartalmát (a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok kivételével) CD elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.

A pályázatot a munkahelyek létrehozásának helye szerint illetékes munkaügyi központhoz lehet benyújtani 2010. február 1-től (személyes benyújtás esetén e napon 8 órától) 2010. március 12-ig (személyes benyújtás esetén e napon 12 óráig) terjedő időszakban. Személyes benyújtás esetén a munkaügyi központ központi iktatójában adható át a pályázat.

Letölthető dokumentumok:

Forrás:  Szociális és Munkaügyi Minisztérium